Google Analytics

16 desember 2012

Fordyp deg i julemysteriet med en julenovene

JESUSBARNET: … og hun fødte sin sønn,
den førstefødte…

Hva er jul? Hva feirer vi i julen? Hvem er dette barnet og hvorfor ble han født? Fordyp deg i Julens mysterium med Pave Benedikt XVIs betraktninger over Kristi fødsel.


En novene er en kjent bønneform i Den katolske kirke. Det er en bønn som strekker seg over ni dager. Bønnen kan ha svært ulik utforming, med for eksempel tekstlesning, påkallelser, enkle bønnerop og sang. Den eldste kirkelige novene man kjenner til i liturgihistorien er julenovenen.

Novenen til Jesusbarnet nedenfor er utformet av karmelittnonnene i klosteret Totus Tuus i Tromsø. De ber den i år, og du er hjertelig velkommen til å bli med dem. (Du er for øvrig også hjertelig velkommen til å besøke dem hvis du ønsker det.)

Julenovenen starter i dag, 16. desember, og varer til og med 24. desember.


NOVENE TIL JESUSBARNET

1. Mitt hjerte alltid vanker
Ett vers synges hver dag.

2. Lesning fra Pave Benedikt XVIs tekster
Dagens tekst vil bli publisert her på Sta. Sunniva-bloggen hver dag.

3. Stillhet for å meditere over teksten 
Ta deg tid til stillhet og ettertanke.

4. Avslutningsbønn og påkallelse
La oss be: Gud, gi oss å betrakte Barnet og ønske ham, han som er Kristus Herren, velkommen inn til vårt eget jeg, slik at vi kan leve av hans eget liv og vitne for andre om gleden, det nye og om lyset som denne fødselen bringer til hele vår eksistens.
Ved ham, Kristus vår Herre.
Nos cum Prole pia benedicat, Virgo maria!
(Med ditt Barn velsign oss, Jomfru Maria!)

Ny betraktning over julemysteriet hver dag

Dagens betraktning vil bli publisert på Sta. Sunniva-bloggen i egne blogginnlegg hver dag. Den første betraktningen av Pave Benedict XVI (nærmere bestemt hans Urbi et Orbi-tale på Petersplassen 25. desember 2011) finner du i et eget blogginnlegg her.

Følg med og bli med

Under her følger nå "Mitt hjerte alltid vanker" samt en oversikt over hvilke betraktninger over julemysteriet som du har i vente de neste dagene. Følg med, følg med og bli med, bli med!

Helt nederst finner du til slutt en liten tekst med et sammendrag av hva Den katolske kirkes katekisme sier om Jesus "som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria". Hvorfor ble han det?

MITT HJERTE ALLTID VANKER

1. Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom,
der samles mine tanker i deres hovedsum.
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt,
jeg kan deg aldri glemme,velsignet julenatt.

2. Du mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott.
Der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott.
Der kan jeg best besinne hvori min ros består.
Når Jesu krybbes minne, meg rett til hjertet går.

3. Akk, kom, jeg vil opplukke mitt hjerte, sjel og sinn,
med tusen lengselssukke: kom, Jesus, dog her inn!
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt.
Så skal du blive trolig uti mitt hjerte svøpt.

Oversikt over pavens betraktninger over Julemysteriet

  1. Urbi et Orbi, Petersplassen, 25. desember 2011
  2. Julebudskap, Petersplassen, 25. desember 2008
  3. Preken i midnattsmessen, Peterskirken, 24. desember 2005
  4. Preken i midnattsmessen, Peterskirken, 24. desember 2005
  5. Preken i midnattsmessen, Peterskirken, 24. desember 2011
  6. Preken i midnattsmessen, Peterskirken, 24. desember 2009
  7. Preken til festen for Herrens åpenbaring, Peterskirken, 6. januar 2012
  8. Preken i midnattsmessen, Peterskirken, 24. desember 2006
  9. Onsdagsaudiens, Paul VIs aula, 6. januar 2012
Pavens prekener kan i sin helhet leses på www.vatican.va

Den norske oversettelsen er en uoffisiell norsk oversettelse ved Karmelittnonnene i ”Totus Tuus”, Tromsø og p. Ole Martin Stamnestrø.

Fra Den katolske kirkes katekisme om Trosbekjennelsens ord: 

…som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria…
Guds Sønn ble menneske. Hvorfor ble Ordet kjød? (KKK 457-460)
1. Ordet ble kjød for å frelse oss ved å forsone oss med Gud.
2. Ordet ble kjød for at vi skulle kjenne Guds kjærlighet.
3. Ordet ble kjød for å være for oss et forbilde på hellighet.
4. Ordet ble kjød for å gi oss ”del i den guddommelige natur”.
Les mer i Den katolske kirkes katekisme (KKK)  

”Troen på Guds Sønns sanne inkarnasjon er kristendommens særmerke” (KKK 463).

LES OGSÅ:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Velkommen til å kommentere her! Kommentarmoderasjon er kun slått på for bloggposter som er eldre enn 7 dager. Alle andre kommentarer blir publisert umiddelbart.