Google Analytics

23 juni 2019

Katolsk Seljumannamesse på Selja: Der Kirken i Norge ble født

PÅ DEN SMALE VEI: Pilegrimene på vei fra kaien til Selja kloster. Ministrant Jean-Claude Muhindo fra Kongo bærer krusifikset.

Lørdag 7. juli 2018: Små og store langveisfarende pilegrimer står forventningsfulle i solen på Klosterbåt-kaien. De skal feire katolsk Seljumannamesse på den hellige øya Selja, Norges eldste pilegrimsmål. 


Tekst og foto: Ragnhild H. Aadland Høen 
Første gang publisert på katolsk.no 9. juli 2018

Helt ut mot det stormfulle Stadhavet ligger det et fantastisk kulturlandskap med lune viker, dramatiske fjell, idylliske øyer og kritthvite sandstrender. Men viktigst av alt: Her finner du Selja, «den heilage øya», der den åndelige gravitasjonskraften formelig er til å ta og føle på. Selv ikke-troende som besøker Selja fornemmer stedets hellighet. 

De mange som kommer til den hellige øya som turister, forlater den ofte som pilegrimer. Herfra drar ingen uberørt. Selja gjør noe med deg.

ÅPENBARING: Så åpenbarer klosterruinene seg for pilegrimene; her skal de feire katolsk messe, slik det ble feiret helt frem til reformasjonen.

Der Kirken ble født

Kristenretten ble født på Moster og kristenfolket ble født på Stiklestad, men selve Kirken i Norge – den ble født på Selja gjennom martyrenes blod. «Martyrenes blod er Kirkens såkorn», sa kirkefaderen Tertullian. 

Seljumannamesse feires den 8. juli hvert år til minne om Norges første martyrer: Sankta Sunniva og Seljumennene.
 

Fra Filippinene i øst til Peru i vest

Gjennom over tusen år har pilegrimer valfartet til Selja, helt siden Kong Olav Tryggvason «i nådeåret 996» fant den hellige Sunnivas ukorrumperte legeme. Klokken er 11.30 idet Klosterbåten frakter den første, fulle lasten med pilegrimer over til øya. Det er perfekt pilegrimsvær: 19 grader og sol. Ikke for varmt, ikke for kaldt.

Etter båtavgang nummer to er alle de 59 pilegrimene kommet i land og klare for vandring over øya. De er fra 0 til over 80 år gamle, og de kommer fra øst og vest, fra nord og sør: Fra Skottland og Peru i vest til Oslo, Polen, Ungarn, Romania og Filippinene i øst – fra Ålesund i nord til Bergen og Kongo i sør. To lutheranere og fire pinsevenner er også med. Her på Selja er vi alle ett i Kristus.
 
HELLIG ØY: Her bodde og ba benediktinermunkene i århundrer, her led St. Sunniva martyrdøden – og her samles katolske pilegrimer hvert år til messe, bønn og forening med Kirken i Norges arnested.

Pilegrimer i Marias hage

Pilegrimsprosesjonen går over øya i fint og flatt terreng, og tar om lag en halv time. Vi ber rosenkransen og synger underveis. Kristus leder an; en ministrant fra Kongo bærer krusifikset så himmelhøyt at alle ser det.

Solen skinner på oss og på alle Maria-blomstene som vokser langs den gamle pilegrimsstien. Selja er Marias hage. Her finner du marikåpe, flekkmarihånd, mariauga (forglemmegei), Jomfru Marias fingerbøl (blåklokker), mariblom (tusenfryd), Marias sengehalm (engkarse), Maria nøkleblom og Maria gullsko (tiriltunge). For å nevne noen. Guds Mor har satt sine spor på Selja.

Også Hellig Olav finner du spor etter her. Snorre forteller at da Hellig Olav reiste fra England for å kristne Norge, nådde kongen land på Selja – akkurat der hvor den hellige Sunniva hadde gått i land noen årtier før. Kongen knelte i bønn i hulen og i Sunniva-kirken like utenfor hulen i 1015.

Hellig Olav var der! Og snart er vi der også!

 
TRÅD I VEVEN: Bispesetet på Selja ble etablert i 1068, og når Kirken feirer messe her, legges det inn en ny tråd i en rik trosvev med over 1000 års historie.  

Et av de aller første klostrene

Plutselig dukker det opp i horisonten: Klostertårnet, den eneste delen av benediktinerklosteret som står igjen i full høyde etter danskekongens plyndringer i 1643. De vakkert tilhogde klebersteinene og søylene utgjorde et praktisk «klar til bruk»-byggesett for kongen. Bare klokketårnet fikk stå urørt. Nå har det stått der i 900 år.

St. Albanus-klosteret ble etablert på Selja av engelske munker like før eller rundt år 1100, og var et av Norges aller første kloster - kanskje det første. Trolig var det rundt 15-20 benediktinermunker her, og det var munker her helt frem til reformasjonen.

I dag er både katolske og lokale lutherske krefter engasjert i å få etablert et nytt benediktinerkloster på Selja. Mens vi går på den gamle pilegrimsstien, ber vi sammen for Vestlandet, for Norges omvendelse og for at det igjen skal bli et levende klosterliv på den hellige øya.

MISJONSOPPDRAG: – Kirkens vekst er vår sak, for vi er misjonærer. Gud har kalt oss til å bringe våre landsmenn det glade budskap om Jesus Kristus, sa p. Ole Martin Stamnestrø i sin preken.

– Vi er misjonærer

I 1068 ble Selja bispesete for hele vest- og sørlandskysten. I morgen, søndag 8. juli, er det tid for en stor, økumenisk feiring av 950-årsjubileet for Vest-Norges første bispesete. Men i dag er det katolsk messefeiring på Selja.

Vi er fremme, og alle hjelper til med å sette benkene på plass i ruinene av klosterkirken. Liturgien starter. Med ett er Den katolske kirke på plass på den hellige øya der den hører hjemme – med hele sin fylde, også i forkynnelsen.

– Kirkens vekst er vår sak, for vi er misjonærer. Gud har kalt oss til å bringe våre landsmenn det glade budskap om Jesus Kristus, fremholder p. Ole Martin Stamnestrø i sin preken.


– Vestlandet trenger oss katolske kristne som misjonærer. For Evangeliet i sin fylde forkynnes bare i Den katolske kirke. Jesus har grunnlagt en synlig kirke på jord: Den katolske kirke. Og dette er en umistelig del av Evangeliet, fortsetter han.– Ved helgenenes forbønn og våre anstrengelser kan Kirken i Norge vokse. Men det viktige er hva Gud gjør. Guds kirkes grunnvoll ene er Herren Jesus Krist. Det er vårt privilegium å få delta i byggearbeidet. I dag ber vi om at stadig nye mennesker må komme til tro og finne et hjem i Guds Kirke. Vi ber om vekst i Kirken, ikke bare i antall, men vekst i hellighet. Vi ber også for oss selv, om at Herren må gjøre oss mer lik Sankta Sunniva. Vi ærer henne fordi hun lignet Kristus, og det er vårt håp at også vi kan vokse inn i hennes sko. Det er et ambisiøst mål, men for Gud er alle ting mulig. Amen.

Hjem igjen til Kirken

Etter messen er det tid for å spise niste, drikke hellig vann fra Sunniva-kilden og klatre opp trappene til hulen der martyrene fant sin død. Sunniva-hulen er et godt sted å be. Hvis Norges kristne hjerte ligger skjult i fjellet et sted, så ligger det inne i fjellet på Selja. Det er formelig så du kan høre det banke fra innerst i hulen – fra livmoren som fødte Kirken i Norge.

Vi nyter tiden i kloster- og helgenanlegget samtidig med en turistgruppe. I det båten tuter på de siste turistene, kimer kirkeklokken i klostertårnet og kaller pilegrimene til bønn. Det er tid for å be tidebønnen vesper, slik benediktinermunkene ba her gjennom århundrene.

Vesper og hele den katolske valfarten avsluttes med en av de kjæreste bønnene Den katolske kirke har: Salve Regina, som ble til 100 år før dette klosteret ble til. Vi synger på latin, men vet at vi ber dette:
Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor.
Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset!
Til deg roper vi, Evas landflyktige barn.
Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal.
Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss.
Og når vår utlendighets tid er forbi,
vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt.
Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.

Den bønnen hører hjemme her, og dermed kjenner vi også at vi gjør det. Vi er hjemme. Helt hjemme. Og vi ber: Må mange flere finne veien hit, hjem igjen til Kirken! 


"Lat dei som vildrar enn veglaust i myrke natt, finna dei gamle stigar att!" 
(St. Thomas av Aquinas)

BERGENSBENKEN: Fire blide pilegrimer fra St. Paul menighet i Bergen.

DAGENS BØNN: – I dag ber vi om at stadig nye mennesker må komme til tro og finne et hjem i Guds Kirke, ba p. Ole Martin Stamnestrø i sin preken.

Les også:

Selja | Majestetisk feiring av 950 år med menneskefiske i Vest-Norge 

Dette er reportasjen min fra den lutherske seljumannamessen, som ble feiret neste dag, 8. juli 2018. Dette året var det 950 år siden Selja ble ett av Norges tre første bispedømmer! Bjørgvin Bispedømme i Den norske kirke inviterte til en økumenisk, storstilt feiring av seljumannamesse på den hellige øya Selja i Nordfjord. Festgudstjenesten fant sted 8. juli 2018, med H. M. Dronning Sonja og den katolske biskopen av Oslo, Bernt Eidsvig, til stede. Den lutherske biskop Halvor Nordhaug holdt en inspirerende preken om menneskefiske på Vestlandet både i fortid, nåtid og fremtid. Les reportasjen her på bloggen.

Velkommen til katolsk Seljumannamesse 8. juli 2019

Fikk du lyst til å oppleve det selv? Det kan du! Alle (uavhengig av kirketilhørighet) er hjertelig velkommen til å bli med på den katolske seljumannamessen på Selja 8. juli 2019. Men skynd deg å melde deg på! Påmeldingsfristen går snart ut!

22 juni 2019

Velkommen til katolsk Seljumannamesse 8. juli 2019

Velkommen til Selja – der Kirken i Norge ble født.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Mandag 8. juli 2019 feirer vi Seljumannamesse, festen for Sankta Sunniva og hennes ledsagere. Bli med på den katolske messen i klosterruinene på Selja!


Seljumannamesse 8. juli er festen for Vestlandets og Norges skytshelgen Sta. Sunniva og hennes ledsagere. Vår Frue menighet i Ålesund organiserer katolsk pilegrimsvandring og messefeiring på Selja denne dagen. Alle som vil kan bli med, fra hele Norge! Ikke-katolikker er hjertelig velkommen til å delta dere også :)

NB: Påmeldingsfristen er allerede mandag 24. juni!

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


HELLIG MESSE: Katolsk Seljumannamesse i 2016 med p. Ole Martin Stamnestrø.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen
Katolsk Seljumannamesse i St. Albanus-klosterruinene på Selja i 2018.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen


Program 8. juli

Båten fra Selje ut til Selja går kl. 11.30 mandag 8. juli 2019. På Selja legger båten til kai to steder: Ved Bø og ved klosterruinene. De som vil gå i prosesjon (ca. 45 min) går i land på Bø; de andre går i land ved klosterruinene.

Klokken 11.45 starter prosesjonen over øya, og klokken 12.30 starter den katolske høymessen i ruinene av St. Albanus klosterkirke. Etter messen har vi litt tid ute ved klosterruinene, med tid nok til å både spise niste, drikke av den hellige kilden og be i den hellige hulen. Båten til land går klokken 15.30. Etter turen til Selja er det tidebønn (vesper) i St. Jetmund kirke på Åheim, Vanylven, klokken 16.30, for dem som har anledning til å delta.


ETT MED KRISTUS: Enhver pilegrimsferd har noe uforløst over seg inntil den fullbyrdes i den fysiske foreningen med Jesus i eukaristien/nattverden. Det er sjelens behov for å være forenet med Kristus som trekker i oss og drar oss ut på pilegrimsferd.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Vil du bli med den 8. juli? 

Båten fra Selje til Selja koster kroner 400 tur-retur. Meld deg på snarest til alesund@katolsk.no. Bare de som har meldt seg på innen påmeldingsfristen mandag 24. juni er garantert plass.

Hvis du bestemmer deg senere enn det: Skriv til alesund@katolsk.no og hør om det fortsatt likevel er ledige plasser på båten. Det kan fort bli fullt, så skynd deg å melde deg på NÅ hvis du vet at du vil bli med!

Billettprisen skal betales til et kontonummer som kommer innen et par uker, ifølge Selje turistinformasjon. Man må selv printe ut og ta med kvittering for å få være med på båten.

(Artikkelen fortsetter med reiseinformasjon og praktisk informasjon under bildene.)


TROENS KRAFTSENTRUM: Selja kloster ligger helt ute ved Stadt, ved Vestkapp som du ser stikker ut i havet her. Benediktinerklosteret på Selja ble trolig tatt i bruk omkring år 1100 av engelske benediktinermunker. Dette klosteret ble dermed ett av de aller første, om ikke det første i Norge. Selja var fra første stund et troens kraftsentrum i Norge, etterhvert bare overgått av erkesetet i Nidaros.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

MISJONSSTASJON: I et intervju på katolsk.no sier biskop Bernt Eidsvig: "Alle de tidlige klostre var misjonsstasjoner. De utsendte fant styrke i et felles liv, felles bønn og forkynnelse av evangeliet. Dette var en modell som ikke bare virket godt i Norge, den fungerte over hele det europeiske kontinentet. Irske, skotske og engelske munker drev for eksempel store misjonsprosjekter. I sum forandret disse brødre i troen Europa, både ved sitt virke og eksempel. Selja kloster er det tydeligste eksempel på denne type misjon i Norge."

Foto: Ragnhild H. Aadland Høen
Praktisk informasjon

Husk godt fottøy og klær etter været. Terrenget er flatt og fint, men det kan være glatt og fuktig på stien. Vi sitter på benker i klosterkirken, men ta gjerne med sitteunderlag hvis det er kjølig. Det er ingen som selger mat (eller noe som helst annet) på Selja, så husk å ta med niste og drikke. Ta gjerne også med en flaske som du kan bruke til å ta med deg hjem vann fra den hellige Sunniva-kilden.


Hvordan kommer jeg meg til Selje?

Hvis du bor i Ålesund-området er det mulig å få skyss med folk fra menigheten der. (Alle kjører i private biler fra kirken kl. 7.45.) Hvis ikke er det fullt mulig å komme seg til Selje selv, og bli med båten over til Selja. 

Dersom du kommer sørfra, anbefaler jeg å ta hurtigbåten Nordfjordekspressen fra Bergen til Selje. En både vakker og komfortabel reise!

Kommer du fra Oslo-området, er den mest økonomiske løsningen å kjøre bil. Du har to alternativer:

  1. E6 til Otta og riksvei 15 over Strynefjellet er den beste veien, men du må betale mye bompenger.
  2. Vi pleier å kjøre riksvei 7 til Lærdal og gjennom Sogndal. På denne strekningen møter du på to ferger, som gir en deilig pause for barnefamilier på tur...

I følge Google Maps tar begge veialternativene 8 timer fra Oslo til Selje (uten pauser, og hvis du treffer rett på fergene).

Det er mulig å ta bussen, nærmere bestemt Nordfjordekspressen fra Oslo til Måløy, men svært vanskelig å finne korrespondanse fra Måløy til Selje (iallfall uten overnatting).

Den behageligste måten å reise mellom Oslo og Selja, er å enten ta tog eller fly til Bergen (eller fly til Florø), og deretter ta hurtigbåten til Selje. Hurtigbåten går fra Bergen til Selje, og stopper innom Florø på veien.

Ca. uansett hvor du kommer fra, må du reise langt og lengrr enn langt, over de sju blåner, for å komme fram til Selja. Men jeg kan love deg at det er verdt det!


(For informasjon om overnattingsmuligheter, scroll lengre ned i bloggposten.)

HELLIG STED: Fortsatt er Selja et helt spesielt, hellig sted. Ingen drar herfra uberørt.
Foto: Lars Verket (C), publisert med tillatelse


Konsert og luthersk seljumannamesse 2019

Det blir draumkvedet-konsert i Selje kyrkje laurdag 6. juli klokka 18.00-19.30.


Draumkvedet inspirerer! Draumkvedet er ei ballade eller visjonsvise, sannsynlegvis frå Telemark, kort tid etter reformasjonen. Forteljinga handlar om Olav Åsteson som fell i ein djup søvn julaftan. Han vaknar først trettande dag jul og rir raskt til kyrkja for å fortelje om sine ekstreme opplevingar.
Malin Alander framfører Draumkvedet. Attåt deltek Line Dybedal, Bjørn Inge Berge og Jon Inge Sigerland. Billett kroner 20. Born under 12 år gratis.

Her på Nasjonalbiblioteket si nettside kan du sjå og høyre eit utdrag frå Draumkvedet. Innspillinga er frå lanseringa av den fantastiske boka "Reformasjon uten folk" av historikar Henning Laugerud. Hopp til 7:00 for å høyre ein av Noregs fremste kvedarar, Øyunn Groven Myhren, synge utdrag frå Draumkvedet. For å sjå ei god forklaring som introduserer deg til Draumkvedet, sjå frå 4:18. 

Luthersk seljumannamesse søndag 7. juli 

Predikant på den lutherske seljumannamessa i år er biskop i Oslo, Kari Veiteberg. Elles medverkar musikarar under leiing av organist Jon Inge Sigerland. Eit prosjektkor med forsongarar blir dirigert av Unni Bosnes Eltvik. Vil du vere med i prosjektkoret? Send melding til sokneprest i Selje, Eli-Johanne Rønnekleiv, som blir liturg i messa.

Opplysningar om båtreise med meir vil snart bli publisert her på Facebook.


PILEGRIMER: Den katolske pilegrimsprosesjonen over den hellige øya går i all slags vær. Noen år er det sommer og sol, andre år kjenner du at du er nær Stadt. Uansett er det en uimotståelig flott opplevelse å få gå seg inn i pilegrimstradisjonen på denne måten.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen
Kloster- og helgenanlegget på Selja står der fortsatt, som sterke vitner om Norges første, kristne tid.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen


Overnattingsmuligheter


Hotellet i Selje har dessverre brent ned, men her er noen andre mulige overnattingssteder.


Den hellige hulen på Selja, det vil si livmoren der Kirken i Norge ble født.
Klikk på bildet for å se det i større format!

Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Terrassene utenfor den hellige hulen.
Foto: Ragnhild H. Aadland HøenPasser det ikke for deg 7.-8. juli?


Dersom du ikke har anledning til å delta 7. eller 8. juli, er det selvsagt fullt mulig å besøke Selja på egen hånd en annen dag! Det anbefaler jeg på det varmeste


Legg turen til Selja i sommer! Send meg gjerne en epost til raadland(a)hotmail.com eller en sms til 988 50 488, så kan vi kanskje møtes :) Jeg er på Selja i nesten hele juli.

Hvordan kommer jeg meg til Selja?

Svaret på det er: Du tar Klosterbåten fra Selje til Selja. Her er Klosterbåtens offisielle hjemmeside mer informasjon og ruter for Klosterbåten i sommer. 

Her hos visitnordfjord.no kan du booke billetter til Klosterbåten.

Hvis du vil lese mer om Selja og om Sankta Sunniva, ta en kikk her på bloggen.

Hjertelig velkommen til Selja!Bilder fra den katolske seljumannamessefeiringen 2013.
Foto: Roy-Olav T. Øien (C), publisert med tillatelseLES MER PÅ KATOLSK.NO:


MER HER PÅ BLOGGEN:

19 juni 2019

Tips: To katolske DVD-serier, to uunnværlige apper og en Facebook-gruppe


En av de mest fantastiske tingene St. Olav forlag har gjort, er at de har utgitt biskop Robert Barrons DVD-serie Catholicism med norske undertitler. Det er den beste presentasjonen av kristen tro som jeg noen gang har sett laget.


Jeg har kort og godt én ting å si: KJØP DEN! Her får du tak i den på nettet. Du får selvsagt også kjøpt den i St. Olav bokhandel i Akersveien 14 i Oslo (lenke til kart).

"Catholicism - journey around the world and deep into the faith". Det er akkurat det du får her: Du får reise over hele verden, dypt inn i troen, inn i historien, i skjønnheten, inn i Kirken. En magisk reise! Bli med!


Serien har norske (og svenske, polske og engelske) undertitler.

"Catholicism - the complete series". Journey around the world and deep into the faith. "
Skaff deg den her i St. Olav bokhandel.


Her på YouTube kan du se høydepunkter fra de ti episodene, i tillegg til at du kan se hele kapittel 6: "The Mystical Union of Christ and the Church".

Ny DVD-serie fra biskop Barron

Har du allerede Catholicism-DVD-serien og er sulten på mer? Da har du flaks! Word on Fire og biskop Barron har nemlig utgitt en fortsettelse: The Pivotal Players ("De sentrale spillerne"). Du kan bestille den som DVD-serie her på den europeiske nettsiden til Word on Fire. Du kan også betale for å streame den :) Her kan du kjøpe streamingtilgang.

Dette handler de seks episodene om:
1) St. Francis of Assisi - 61 minutter
2) St. Thomas Aquinas - 60 minutter
3) St. Catherine of Siena - 58 minutter
4) Bl. John Henry Newman - 62 minutter
5) G.K. Chesterton - 58 minutter
6) Michelangelo - 80 minutter

Ta en kikk på forhåndsreklamen for The Pivotal Players her:To uunnværlige apper


To av de beste appene i verden kan du laste ned gratis i Google Play/AppStore. De heter Katekismen og Katolsk, les mer om dem her.


Jeg bruker Katolsk-appen som min bibelleseplan. I tillegg ligger det mange bønner i appen, samt tekster om dagens helgen.

En annen nyttig ting med Katolsk-appen er at du kan ha parallell visning av messeliturgien på flere språk, slik at du for eksempel kan ha messens faste tekster oppe samtidig på italiensk og norsk hvis du er i Italia. Veldig kjekt!

Søk på "Katolsk" i AppStore/Google Play, så får du appen opp som første treff.

Katekismen er den andre katolske appen, og den inneholder både komplett utgave av Den katolske kirkes katekisme, utgitt i 1992 (på norsk 1994) og pave Benedikts Kompendium av katekismen. Innholdet i disse to skattene av noen skrifter er ordnet systematisk med temaoverskrifter og søkefunksjoner. 

Katekismen-appen har i tillegg en funksjon der du ved hjelp av daglig lesning i appen kommer gjennom hele katekismen i løpet av ett år. Bare klikk på "Dagens tekst" i menyen i appen, så kan du enkelt sette din egen startdato.

Du kommer til å bli overrasket over hvor spennende det er å lese i katekismen. Mitt eget møte med katekismen var et eneste sammenhengende opplevelse av at "Men det er jo akkurat dette jeg tror", "Så vakkert! Så sant!" "Ja! Akkurat sånn er det!" eller "Dette har jeg aldri hørt om før (for eksempel hva dødsriket er), men det er jo logisk". Helt herlig. Anbefales!

Den katolske katekismen er et fantastisk oppslagsverk å ha tilgang til hvor som helst, når som helst! 


Ny Facebook-gruppe


Tidligere i år ble det startet en Facebook-gruppe ved navn "Katolsk næring til tro og liv". Gruppen har raskt vokst seg til over 1000 medlemmer, og du er hjertelig velkommen til å bli medlem!


Målet med gruppen er å gi deg kristen, katolsk næring til tro og liv. Vi vil gjøre det litt lettere å tro, litt vanskeligere å tvile. Dette er en gruppe der vi bygger hverandre opp i troen og får påfyll av Evangeliet. (Det er ikke en kranglegruppe, bare så det er presisert.)

www.facebook.com/groups/katolsk

Du trenger ikke å være medlem i Den katolske kirke for å være medlem i "Katolsk næring til tro og liv". Det er nok å være positivt nysgjerrig på den katolske, kristne tro 🙂

Gruppen har seks administratorer: Tre katolske prester og tre katolske legfolk.
Vi er:

Pater Hallvard Thomas Hole Prest og fransiskanermunk i St. Frans menighet i Larvik. Teologisk rådgiver i Pastoralavdelingen i Oslo Katolske Bispedømme (OKB). Medlem i presterådet i OKB. 

Pater Haavar Simon Nilsen Prest og munk i St Dominikus kloster i Oslo. Studentprest i Oslo. 

Pastor Josef Ottersen Prest i St. Svithun menighet i Stavanger. 

Ragnhild H. Aadland Høen Katolsk blogger, foredragsholder, andaktsskribent og samfunnsdebattant. Tidligere kateket i St. Paul menighet. Til daglig kommunikasjonsrådgiver. 

Dag Øivind Østereng Katolsk teolog, forkynner, foredragsholder og samfunnsdebattant. Til daglig lærer. Tidligere prest i Den norske kirke. 

Mathias Bruno Ledum Seminarist (prestestudent) i Oslo Katolske Bispedømme. Aktiv i Norges Unge Katolikker (NUK). Tidligere katekesekoordinator og barne- og ungdomsmedarbeider i St. Olav domkirkemenighet i Oslo

Hjertelig velkommen til å bli med i gruppen!

Mmm, elsker denne boka. Kompendiet til Den katolske kirkes katekisme. Det er en lettlest og helt overkommelig bok på bare 179 sider som du kan bestille her hos St. Olav bokhandel. Du kan også bestille den gjennom din lokale bokhandel.Til slutt: Er du nysgjerrig på hvordan man går inn i Den katolske kirke? 


Eller har du bare lyst på tips om flere nyttige, gode, katolske ressurser? Da skal du ta en kikk på denne posten her på bloggen: Veien hjem til Den katolske kirke

10 juni 2019

Bokomtale | Vakker Selja-veiviser

Bokomslag: © 2008 Selja Forlag

"Ingen kjem til Selja utan å undre seg. Og ingen reiser derifrå urørd. På den vesle øya like sør for Stad ligg eit makelaust ruinanlegg i eit makelaust landskap" (sitat fra omslaget). Det skal godt gjøres å forlate denne Selja-veiviseren urørt også.


Forfatteren og forlagsredaktøren Torkjell Djupedal er bergtatt av Selja, og det merkes. Ikke slik at hjertet reduserer fagligheten, tvert imot. Det får Djupedal til å gå i dybden i stoffet som formidles.

Veiviseren forteller historien og legendene om Selja, Sankta Sunniva, klosteret og helgenanlegget. Du får lese om pilegrimsfarten og blir tatt med på vandring i ruinanlegget – alt sammen rikt illustrert med vakre foto, illustrerende tegninger og klargjørende kart. Anbefales på det varmeste.

Veiviseren er på 36 sider og er lett å komme gjennom på en kveld. Du kan blant annet bestille den direkte fra Selja Forlag her.

Første gang publisert her på bloggen 18. august 2012. Lenkene oppdatert 10. juni 2019.

07 juni 2019

Be for Selja - Be om at benediktinerne skal vende tilbake til Norge

"Selja - den sæle øya | Der Kirken i Norge ble født"
Foto: Kurt Urholt

Kristi Himmelfartsdag var jeg invitert til å holde foredrag om Selja på en økumenisk dagsretrett i Toten frikirke og Kristi Himmelfartskapellet på Eina.


Legenden

I del 1 av foredraget mitt fortalte jeg legenden om Sankta Sunnivastort sett slik jeg fortalte den på Selja ved åpningen av Kystpilegrimsleden (lenke til manus).

Hva er hellige steder?

I del 2 av foredraget snakket jeg om hva hellige steder er, og hva de gjør med oss, og jeg viste 70 bilder fra Selja. Her tok jeg utgangspunkt i et innlegg jeg holdt på Den norske kirkes pilegrimskonferanse på Selja. Det kan du lese her.

Benediktinerklosteret på Selja

I del 3 snakket jeg om benediktinerklosteret på Selja - i både fortid og framtid. Jeg fortalte historien om hvordan vi endte opp med å selge leiligheten i Bergen for å kjøpe klosterjord på Selja, og jeg snakket om hvorfor vi alle, uansett kirketilhørighet, må gjøre alt vi kan for at benediktinerne skal vende tilbake til oss og grunnlegge et nytt kloster på Selja.

Sankta Sunniva er hele Norges skytshelgen. Hun og følget hennes, seljumennene, led martyrdøden på Norges ytterste vestkyst. Selja ble dermed stedet der Kirken i Norge ble født. "Martyrenes blod er Kirkens såkorn", sier kirkefaderen Tertullian, og ut fra frøene på Selja skulle Kirken i Norge spire fram.

Benediktinerklosteret på Selja var et av Norges første klostre, og det var i drift som et aktivt bønnested og misjonsstasjon i fire århundrer, helt til reformasjonen da klosterdrift ble forbudt.

Jeg tror oppriktig at både Vestlandet, Sta. Sunniva, benediktinerne og Selja - "den heilage øya" - har en viktig rolle å spille også i fortsettelsen av Norges kristningshistorie. Bønnestedet på Selja MÅ gjenreises. Vi MÅ få benediktinerne tilbake til oss. Derfor avsluttet jeg foredraget mitt med benediktinernes motto: Ora et labora! Be og arbeid!

Be for Norges omvendelse hver dag! Be om at benediktinerne skal vende tilbake til oss - be hver dag!

Videoopptak

Jeg har ikke opptak av foredraget jeg holdt Kristi Himmelfartsdag, men her kan du se foredraget "En kristen - en pilegrim. Hva gjør hellige steder med oss?" som jeg holdt i Katolsk Grovbrød i vinter - et pilegrimsforedrag med ekstra vekt på Selja.

Under her følger bilder fra Kristi Himmelfartsdag 2019


KAPELLET: Det er baptistpastor Bjørn Olav Hansen som er initiativtaker både til gudstjenestene og tidebønnene i Kristi Himmelfartskapellet på Eina, og til dagsretretten som "Kristi Himmelfartskapellets venner" arrangerer hvert år på nettopp Kristi Himmelfartsdag. Neste år kommer Peter Halldorf.
Foto: Kurt Urholt (du kan klikke på alle bildene for å se dem i større versjon)


HELLIGHET: Før meg fortalte Bibelselskapets Anne Kristin Aasmundtveit legender om St. Patrick, St. Bridget og St. Columba, mens mannen hennes Sven Aasmundtveit fra Frikirken holdt et foredrag om hellighet. Veldig inspirerende!
Foto: Kurt Urholt

SELJA: Jeg var sistemann ut. Opprinnelig var det satt av 45 minutter til foredraget mitt, men tiden min ble utvidet til en hel time. Deretter ble det ytterligere 20 bonusminutter med kommentarer, spørsmål og svar i plenum om Selja og klosteretableringen. Det var stor interesse for å høre om Seljas historie og visjonen om å få reist et nytt bønnested for Norge på Selja. En velsignet halvannen time!
Foto: May Sissel Hansen

FORBØNN: Retrettleder Bjørn Olav Hansen organiserte en spontan forbønn for at vi skal få et nytt kloster på Selja, og for meg og min familie.
Foto: Kurt Urholt

OMSLUTTET: Omsluttet av forbønn. Fra venstre: Pinsevenn Ørjan Aarmo og baptistpastor Bjørn Olav Hansen. Bak meg: katolikk Finn Rune Stabell og baptist Marianne Stabell. Til høyre for meg: Anne Kristin Aasmundtveit fra Frikirken og Rannveig Aasmundtveit fra Frikirken og Ungdom i Oppdrag (YWAM). Det var så sterkt! Selja har både kraft og posisjon til å forene alle kristne, på tvers av alt som vanligvis skiller oss.Foto: Kurt Urholt

FULLT: Etter foredragene var det tid for gudstjeneste i Kristi Himmelfartskapellet. Det var smekkfullt.
Foto: Kurt Urholt

HELLIG STUND: Tekstlesning i Kristi Himmelfartskapellet. Kapellet er bygget som en tro kopi av det ortodokse St Georg-kapellet som den hellige Trifon fikk bygget i Neiden i Finnmark i 1565.
Foto: Kurt Urholt

STABELLS LAFT: Det er katolikk og tømrer Finn Rune Stabell (i fokus) som har bygget Kristi Himmelfartskapellet. Han er ekspert på den eldgamle lafteteknikken.
Foto: Kurt Urholt

Over alteret.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Etter gudstjenesten.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Etter gudstjenesten fant en søye og to lammeunger veien til kapellet.
Foto: Kurt Urholt

Avskjedsstunden. Fra venstre: Meg, retrettleder Bjørn Olav Hansen og foredragsholderne Sven og Anne Kristin Aasmundtveit.
Foto: Kurt Urholt

Kristi Himmelfartskapellet er nærmeste nabo til denne friske bekken.
Foto: Marianne Stabell 

Hvitveis, svarttrost, kveldssol og Guds fred.
FOR en velsignet dag.


"Alt står i Guds faderhånd,
hva han vil, det gjør Hans Ånd.
Av Guds nåde, til Guds ære,
evig glade skal vi være
i vår Herres Jesu navn!" 


(N.F.S. Grundtvig i 1856)

Foto: Ragnhild H. Aadland Høen


Be for Selja!
Hver dag!


05 juni 2019

Ettertanke | Båret av Kirkens tro

Jeg er aldri alene den lange veien hjem. Det er min tro. Det er Kirkens tro.
7. november 1976 ble jeg båret inn i Kirken av min mormor Ragnhild Helena Eitrheim.

Foto: Hermund Aadland

Hele livet har jeg blitt båret av Kirkens tro. Det startet med at jeg ble båret inn i Kirken. Deretter har Kirken båret meg. Og slik fortsetter det, helt til jeg bæres ut av dette livet og inn i det evige liv.


Den katolske forfatteren Lars Roar Langslet (1935-2013) sier det slik i den siste setningen i hans siste bok: «Og jeg tror at når timen slår, skal Kirkens tro bære også meg over terskelen.»

Er det ikke vakkert? Men det aller vakreste er at det er sant. Kirken bærer meg.
Det erfarer jeg hver dag. Det er ikke jeg selv som bærer meg. Det er Kirken. Det er Kirkens tro.

Å være kristen er ikke et enkeltmannsforetak. Kristen tro er nemlig ikke noe du kan finne opp selv. Apostlenes tro – den overleverte, kristne, apostoliske tro – kan du bare ta imot.

Å være kristen er å være døpt og adoptert inn i en stor familie. Inn i Guds folk. Vi tror sammen. Og når vi ikke klarer å tro selv, så er det nok å ville høre til. Kom til Kirken og bare hør til! Som vi sier det sammen i hver eneste katolske messe: «Se ikke på våre synder, men på din Kirkes tro». Det er min tro. Det er vår tro.

La du merke til den ene leddsetningen som skurret i dagens bibeltekst? «men noen tvilte». Er det ikke utrolig fint at den er med? Her har disiplene fulgt Jesus tett i tre år. Det endte på verste måte: De stakk av og Jesus døde. Men så endte det ikke der likevel. Nå ser de Jesus stå der levende foran dem på fjellet. «Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte.» (Matt 28,17) Noen tvilte. De hørte til likevel. 

Helt til jeg er hjemme hos Gud bæres jeg av Kristus, gjennom hans legeme; Kirken. Jeg bæres av Kirkens tro og av Kirkens bønner i himmelen og på jorden. Jeg lever ikke livet mitt alene. Jeg reiser ikke alene. Jeg er omgitt av de helliges samfunn. 

Når jeg en dag skal dø, kan det hende at jeg ikke er i stand til å be selv. Men det finnes andre som kan be for meg. Hver dag sier vi i Den katolske kirke med engelen Gabriels ord: «Hill deg, Maria, full av nåde» (Luk 1,18). Og vi fortsetter: «Be for oss syndere, nå og i vår dødstime.» Da løfter vi opp også din dødstime.

Hvis jeg ikke klarer å be selv når min dødstime kommer, kan jeg stole på at min mor Kirken – og Kirkens mor, Maria – ber for meg og bærer meg. Nåden bærer meg. Helt hjem.

Før jeg dør, rekker jeg kanskje å få viaticum, «vandringsbrødet». Den siste nattverden har en egen, sterk og vakker liturgi som du kan lese i Den katolske bønneboken.

Viaticum fører mitt livs pilegrimsvandring til veis ende. Vandringsbrødet er nisten som min mor Kirken gir med meg på veien over fra døden og inn i det evige liv.


Jeg er aldri alene den lange veien hjem. Det er min tro. Det er Kirkens tro. «Og jeg tror at når timen slår, skal Kirkens tro bære også meg over terskelen.» Amen.


Første gang publisert i avisen Vårt Land 31. mai 2019, da Matt 28,16-20 var dagens bibeltekst.


Les også:

Ettertanke | Engler og profeter - En smakebit derfra: "Høyt elskede! Du kan gjerne føle deg alene, men du er aldri alene. Du er omsluttet av Kirken. Vi tror på den Gud som er skaperen av alt synlig og usynlig. Du står i bønnefellesskap med profetene og patriarkene, apostlene og martyrene. Du deltar i liturgien sammen med englene og himlenes krefter. Du har til og med en egen verneengel som har fått i oppgave å alltid følge deg, hele veien hjem til Gud. Også er det alle oss vanlige medkristne, da. Vi er også her. Du er aldri alene på stien hjem."

Ettertanke | Gjett hvor glad jeg er i deg - En andakt om å bli båret hjem når det er kveld.


Jeg oppdaget tidlig de største gledene i livet: Å lese bøker og å spise sjokolade. Jeg har ikke sett den boken siden jeg var et lite barn, men føler meg rimelig sikker på at den handler om Jesus som stiller stormen.

Den der skuffen var tung å dra ut, men hva gjør man ikke for å få fri tilgang til sjokolade?
Kommer det til å være sjokolade i himmelen? Jeg har troen på det.


02 juni 2019

Ettertanke | Nattverdsmirakelet i Lanciano

Hostien i Lanciano som ble forvandlet til en tynn, tynn skive av et menneskehjerte rundt år 750.
Foto: miracoloeucaristico.eu

Store mirakler har fulgt Guds folk helt fra Abraham av, gjennom tjue århundrer med kirkehistorie og fram til i dag. I Den katolske kirke er det blant annet mange kjente nattverdsmirakler


Helt inn i våre dager rapporteres det om nattverdsbrød som begynner å blø, som endrer karakter eller som rett og slett har blitt fullstendig forvandlet.

Jesus sa selv: «Det brødet jeg vil gi, er min kropp» (Joh 6,53). Det innviede brødet er med andre ord ikke et livløst objekt. Kristus er virkelig og levende til stede i det. Under nattverdsmirakler blir dette største av alle undere bare mer synlig.

Vinen ble til blod.
Kan sees i Lanciano i dag.

Foto: miracoloeucaristico.eu
Omkring år 750 opplevde en menighet i Lanciano i Italia at et stort nattverdsbrød ble forvandlet til et tynt, tynt kjøttstykke. Vinen ble til blod og koagulerte i fem klumper. En WHO-kommisjon undersøkte og identifiserte kjøttstykket i 1976: Det er en tynn, tynn skive av et menneskehjerte. Hjertet og blodet har samme blodtype som likkledet i Torino: AB. (NB: Blodtyper ble først oppdaget i 1901.)

Hvorfor skjedde mirakelet i Lanciano? Fordi presten trodde så sterkt, kanskje? Absolutt ikke. Han var plaget av tvil. Da han tvilte som aller sterkest, skjedde underet: Det allerhelligste mysterium ble synlig foran øynene hans. 


Over 1200 år senere kan du fortsatt se mirakelet i byen der det skjedde, se www.miracoloeucaristico.eu.

Les gjerne også den nøkterne boken «Mirakler – Møder mellem Himmel og Jord» av dr. theol. N. C. Hvidt. Der forteller en prest i Lanciano om hvordan Jesus på en spesiell måte møter tvilende mennesker foran det forvandlede sakramentet den dag i dag. Bønnene deres trenger inn i Jesu hjerte – helt inn – og troen vekkes til live. «Det er det største underet i Lanciano,» sier presten. Takk, Jesus!


Bønn


Takk, Jesus, for at du er hos oss. 
Takk for at du er virkelig til stede i nattverdens sakrament. 
Takk for at du har lovet at «den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid». 
Gi oss mer tro, og gi oss å elske deg stadig mer. 
Amen.


Første gang publisert i Vårt Land 21. mars 2012