Google Analytics

26 juli 2014

St. Paul katolske gymnas ferdig og klar til skolestart

SKOLEKAPELL: På utsiden av St. Paul gymnas' skolekapell står denne statuen av St. Sunniva. Kapellet heter selvsagt Sancta Sunniva kapell.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

 

Ombygningen er fullført: Gamle Florida sykehus i Bergen har blitt til St. Paul gymnas. Prosjektet er et av de største Den katolske kirke i Norge har hatt ansvar for i nyere tid, skriver katolsk.no.


Eiendomsansvarlig Hai-Nam Vy i Oslo katolske bispedømme opplyser til katolsk.no at prosjektet ble ferdig innenfor tiden, vedtatt budsjett og avtalt kvalitet. 
 
DETALJ: Dørhåndtaket til skolens kapell.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Nyoppusset, ny skole

Katolsk.no melder:
St. Paul gymnas, som er Norges første og foreløpige eneste katolske videregående skole, startet opp med undervisning i midlertidige lokaler i 2012. Da det ble klart at tidsrammen holdt og gymnaset fra skolestart 2014 kunne drives i sine nyoppussede og permanente lokaler, fikk dette også utslag på søkermassen. Full kapasitet er 270 elever, dvs. tre klasser på hvert trinn. Fra årets skolestart vil det være tre fulle klasser på første årstrinn.
 Les St. Olav kirkeblads oppslag om prosjektet: "Nytt liv på ærverdig grunn."


ÅPNINGSMESSEN: St. Paul gymnas startet opp høsten 2012 i midlertidige lokaler. Bildet er fra den høytidelige åpningsmessen i skolekapellet 20. august 2012, med både elever, lærere og foreldre til stede.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Høytidelig velsignelse

Biskop Bernt Eidsvig vil foreta den høytidelige velsignelsen av bygningen på skolestartdagen 18. august.

Gymnaset vil ikke bli rammet av den varslede streiken i skolesektoren.

FRONTEN: Inngangen til skolekapellet.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen
SKOLEKAPELLET: ... og slik ser hele fronten til skolekapellet ut. Et vakkert, lite kapell, ikke sant?
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

HELE GYMNASET: St. Paul gymnas fotografert fra sjøsiden (i en annen årstid). I forgrunnen ligger det økumeniske Sta Sunniva Studenthjem (Collegium Stae Sunnivae) som holder jevnlige messer, daglige tidebønner og ukentlige Taize-samlinger i skolekapellet.
Foto: Katolsk.no

24 juli 2014

Flott Selja-pilegrimsreportasje i Vårt Land

HELGENØYA: "Litt nærmere himmelen" er tittelen på Vårt Land-reportasjen fra Selja som du ikke bør gå glipp av. Fem hele sider var satt av til saken, og den er også gratis tilgjengelig i nettavisen deres.
Foto: Faksimile fra Vårt Land, 7. juli 2014

 

Avisen Vårt Land hadde nylig en kjempeflott reportasje fra Selja på trykk. Heldigvis har de publisert den på nettet også.


Dermed kan du lese reportasjen fra Selja her. Vel verdt å bruke tid på!

Selv drar jeg til Selja med morgenbåten i dag, for å være med på Riksantikvarens lansering av Kystpilegrimsleden lørdag. Blir bra! Jeg har vært på Selja ti dager med familien allerede denne sommeren (i forbindelse med Seljumannamesse), men etter noen dager hjemme i Bergen kaller den herlige og hellige øya igjen. Mmm!

20 juli 2014

Novene til Hellig Olav


HELLIG OLAV:  Hellig Olav står oppå fienden han har beseiret: Dragen. Dragen er et symbol for hedendommen i Norge. Ser du at dragens ansikt er Olavs eget ansikt? Hele sitt liv måtte Hellig Olav kjempe mot den gamle hedningen i seg selv. Til slutt vant han.

Statue av Hellig Olav fra Universitetsmuseet i Bergen,
De kulturhistoriske samlinger

Foto: Ragnhild H. Aadland Høen, avfotografert med tillatelse fra museumsledelsen

 

Karmelittnonnene i Tromsø har laget en novene som er fin å be nå i dagene fram mot Olsok, Hellig Olavs festdag.


En novene er en kjent bønneform i Den katolske kirke. Det er en bønn som strekker seg over ni dager. Bønnen kan ha svært ulik utforming, med for eksempel tekstlesning, påkallelser, enkle bønnerop og sang. Den eldste kirkelige novene man kjenner til i liturgihistorien er julenovenen.

Den enkle novenen til Hellig Olav nedenfor er utformet i 2013 av karmelittnonnene i klosteret Totus Tuus i Tromsø. Denne novenen fungerer slik at først leser du dagens tekst, deretter bruker du litt tid i stillhet og tenker over det du har lest, før du til slutt ber bønnen (den samme bønnen hver dag).

Tekstene er hentet fra boken: Nådens morgenlys MIDDELALDERSK OLAVSLITURGI I VÅR TID av Jørund Midttun og Arne J Solhaug: Utvalget fra den middelalderske Olavsliturgi, side 58-65; Bønn, side 179; Utdrag fra Olav den helliges saga, side 335.

INNLEDNINGSTEKST (forsiden av brosjyren som karmelittene har laget)

Kongen hadde for skikk å stå opp tidlig om morgenen, kle seg og vaske hendene; deretter gikk han i kirken og hørte ottesang og morgenmesse, og siden gikk han i møter og forlikte folk eller gjorde andre ting som skulle gjøres. Han la all makt på å avskaffe hedenskap og gamle sedvaner, som han mente var imot kristendommen.
Olav den helliges saga

1. DAG

Herren er stor og meget verdig vår hyllest, han som ved Olavs verk grunnet sitt rike på de nordlige breddegrader.
Denne kongen var, til tross for sin hedenske natur, vennlig og hjelpsom, og meget snar til å vise hederlighet og alt annet som følger av et edelt sinnelag.
Da den berømte kong Olav regjerte i Norge, kom Guds ords herolder dit.

BØNN

Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg, fordi du gav kong Olav nåde og kraft til å reise korsets merke i vårt folk og grunne din hellige kristne kirke her i vårt fedreland. Vi ber deg, oppvekk og styr våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi i liv og død holder fast ved ditt hellige ord og i fred og enighet bygger vårt land, deg til ære og vårt folk til lykke og velsignelse, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

NIDAROSDOMEN: Hellig Olav-frontalet fra Nidarosdomen. Dette er originalen som oppbevares bak glass i Erkebispegården. (I selve Nidarosdomen er det nå en kopi.)
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

2. DAG

Da han hadde forstått at den evangeliske sannhet var fullkommen, skyndte han seg ivrig og glad til dåpens nåde.
Da han altså var renset i frelsens bad, ble han plutselig forvandlet til en annen mann.
Begravet med Kristus ved dåpen til døden, vandret han meget lydig mot den tro på det nye liv som han hadde mottatt.

Bønn: Se 1. dag.

3. DAG

Han nøyde seg ikke bare med egen frelse, men var et forbilde ved utrettelig arbeid for å omvende folk til troen.
Etter de nye tingenes orden gjør en konge gjengjeld overfor en apostel, denne kongen som straks prekte for alle om nåden i Kristi ord.
Ved forkynnelsens nåde som strømmet fra hans lepper, kalte han mange vekk fra hedensk gudsdyrkelse og til å dyrke den sanne Gud.

Bønn: Se 1. dag.

4. DAG

Og folk strømmet om kapp til dåpen i mange deler av Norge. Overfor mengden av troende åpnet han sin munn mot enhver urettferdighet. Forvirret ble de som satte sin lit til utskårne figurer, og for hver dag økte tallet på troende.
Han voktet seg vel for å gjøre noe den guddommelige lov forbyr, men favnet med brennende lidenskap hva som helst den påbyr.

Bønn: Se 1. dag.

5. DAG

O, hvilken troens ild som flammet opp i den ubeseirede martyrs bryst, han som var bosatt midt blant ville folk. Men han holdt allikevel ikke opp med å forkynne frelsens ord til alle. Han hadde mange motstandere som forsøkte å ødelegge Herrens rette veier.
Han som sannelig var så rettferdig og så modig at kun frykten for løver var unntatt, han var nær ved å bli den hellige Jobs eksempel. Han fryktet ikke den kjempestore mengde av mennesker, og heller ikke de nærmestes forakt skremte ham. Han utsatte seg frivillig for farer, og avslo ikke å påta seg martyriet.

Bønn: Se 1. dag.

6. DAG

En gang befant kong Olav seg i den kongelige bolig, dårlig til sinns. Til tross for at han var opptatt med kongerikets affærer, studerte han med sjelens hengivenhet bøker om de himmelske ting. Ethvert håp syntes usselt for ham, og det jordiske kongerikes ære og nytelse ringeaktet han.
Like hengiven var han da han utførte evangelistens tjeneste ikledd troens brynje og frelsens hjelm. Han vandret omkring og besøkte byer, gårder og hus, og læren om frelsen sådde han over alt. Gode Jesus, hvilke store anstrengelser han utholdt før enn han kunne omvende det ikke-troende folk.

Bønn: Se 1. dag.

7. DAG

Troen blomstret og rikelig spiret nye beplantninger fram på grunn av Guds ord. Gjennom å bygge kirker ga hengivne og ivrige folk gaver. Kongen jublet enda mer enn man kan tro når han så snart kunne smake de søteste frukter av sitt arbeide.

Bønn: Se 1. dag.

8. DAG

Olav konge vil vi ære,
Herrens vitne utan svik,
krossens merke vil han bere,
med ei von som aldri vik.
Til Guds heider får han vere
sjølv i døden sigerrik.

Livsens ljos til oss han leier,
pløyer djupt i hjartegrunn;
livsens sædekorn han spreier,
som ber frukt i Herrens stund.
Når den nye von seg breier,
tagnar kvar ein heidnings munn.

Mørker kverv i nye tider
bort frå landet vårt i nord;
harde hjarto vert omsider
mildna ved det sæle ord.
Folket mellom fjell og lier
lovar Herren, trifelt stor.

Døypte lyfter sine hender,
lovar Krist i dåpens bad;
trua som Guds Ande tenner,
bryt no fram på kvar ein stad.
For den trøyst som tyngsla vender,
takkar folket med sitt kvad.

Fast i vona du oss halde,

om ei stødig ånd vi bed,
som kan bere martyrkallet
med den tôl du kjennest ved,
for den gleda du oss alle
vil med dine englar gje.

Deg, Gud Fader, vere ære,
deg, Guds Son, som har oss løyst,
Heilagande, som vil vere
oss til helging og til trøyst!
For Guds vitne vil vi bere
fram vår takk med fagnadrøyst.
Amen.

Bønn: Se 1. dag.

9. DAG

Kommet er gledens dag og lovsangens grunn. La kirkens røst gi gjenlyd, beveg himmelen med hymner. Den utmerkede martyr bærer palmer og er lykkelig ført fra striden til palasset. Ved seierens krone flytter han til de sanne gleder, og har mottatt herlighetens drakt, Olav, kongenes pryd.
La oss glede oss i Herren, idet vi feirer festdagen til ære for Olav martyr. Englene gleder seg over hans høytid og lovpriser Guds Sønn.
Herre! Kongen gleder seg over din makt. Hvor høyt han jubler over din frelse!

Bønn: Se 1. dag.

Tekstene er hentet fra boken: Nådens morgenlys MIDDELALDERSK OLAVSLITURGI I VÅR TID av Jørund Midttun og Arne J Solhaug: Utvalget fra den middelalderske Olavsliturgi, side 58-65; Bønn, side 179; Utdrag fra Olav den helliges saga, side 335.
Novenen er utformet av Karmel ”Totus Tuus”, Tromsø, i TROENS ÅR 2013


LES OGSÅ:

17 juli 2014

Bli med på den store olsokfeiringen i Trondheim

HØYDEPUNKTET: Bildet er tatt etter den katolske olsokmessen 29. juli i 2012. Fremme på alteret i Nidarosdomen stod Olavsrelikvien - en ekte, liten bit av Hellig Olavs ben. Å få komme helt frem til høyalteret og be var høydepunktet under Olavsfestdagene for Sunniva (7).
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Programmet for olsokfeiringen i Trondheim og Stiklestad 26.-29. juli er en blanding av åpne poster og arrangementer hvor man må melde seg på. Påmeldingsfristen for sistnevnte er 20. juli. Selv har jeg deltatt to ganger, og kan anbefale feiringen på det varmeste.


Olavsfestdagene inneholder program som faller i smak for alle aldersgrupper.

Første dagen

Lørdag 26. juli starter olsokfeiringen med et besøk til de alltid gjestfrie Birgitta-søstrenes kloster på Tiller. Etterpå er det katolsk «Vandring med Olav til Kristus» i Trondheim stentrum, ved p. Egil Mogstad og kantor Ulf Schancke. Vi har med suksess gjennomført begge deler med barn.

Senere på dagen er det kveldsmesse og sosialt samvær - en ypperlig anledning til å bli kjent med andre som deltar på olsokfeiringen.

Stiklestad

ETTER MESSEN: Tid for bønn og tilbedelse.
(Klikk på bildet for større versjon.)
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen
Pilegrimsturen til Stiklestad på søndag 27. juli vil jeg også varmt anbefale. Denne deltok vi på for første gang i 2012, i deilig sommervær.

Etter messen er det prosesjon til det katolske Olavskapellet, og det blir tidebønn og felles middag for dem som ønsker det. Det er også fullt mulig å bli igjen og få med seg Stiklestadspelet på kvelden. (Selv har jeg ikke fått med meg spelet ennå. Det er ikke alt som lar seg kombinere like lett med små barn.)

Klostertur

Sørg også for å få med deg klosterturen til Munkeby og Tautra Mariaklostre mandag 28. juli! Der får du besøkt både de gamle klosterruinene fra middelalderen OG de nye, flotte, levende klostrene som er blitt bygd de siste årene. Spennende for både store og små.

Bussturen er med guiding, men dersom du foretrekker å kjøre til klostrene i egen bil går det helt fint. Denne turen er en kjempefin måte å få møte både suset fra Kirkens historie og den livskraftige, levende Kirken av i dag. Hos munkene blir du med på messefeiringen, mens på Tautra blir det middag i Klostergården og besøk på nonnenes besøkssenter.

Storslagen Olsokfeiring

Den nydelige, storslagne, pontifikale, høytidelige, katolske Olsokmessen i Nidaros domkirke den 29. juli er alltid høydepunktet under olsokfeiringen. I år begynner messen kl. 14.30. Olsokmessen er et av de virkelig store åndelige høydepunktene i løpet av et år. Denne messen vil du ikke gå glipp av!

Etter messen er det olsokforedrag som i år blir holdt av den fremragende foredragsholderen og presten p. Egil Mogstad: «Den unge Olav» ‐ en forberedelse til 1000‐årsfeiringen for den unge Olavs omvendelse og dåp i Rouen i 1014.

KLIKK HER FOR HELE DET OFFISIELLE KATOLSKE PROGRAMMET, TIME FOR TIME (oppdateres kontinuerlig ved evt. endringer)

Middelaldermarked og ridderturnering

I tillegg til det katolske programmet skjer det mye spennende under de parallelle Olavsfestdagene i Trondheim. Her er det middelaldermarked, ridderturnering, foredrag, ansiktsmaling, "Barnas Olavsfest", mange konserter og forestillinger, orgelmeditasjoner og samtaler i katedralen, pilegrimsvandringer, Salmekveld i Borggården - og mye, mye annet. Les mer på hjemmesiden til Olavsfestdagene.

Trondheim pleier alltid å være velsignet med det som kort og greit kalles "Olsokvær" i disse dagene - det vil si varmt og godt sommervær. Helt herlig. Hvis du har mulighet, så legg turen om Trondheim den siste helgen i juli!

ORDENSFOLKET: Under Olsokdagene får du oppleve hvor rikt velsignet vi er med ordensfolk i kirken. Hele tre klostre er startet i Trondheimsområdet de siste årene, i tillegg deltar ordensfolk fra andre steder i landet.
Bildet er tatt etter messen i gamle Stiklestad kirke i 2012.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

10 juli 2014

To hellige øyer: Selja og Iona

HEILAGØYA SELJA: Den hvite streken markerer Tunold-gårdens 60 mål. Gården har 220 meter strandlinje og går helt opp i fjellet. På det øverste platået ser du ned mot den gamle klosterurtehagen og ikke minst: Du ser ut mot havet. Det gamle klosteret ligger på den andre siden av øya, på vestsiden. Til høyre i bildet: Stadt-halvøya. I forgrunnen: Seljesanden.

Dominikanerpater Haavar Simon Nilsen har besøkt pilegrimsmålet Iona på Skottlands vestkyst. Få meg deg blogginnlegget hans om Selja og Iona!


Her er en smakebit fra innlegget hans:
"Kva har dei to små øyene Selja ved Stadt og Iona på vestkysten av Skottland til felles? Båe ligg i ytst i havgapet. Båe har ruiner etter eit benediktinsk kloster. Båe stader vitnar om framvekst av keltisk spiritualitet og båe er i dag pilegrimsstader for folk på søken etter åndeleg eller eksistensiell substans. Men der nokre tusen pilgrimar finn vegen til Selja kvart år, der har Iona over 100.000 besøkande. Kva er det folk kjem for å oppleve?"

Les hele innlegget her:

http://haavarsimon.wordpress.com/2014/06/07/himmel-og-hav/

04 juli 2014

St. Paul utvalgt av New Liturgical Movement

FEST: Kristi Legemsfest i Barcelona.
Foto fra New Liturgical Movement
s Corpus Christi Photopost

Hva har Barcelona, Budapest, Singapore, New York, London og Bergen til felles? De ble alle valgt ut av bloggen New Liturgical Movement til deres Corpus Christi Photopost 2014.


Takket være noen ivrige venner i St. Paul menighet som sendte inn både sine egne bilder og ett av mine bilder, havnet plutselig fotografiet mitt i celebert selskap på den store amerikanske liturgibloggen New Liturgical Movement - Sacred liturgy & Liturgical Arts (eller bare NLM som alle kaller den).

Hyggelig overraskelse

I etterkant fikk jeg en vennlig e-post fra en av innsenderne med info om det som hadde skjedd: "Så, siden det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse, vedlegger jeg her link, og håper du tilgir at vi brukte bildet ditt uten å spørre først:-)
http://www.newliturgicalmovement.org/2014/06/corpus-christi-photopost-2014-12.html#more"

Jada, sånt tilgir jeg lett. Bare stas, det, så klart, at selveste NLM synes St. Paul menighets feiring av Kristi Legemsfest var et så godt liturgisk eksempel at de ville trekke det fram i sin Corpus Christi-fotopost.

Skjermbilde fra New Liturgical Movement. Som du ser av venstremargen: Her finner du linker til mange interessante artikler om katolsk liturgi.