Google Analytics

fredag 20. januar 2017

Om å (ikke) se ned på protestanter

FELLES HISTORIE I ROMA: Den hellige døren fra år 1070 i basilikaen "St. Paulus utenfor murene", "San Paolo fuori le mura" der du kan besøke apostelen Paulus' grav.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen, påsken 2016

Jeg er veldig glad for at dere kommenterer her på bloggen! En av de kommentarene som kom i går var så viktig at den måtte få et skikkelig svar. Her er det.


Elsa reagerte på innlegget "Venner | Goethe, Anne, Ole Paus og Gud" som du kan lese her. Her er kommentaren hennes:
nydeleg innlegg!
samstundes som du får meg til å føle meg så ekskludert når du stadig og alltid skal framheve det katolske i kristentrua di. for meg er vi alle kristne sysken i Kristus, og eg skule ynskje du også følte og uttrykte det! både her og på facebooksida di (særleg i kommentarfelta) er det stadig måter å sjå ned på dei som ikkje er katolske, dei som har misforstått, og da sjølvsagt dei uopplyste lutheranerne. eg har gode og store tankar om dykk katolikkar! og eg ser på oss alle som sysken. vonar det samme for dykk!

Kjære Elsa, kjære søster i Kristus!

Takk for en god og viktig kommentar! Good news: jeg ser på alle kristne som søsken, som søstre og brødre i Kristus. Virkelig. Det har jeg alltid gjort! Lengselen etter enhet mellom kristne var en av de viktigste grunnene til at jeg gikk inn i Den katolske kirke.

Det er tusenvis av gode kristne og våkne prester i Den norske kirke (DNK) og andre protestantiske trossamfunn her til lands. Selvsagt mener jeg det! Jeg har gode, store og håpefulle tanker om dere. Jeg tenker at det er håp for kristentroen her i landet fordi vi har så mange trofaste kristne her - i både protestantisk og katolsk utgave. Alt dette kunne jeg sikkert sagt enda oftere. Takk for påminnelsen, jeg skal bli flinkere til det. 

Jeg ser av tilbakemeldingene jeg får at mange setter pris på at jeg er så tydelig katolsk, andre synes det er slitsomt. (Og noen synes sikkert begge deler, at det er både fint og slitsomt.) Jeg veier hele tiden for og imot hvor jeg skal legge meg i hver enkelt sak. Noen ganger er det viktigst at jeg ordlegger meg diplomatisk og samlende. I Vårt Land-andaktene og når jeg holder foredrag hos protestanter legger jeg vinn på det. Andre ganger er det viktigere at jeg er tydelig katolsk. Her på bloggen og på min egen Facebook-side føler jeg meg mer fri til å være meg selv; en frimodig, katolsk kristen. 

Jeg mener selvsagt at det er mange flere ting - og mye viktigere ting - vi som kristne er enige om enn det vi er uenige om. Virkeligheten er likevel slik at det dessverre er en del teologiske saker og ting der du mener at vi katolske kristne har misforstått, og nøyaktig like mange ting der jeg mener at protestanter ikke har forstått ting riktig.

Slitsom uenighet

Det er slitsomt og leit å være uenig. Men det at jeg mener du som protestant tar feil (i noen ting) og at du mener at jeg tar feil (i de samme tingene) betyr heldigvis ikke at jeg ser ned på deg, og heller ikke at du ser ned på meg.

I saken om vennskap som du reagerte på, følte jeg selv at jeg landet på den forsiktige siden. Jeg bare fortalte om gleden ved å tilhøre det store, universelle katolske fellesskapet. Det dype og gledesfylte slektskapet. Jeg sa ingenting om hverken protestanter eller om min fortid som protestant. Jeg bare skrev at "Etter å ha blitt en del av Den katolske kirke har jeg oppdaget at det finnes enda flere beslektede sjeler enn jeg trodde her i verden." Enkelt og greit. For sånn er det, og det ville være rart å skulle utelate det av økumeniske hensyn.

Jeg kunne sagt enda mer også, om hvordan jeg, når jeg går inn en hvilken som helst katolsk kirkedør hvor som helst i verden, får lyst til å si "Hei alle sammen, jeg er hjemme!" :) (Ah, jeg har aldri gjort det, så klart. Men det er den følelsen og den gleden jeg har. I Den katolske kirke er det ikke sånn at jeg "føler meg mer hjemme". Jeg er hjemme.)

Etter å ha levd i 31 år som aktiv kristen i Den norske kirke der min helt vanlige, kristne tro ble mer og mer sett på som «konservativ» og rar, er det deilig å tilhøre en helt vanlig kristen kirke der alle simpelthen frimodig tror, forkynner og holder fast ved den alminnelige kristne troen; alt det som Kirken har trodd og forkynt i 2000 år. Det vil si at ja, jeg møter på mange flere mennesker som er som meg, folk som oppleves som «beslektede sjeler», her enn i DNK - selv om det finnes drøssevis av dem der også, naturligvis! De fleste av mine nærmeste venner har forblitt lutheranere, og jeg ser definitivt ikke på dem som uopplyste.

Jeg ser ikke ned på protestanter. Jeg er lei meg for at det oppleves sånn. Det er virkelig ikke meningen å fremstå slik. Men ja, jeg ser at jeg har en tendens til å benytte anledningen til å vitne frimodig om hva Den katolske kirke er og betyr for meg, og om hva troen er og betyr for meg. Jeg er klar over at det kan oppleves slitsomt at jeg er så (irriterende) fornøyd, men «jeg kan egentlig ikke la være å fortelle om det jeg har sett og hørt.» Jeg kan bare prøve å ordlegge meg som best jeg kan - og så heller begrense meg når jeg ser at det er det som tjener Jesus/Kirken/Evangeliet best.

Det katolske kirkesynet

Det vil alltid være provoserende for en protestant at Den katolske kirke har det synet på seg selv som den har. Fryktelig provoserende. Den katolske kirke sier om seg selv at den forvalter Kirkens enhet, Kirkens fylde og troens fylde. Det er kraftige saker. 

Den katolske kirke sier også at manglende enhet blant kristne er en alvorlig synd, og den kaller oss til enhet - i seg. Det som Kirken ønsker er med andre ord å inkludere - fullt ut, alle - mens en kristen som står utenfor kan oppleve budskapet som svært ekskluderende, slik du også gir uttrykk for. Fordi Den katolske kirke har den selvforståelsen den har, må den hele tiden aktivt søke å avspeile Kristi ydmykhet og vennlighet for at ikke den skal fremstå triumfialistisk og nedlatende. Den må også aktivt sette ord på hvordan den verdsetter alt godt som protestantiske kristne har å tilføre det store kristne fellesskapet.

Jesus ba oss om å være ett "for at verden skal tro". Når Jesus ba oss om å være ett, mente han ikke bare usynlig ett, men synlig ett også, fordi det er det verden ser. Når vi ikke er ett svekkes vitnesbyrdet vårt, og de ikke-kristne vet ikke hva de skal tro - de skjønner ikke hva som er sann kristen tro. De kristnes synlige mangel på enhet ødelegger Kirkens ansikt. 

Så lenge vi kristne søsken er delt opp på den måten vi dessverre er blitt etter den ulykksalige splittelsen som har vokst i 500 år, er det vårt felles ansvar å arbeide for kristen enhet så mye vi kan ut fra de rammebetingelsene som foreligger. Den katolske kirke og Peters etterfølger har et særskilt tungt ansvar for å sørge for så mye enhet som mulig blant kristne. Der feilet kirken grovt på 1500-tallet, og det lider vi alle under i dag. Ikke bare vi kristne, men også alle de som ikke er kristne. Spesielt dem, faktisk.

Troens fylde

Jeg ser på Den norske kirke med kjærlighet og sympati. Dessverre er det grenser for hvor lenge og hvor godt man kan overleve uten fullt fellesskap med Kirken med stor K. Ettersom århundrene går, tynnes trosarven ut. Spesielt i tider som våre, når presset fra verden er så stort. 

Kristen enhet er en guddommelig befaling, ikke et valgfritt alternativ. Dette er min tro, dette er Den katolske kirkes lære: at vi skal være ett i den éne Kirken, og at det er Den katolske kirke som forvalter Kirkens fylde og troens fylde. Jeg kan ikke late som at det ikke er sånn, dessverre. 

Jeg prøver å ikke si disse tingene i utrengsmål, men det er altså slik vi tenker: at det er i Den katolske kirke at du finner fylden av troen, mens protestantiske trossamfunn har bevart troen i ulik styrkegrad - noen nesten alt, mens andre protestanter begynner farlig å nærme seg ingenting. Ja, det er provoserende påstander og jeg skjønner naturligvis at det oppleves som fryktelig nedlatende. Men hva hvis det er sant? Hva hvis Den katolske kirke er det den sier at den er? Hva hvis det er faktisk er meningen at du skulle være fullt og helt med i Den katolske kirke? Hva hvis du hadde hatt det bedre her? Hva hvis verden hatt det bedre hvis du var her?

Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke

Her er katolsk lære: Alle kristne har en form for fellesskap med Kirken - Den katolske kirke - enten de vet det eller ei. Men når du først har skjønt at Den katolske kirke er den historiske kirken som Jesus grunnla, skjer det et paradigmeskifte, da går det ingen vei tilbake. 

Hvordan kan en som elsker Jesus med vitende og vilje stå så mye som delvis utenfor Jesu kirke hvis hun vet at den virkelig er det? Jeg måtte helt inn i den, virkelig være ett med den, være ett med Jesu legeme på jord, ett med Kirken - Jordens største under. Og det er så nydelig, så nydelig og så fantastisk å være der at jeg klarer ikke å få sagt det. Jeg klarer hverken å få uttrykt det nok eller å få undertrykt det nok. Jeg er bare fylt av uendelig takknemlighet, glede, fred og fryd. 


PUR GLEDE: Like etter påskedagsmessen på Petersplassen. Vanskelig å skjule den gleden. "Ja, én dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre." (Sal 84,11).

Voksen kjærlighet

I den nikenske trosbekjennelsens originalutgave på latin, står det "Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam". DET er min tro. "Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke" - allment kjent under navnet Den katolske kirke. Denne troen ligger under og bobler opp enten jeg vil eller ikke, og de gangene jeg tar meg hardt sammen og trykker det ned skinner det nok gjennom likevel, er jeg redd.

I neste uke, på minnedagen for apostelen Paulus' omvendelse, har jeg hatt fullt fellesskap med Den katolske kirke i ni år, siden 25. januar 2008. Nå kan iallfall ingen beskylde meg for å være en blind, forelsket konvertitt lenger. Dette er ekte kjærlighet som simpelthen ikke går over eller avtar. Det er en voksen kjærlighet som modnes og bare vokser i styrke. Det er en kjærlighet som både ser alt det fantastiske ved Den elskede og som også er fullt klar over synden og skyggesidene - men som elsker dypt og uforbeholdent, gjennom både gode og onde dager. Slik er min kjærlighet til Den katolske kirke.

”Jeg elsker den gamle, arrete kirke. Forrådt innenfra og angrepet utenfra – og likevel denne ustoppelige strøm av nåde." (Trygve Andersen)

Takk

Igjen: Takk for det viktige innspillet ditt, Elsa. Jeg skal ha det i bakhodet. Håper du likte de to innleggene jeg har publisert etter Venner-saken: "Herren er min hyrde i Nordmarka" og "Ettertanke | Da barna forsvant". Der har jeg ikke nevnt det katolske ved kristentroen min en eneste gang. De bare er det; gjennomkatolske, det vil si allmennkristelige. Katolsk tro er bare helt alminnelig, levende kristen tro - den troen som alle kristne har hatt over alt og til alle tider. Det er den troen og den kirken jeg frimodig løfter frem. Gang på gang.

Jeg vil ikke legge lokk på at jeg er kristen - heller ikke på at jeg er en katolsk kristen. Jeg tilhører og elsker den Kirken som frimodig holder fast ved den klassiske kristne troen. I alle disse ni årene har jeg levd kristenlivet videre med fullt engasjement i en kirke der jeg gjenfinner alt jeg har trodd på tidligere, bare i en enda rikere og fyldigere utgave. 

Reformasjonens langsiktige virkning har blitt mer oppløsende enn reformatorene noen gang kunne forestille seg. Jesus ba om at vi skulle være ett. Derfor søkte jeg fellesskapet og enheten i Moderkirken. Der får jeg hjelp til å fortsatt være en frimodig Jesu disippel som våger å si sammen med Paulus: ”Jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på”. Takk Gud! Deo gratias!

onsdag 18. januar 2017

Ettertanke: Da barna forsvant

Da barna forsvant lå hagen tom tilbake.
Foto: Brian M. Forbes/Flickr Creative Commons

Inne på tekstfoto.no kom jeg over en perle av en film: Et stille, nydelig og tankevekkende portrett av legbror Gérard-Marie Ketterer i St. Dominikus kloster i Oslo.


«Jeg er kommet inn i ordenen for å søke Gud. Jeg synes at Gud søker oss, hele tiden. Også søker vi ham av og til. «Hvor er du?», spør han, og det har han gjort hele tiden med alle mennesker,» sier den franske bror Gérard ettertenksomt på norsk.

Bibelen forteller at vi mennesker er skapt for å leve sammen med Gud vår Far, Han som har skapt oss i sitt bilde. «Også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter,» står det (Fork 3,11). Vi kan ikke ta evigheten fra folk og erstatte den med en velferdsstat. Da går det helt galt, for Gud har skapt oss til seg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner sin hvile i Gud.

«Hvis jeg har i meg en lengsel som ikke kan fylles av noen opplevelse i denne verden, er den mest sannsynlige forklaringen at jeg ble skapt for en annen verden», sier C. S. Lewis. Bli stille og kjenn etter, så skjønner du hva han mener.

Dersom du lytter ekstra godt kan du faktisk høre stemmen til Han som går i den svale kveldsbrisen og leter. Han søker deg hele tiden. «Hvor er du?» sier han (1. Mos 3,9). Han roper på deg med en stemme som er full av uendelig kjærlighet og uendelig smerte: «Å kjære barn, kom hjem!»

Erik Hillestad skriver (gjengitt med tillatelse):
«Da barna forsvant
bak siste bro som brant
lå hagen så tom tilbake.
En far stod og gråt
over alt han hadde tapt.
En drøm var forbi,
men en sang var blitt skapt:
Å kjære barn, å kjære barn,
kom hjem, kom hjem!»

Sønn av Adam, datter av Eva: Hvor er du? Kveldsmaten er klar. Kom hjem.


(Post Scriptum: Ordet "nattverd" betyr rett og slett "kveldsmat". Når presten i Den norske kirkes nattverdsliturgi sier "Kom, for alt er ferdig", hører du en gjenklang fra hagen, av Gud vår Far som roper barna sine inn til kveldsmat.)

Første gang publisert i avisen Vårt Land og her på bloggen 16. februar 2013, da 1 Mos 3,8-13 var dagens bibeltekst:

Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på mannen og sa: «Hvor er du?» Han svarte: «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han: «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte: «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.» Herren Gud spurte kvinnen: «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen narret meg, og jeg spiste.» (1 Mos 3,8-13)

Se også:

mandag 16. januar 2017

Herren er min hyrde i Nordmarka

Ladestopp i sola ved Skjennungen.

Av og til er det helt nødvendig å lade batteriene. I dag var en sånn dag. En skikkelig Salme 23-dag.


Bibelens Salme 23
En salme av David.

Herren er min hyrde
jeg mangler ikke noe.

Det betyr ikke at jeg har alt jeg vil ha. Men det betyr at jeg ikke mangler noe. Det er forskjell på det. Med Davids formulering er det lettere å være takknemlig for livet slik det er.

Han lar meg ligge i grønne enger.
Eller på hvite marker, om du vil.

Han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Skjennungen, for eksempel (et vann i Nordmarka). Der var det stille i dag, og masse sol. Perfekt sted for å finne fram sjokoladekaken jeg hadde med i sekken.

Han gir meg nytt liv.
Det trenger jeg.

Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

En av mine favorittbønner er denne av St. Birgitta av Vadstena: "Herre, vis meg veien, og gjør meg villig til å gå den".

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

Faktisk var det dette verset som satte meg på sporet av Salme 23 i dag. Det viser seg nemlig at Nordmarka er overraskende mørk i januar. Det er få steder den lave januarsola finner veien forbi de høye grantrærne. Veldig uvant for en vestlending som er vant til å gå på ski i åpne fjellandskap.
Jeg liker ikke å gå i skygge. Noen ganger i livet må man det, men det er heldigvis ikke noe påbud om å aktivt oppsøke skyggen. Neste gang legger jeg nok ladeturen til lyset på Frognerseteren eller på Bygdøy, også kan jeg heller returnere til Nordmarka i februar når sola når fram til flere steder.

Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

Amen!

Sol! Det viser seg at batteriene mine er solcellebatterier.
Begge foto: Ragnhild Aadland Høen, Nordmarka 16.01.2017

lørdag 14. januar 2017

Venner | Goethe, Anne, Ole Paus og Gud

FINE FJELLFOLK: Ved Huanghua - den ville delen av den kinesiske mur.

The world is so empty
if one thinks only of mountains, rivers and cities;
but to know someone here and there
who thinks and feels with us,
and though distant, is close to us in spirit
 this makes the earth for us an inhabited garden.


Johann Wolfgang von Goethe

Vakkert, ikke sant? Jeg har samlet på ord helt siden jeg var tidlig i tenårene. Goethe-sitatet over her har fulgt meg i tjue år nå. Den siste tiden har det kommet til meg spesielt når jeg er ute og flyr, faktisk. Midt mellom noen jeg er glad i. På vei til noen. På vei fra noen. Da kjenner jeg at «Ja. Akkurat sånn er det.» «De her gjør at verden ikke føles tom.»


Goethe-øyeblikk.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Nye og gamle venner

Sjøutsiktbildet ovenfor her er tatt under et slikt Goethe-øyeblikk i høst på vei hjem fra en begravelse i Haugesund der en god barndomsvenninne hadde mistet faren sin. Han var glad i båtliv og jeg har mange gode barndomsminner fra hytta deres ved sjøen (eller "på landet", som det heter i Haugesund). 

Selv om det heldigvis er slik at man kan få nye, gode venner hele livet, kan man ikke få nye, gode, gamle venner, så det gjelder å ta godt vare på hverandre. (Det vil si: Venner jeg får , vil jo faktisk være veldig gamle venner om 30-40 år, da. Ja ja. Uansett gjelder prinsippet om å ta godt vare på hverandre.)

«Beslektede sjeler er ikke så sjeldne som jeg trodde før. Det er fantastisk å oppdage at det finnes så mange av dem i verden.» 

Anne fra Bjørkely, av Lucy Maud Montgomery 

Det er akkurat det jeg kjenner på når jeg flyr. Etter å ha studert, reist, jobbet og bodd i fire byer i Norge og to byer i Kina - og fått venner fra mange flere steder enn det - føler jeg meg rik der oppe i lufta. Jeg vet at det er så mange gode folk der nede, fra Vesterålen i nord til Høvåg i sør, fra Bergen i vest til Oslo og Fredrikstad i øst - for ikke å glemme fra USA i vest til Japan i øst. Takk for alt godt jeg har fått, og for alt som jeg har fått gi. Det tenker jeg på der jeg sitter alene oppi flyet, på et sted der jeg fysisk sett er helt uten connection med noen, men samtidig er så veldig bevisst på dem akkurat da, disse som "though distant, is close to us in spirit". 

 - Vennene mine!

Etter å ha blitt en del av Den katolske kirke har jeg oppdaget at det finnes enda flere beslektede sjeler enn jeg trodde her i verden. Det er en ekte connection som bare er der med en gang - gjennom Jesus og hans kropp, Kristi legeme, Kirken. Gjennom Gud, han som alltid er der, også når andre går bort.

Uansett hvor jeg er i verden føler jeg meg hjemme og inne i familien når jeg kommer inn i en katolsk kirke eller er en del av en katolsk forsamling - selv i et fremmed land. Jeg har vel i grunnen blitt litt som min lille Maria (2,5 år) som da hun kom hjem til stuen full av ni år gamle ukjente jenter (storesøsterens bursdagsselskap) utbrøt jublende: "Vennene mine!"

Hva kan jeg si? Jeg er takknemlig. Jeg skulle ønske enda flere fikk oppleve det. Velkommen hjem til Den katolske kirke!
Hvem kommer til meg når andre går bort, hvem blir igjen? 

Hvem vil ta meg inn til seg, når det blir kaldt,
hvem vil si: du er av meg, jeg elsker din sjel gjennom alt.
Hvem orker å se meg som den jeg er,
og elske meg som en sønn?

Det begynner å bli et liv dette her, det begynner å ligne en bønn.

Ole Paus

Utdrag fra sangen "Det begynner å bli et liv" av Ole Paus. Lytt til Ole Paus her på Spotify. Du kan også høre den her i Anita Skorgans innspilling.

onsdag 11. januar 2017

Paven: Sett Jesus i sentrum av ditt liv

Foto: News.va

"Det kristne livet er enkelt; en kristen trenger ikke å gjøre merkelige eller vanskelige ting. En kristen trenger bare å sette Jesus i sentrum for sine daglige valg," sa pave Frans i sin preken mandag.


I jakten på manuset til pave Frans' preken under julenattens midnattsmesse (som forhåpentligvis kommer som en ny bloggpost her om ikke så lenge) kom jeg over denne nyhetssaken fra News.va med en oppsummering av pavens preken under en messe han holdt mandag.

I prekenen kom pave Frans med tre oppfordringer:

1. Bli kjent med Jesus. Gjennom bønn, gjennom å lese Evangeliet hver dag, gjennom Den Hellige Ånd.

2. Tilbe Jesus. Lovpris Gud. Be "Ære være"-bønnen i tilbedelse. Det er en måte å be "'du er den eneste, du er begynnelsen og enden, og jeg vil være sammen med deg hele mitt liv, i all evighet", sa Pave Frans.

3. Følg Jesus. Sett ham i sentrum av ditt liv. "Kristent liv er enkelt, men vi trenger Den Hellige Ånds nåde for å vekke opp ønsket/begjæret/lengselen (the desire) etter å kjenne Jesus, tilbe ham og følge ham. Derfor spurte vi i kollektbønnen Herren om hva vi er kalt til, og vi ba om styrken til å gjøre det."

Pavens preken

Her har du et lengre, engelsk sammendrag av pavens preken fra News.va:

Christian life is simple; a Christian does not need to do strange or difficult things, but put Jesus at the center of his or her daily choices.

This was the message at the heart of Pope Francis’ homily on Monday during morning Mass.We must ask ourselves the question: “is Jesus Christ at the center of my life? And what is my relationship with Jesus Christ?"

Thus, the Pope continued, we have three tasks because "to be able to put Jesus at the center we must make sure that we know Him and that we are able to recognize Him.

“In His time many did not recognize him: the doctors of the law, the chief priests, the scribes, the Sadducees and the Pharisees. Indeed, they persecuted Him and they killed Him. We too must ask ourselves: ‘Am I interested in getting to know Jesus? Or am I perhaps more interested in watching soap operas, in gossiping, in pursuing an ambition or talking about the lives of others?’” he said.

To get to know Jesus, the Pope explained, there is prayer, there is the Holy Spirit, “there is also the Gospel, which we should carry with us and read a passage every day. It’s the only way to get to know Jesus. And then the Holy Spirit does the work afterwards. He who makes the seed sprout and grow is the Holy Spirit”.

The second task, Francis continued, is to worship Jesus: “not just asking things of Him and thanking Him”, but praying silently in adoration, and removing from our hearts other things we adore and that capture our interest. “All the rest, he said, is of use only if I am capable of worshiping God alone”.

And the Pope invited the faithful to pray the ‘Glory Be’: “Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit”. ["Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet. Amen."]

Pointing out that too often we recite it like parrots, he said: “this prayer is adoration!” It is a way of worshiping the Father, the Son and the Holy Spirit. A little prayer, in silence, before the greatness of God is a way to worship Jesus and say: 'You are the only one, you are the beginning and the end, and I want to stay with you throughout my life, throughout eternity. It is a way to chase away the things that prevent me from worshiping Jesus.”

The third task, the Pope said, is to follow Jesus, as illustrated in today's Gospel in which the Lord calls his first disciples. It means putting Jesus at the center of our lives:

“Christian life is simple, but we need the grace of the Holy Spirit to awaken the desire to know Jesus, to worship Jesus and to follow Him. That’s why, during the Collect we asked the Lord what we are called to do and we asked Him for the strength to do it” he said.

Christians, Pope Francis concluded, do not need to do strange, difficult or superfluous things, so let us ask the Lord for the grace to know Jesus, to worship Jesus and to follow Him."

fredag 6. januar 2017

Intervju om 13. dag jul | Feiring av Helligtrekongersdag


FEST: I dag har Dagen et intervju med meg om feiringen av Helligtrekongersdag. Her er et glimt fra feiringen vår i dag, med tenningen av Helligtrekongerslyset. Snøjulekuler er alltid magiske. Denne med Den hellige familie er den mest magiske av alle. I bakgrunnen: Utejuletreet som vi satte opp i dag :)
Alle foto: Ragnhild H. Aadland Høen


I dag har vi feiret Helligtrekongersdag med julekaker, gaver, innhøsting av juletre og tenning av Helligtrekongerslyset.


I tillegg til å ta juletreet ned, satte vi opp et utejuletre. Jeg var nemlig så heldig å gå forbi da juletrærne på Aker brygge ble tatt ned i dag. Kunne jeg få et av dem med meg hjem? lurte jeg. Å ja, så klart, de skulle jo bare bli flis uansett, fikk jeg som svar. Heldige meg! Det er nemlig ikke slik at julen er ferdig i dag. Etter gammel tradisjon varer juletiden  helt til Kyndelsmesse, også kalt "Herrens frembæring i tempelet". 

Selv om vi tar ned innejuletreet og mye av julepynten i dag, 13. dag jul, får julekrybben og julens lys bli med oss og stråle gjennom hele januar, helt til Kyndelsmesse 2. februar. Herlig!

Gammel fest

Kjært barn har mange navn, og det gjelder definitivt denne høytidsdagen 6. januar som går under både navnet Trettendedagen (det er 13. dag jul), Epifani, festen for Herrens Åpenbaring og Helligetrekongersdagen. På latin heter festen Epifania Domini som betyr Herrens Åpenbaring.
På denne dagen åpenbares det at Barnet som er født, er Herren GudDe vise mennene er de første som tilber Jesus som Gud.

Epifanidagen har blitt feiret helt siden det 2. århundret. De tre vise mennene dukker opp som motiv allerede i katakombemaleriene, det vil si i svært tidlig kristen tid.INTERVJU: Dagens Helligtrekongersreportasje i Dagen. Du kan lese intervjuet med meg ved å kjøpe dagens avis i Buyandread.com, eller du kan slå til og lese alle sakene i avisen digitalt i en hel måned for kun 1 kr.


Caspar, Melchior og Balthasar

I legendene regnes de vise mennene for å være tre hellige konger. Kongene Caspar, Melchior og Balthasar ble sett på som representanter for Europa, Asia og Afrika - de tre kjente verdensdelene i middelalderen. Les mer om de hellige tre konger her på katolsk.no.

De vise mennene, magiene, fra evangeliefortellingen ble tidlig tre - fordi gavene var tre: gull, røkelse og myrra. De ble også konger på grunn av gavene, som er usedvanlig spesielle og kostbare gaver å gi i barselgave. Dessuten blir de sett på som oppfyllelsen av Jesajas profeti: "Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger gå mot din soloppgang." (Jes 60,3)

De representerer "folkeslagene" ved at de ikke er jøder, og de gikk jo helt tydelig mot lyset. Det sa de selv: "Vi har fulgt hans stjerne". 

Konger og gaver fra alle kontinenter

Tradisjonen vil altså ha det til at en av kongene var fra Asia, en fra Afrika og en fra Europa, og at en av dem var ung, en gammel og en midt imellom. Slik representerer de oss alle; alle aldersgrupper i hele den da kjente verden. Alle sammen er vi kalt til å gjøre det de vise mennene gjorde: søke Jesus og tilbe ham. "Wise men sought Jesus. Wise men still do."

Afrikaneren blir gjerne framstilt med etiopiske trekk fordi myrratreet kun vokser langs østkysten av det afrikanske kontinent, ned mot Etiopia.
  • Gull var kongenes gave og symbolet på makt og kongeverdighet.
  • Røkelse var symbolet for det guddommelige og for tilbedelse.
  • Myrra var en svært kostbar salve som ble brukt til å balsamere døde. Denne gaven varslet om Jesu offerdød og vår frelse.

JULETREETS FRUKTER: Alt klart for innhøsting.
GAVER: Etter innhøstingen av juletreet var det tid for gaver. Det lærte jeg om i den fantastiske boken "De gyldne dagene" av Emma Ulrikke Weiglin Eriksen. Der skriver hun: "Noen sparer en liten julegave til i dag, for å minnes gaven vismennene hadde med til Jesusbarnet." Vel, det var ikke planlagt, men det hadde seg sånn at jeg faktisk hadde glemt disse julegavene til barna innerst i skapet. Da passet det perfekt å gi dem til dem i dag.

Primstaven

Helligtrekongersdagen markeres på primstaven med tre kors, tre kroner eller tre menn. Primstavmerket kan også være en klokke som kan ringe jula ut.

Epifani var helligdag i Norge helt frem til helligdagsreduksjonen i 1770.

tirsdag 3. januar 2017

Tolkien | Hemmeligheten bak et godt ekteskap


I dag er det nøyaktig 125 år siden den katolske forfatteren J. R. R. Tolkien ble født, 3. januar 1892. Jeg kom over en interessant bloggpost om ham og hans holdning til ekteskapet i kveld.


Det er Sam Guzman, bedre kjent som bloggeren the Catholic Gentleman, som har skrevet posten Tolkien Speaks: The Secret to a Happy Marriage.

Tolkien er en av mine yndlingsforfattere. Det er fascinerende å få et innblikk i hvor ytterst romantisk og samtidig jordnær og definitivt ikke-romantisk han var. Les, så skjønner du hva jeg mener.


BE A MAN. BE A SAINT. Fra bloggens egenpresentasjon: "More than ever, the Church needs men. Sadly, many Catholic men have believed the lie that being holy isn’t manly, and that the faith is boring. They leave religion to women and children and simply tune out. But holiness is for men. There is nothing more difficult, rewarding, or manly than becoming a saint. The spiritual life is full of combat, struggle, hardship, and adventure. It requires blood, sweat, tears, perseverance, and courage. It isn’t for the faint of heart. Catholic men are called to leave mediocrity behind and to strive for greatness. The Catholic Gentleman exists to inspire men to holiness—to love God, to serve others, and to deny self. And to do it all with class and classic manly flair."

Jordnære livsråd fra en far

Her er et utdrag fra Tolkiens brev til sin sønn Michael:

"No man, however truly he loved his betrothed and bride as a young man, has lived faithful to her as a wife in mind and body without deliberate conscious exercise of the will, without self-denial. Too few are told that — even those brought up in ‘the Church’. Those outside seem seldom to have heard it.

When the glamour wears off, or merely works a bit thin, they think that they have made a mistake, and that the real soul-mate is still to find. The real soul-mate too often proves to be the next sexually attractive person that comes along. Someone whom they might indeed very profitably have married, if only—. Hence divorce, to provide the ‘if only’.

And of course they are as a rule quite right: they did make a mistake. Only a very wise man at the end of his life could make a sound judgement concerning whom, amongst the total possible chances, he ought most profitably have married! Nearly all marriages, even happy ones, are mistakes: in the sense that almost certainly (in a more perfect world, or even with a little more care in this very imperfect one) both partners might have found more suitable mates. But the ‘real soul-mate’ is the one you are actually married to. In this fallen world, we have as our only guides, prudence, wisdom (rare in youth, too late in age), a clean heart, and fidelity of will…"

Romance and glory

Dette er det samme brevet der Tolkien skrev noe som er blitt et av hans mest kjente sitat:

"Out of the darkness of my life, so much frustrated, I put before you the one great thing to love on earth: the Blessed Sacrament … There you will find romance, glory, honour, fidelity, and the true way of all your loves upon earth.” 


(Til tolkningen for ikke-katolikker: "Det velsignede sakramentet" er nattverden/kommunionen/eukaristien.)

Les hele artikkelen Tolkien Speaks: The Secret to a Happy Marriage her.


THE ONE GREAT THING TO LOVE ON EARTH: "Out of the darkness of my life, so much frustrated, I put before you the one great thing to love on earth: the Blessed Sacrament … There you will find romance, glory, honour, fidelity, and the true way of all your loves upon earth.” (J. R. R. Tolkien)

"Jesus has made Himself the Bread of Life to give us life. Night and day, He is there. If you really want to grow in love, come back to the Eucharist, come back to that Adoration." (Den hellige Mor Teresa)

Foto: Ragnhild H. Aadland Høen i St. Paul kirke i Bergen

lørdag 31. desember 2016

Anno Domini 2017 | En bønn av Thomas More

GLEDE: Spikersuppa, 31.12.2016.
Foto: Andrea, 11 år

2016 ble året der verden føltes litt på halv åtte. Vi går for et godt, flunkende nytt 2017 med disse glimtene fra årets siste dag. 


Selv om skyene lå mørke over oss i ettermiddag, lå fjorden farget med gull. Det gjelder å se rett vei, og å legge det neste året i de rette hendene. Må det bli et riktig godt Anno Domini 2017 - det Herrens år 2017. Godt nytt år, alle!

VAKKERT: Magisk lys over Oslofjorden nyttårsaften.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen
VELSIGNET: Gud sign vår konge god - og Stortinget også.
Foto: Sunniva, 11 år
HÅP: Og DER var de rette hendene.
Foto: Catholic Link

Til sist: Her er en 500 år gammel bønn av St. Thomas More som er fin å gå inn i det nye året med.


Herre, skjenk meg humor


Gi meg en god fordøyelse, Herre,
og også noe å fordøye.

Gi meg kroppens helse,
og hjelp meg å ta godt vare på den.

Gi meg en hellig sjel, Herre,
som har øye for alt som er vakkert og rent,
og som ikke forskrekkes når den får se synd,
men vet å rette opp det gale.

Gi meg en sjel som ikke vet å kjede seg,
sukke eller klage.

Tillat meg ikke å bekymre meg for meget
for det besværlige som heter meg selv.

Herre, skjenk meg humor,
så jeg kan gjøre noe ut av denne tilværelsen
og la andre få glede av den.

Amen.

St. Thomas More (1478-1535)

onsdag 28. desember 2016

På stortingslista for KrF

Nominasjonsmøtet i Oslo KrF.

Takk for tilliten! Oslo KrF har stemt meg inn på stortingslista, på 7. plass.


Jeg lover å gjøre alt jeg kan for at den beste stortingsrepresentanten fra Oslo, Hans Olav Syversen, skal bli gjenvalgt i 2017! Dessuten lover jeg å ikke bedrive alt for mye politikk her på bloggen. Men litt blir det nok - slik den forrige bloggposten om tvillingabort er et eksempel på.

Her er de tre politiske feltene jeg brenner aller mest for:


1. Helse. Jeg brenner for menneskeverdet, og har et spesielt engasjement for utviklingen på bioteknologiområdet og abortfeltet.

2. Familie. Jeg brenner for større valgfrihet for familiene. Økt barnetrygd, engangsstøtte og kontantstøtte.

3. Skole. Nei til heldagsskolen, ja til norm for lærertetthet i barneskolen, ja til rettferdige vilkår for friskolene (noe friskolene ikke har i dag).

Debatt | Tvillingabort i advent

Overraskende ofte ender jeg med å forsvare fosterets rett til å leve på denne tiden av året. Sånn går det gjerne når man går gjennom advent sammen med Maria?
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Jeg brenner for hvert eneste menneskes verdi. Derfor er jeg styremedlem i organisasjonen Menneskeverd, derfor er jeg med i KrF og derfor brukte jeg den strieste delen av julestria på å kjempe mot tvillingabort i år. Den debatten passer det å dele her i dag, på minnedagen for De uskyldige barn.

Her er Facebook-posten min i et mer lesbart format:


TVILLINGABORT: Jeg brenner for hvert eneste menneskes verdi, derfor stemmer jeg KrF. Og et lite PS: Hvis du klikker liker betyr det ikke at du liker at Ap, H, Frp og V har sørget for å gjøre fosterreduksjon lovlig. Det betyr at du liker at KrF og Sp engasjerer seg for rettferdighet og for tvillingers rett til liv!Hordaland KrF
- I dag har Frp, Høyre, Venstre og Ap gjort fosterreduksjon lovlig i Norge! Stem KrF om du er uenig! http://www.menneskeverd.no/…/19/stortinget-sier-tvillingab…/

Under her kan du lese den offentlige debatten som fulgte. Politisk rådgiver Silje Grytten i Arbeiderpartiet kom med falske, grove beskyldninger mot KrF som ikke kunne få stå uimotsagte.Dag Svihus · 6 felles venner
Er KrF enstemmig mot dette?
Ragnhild Helena Aadland Høen

Skriv et svar ...
Kari Stangebye · 5 felles venner
Bare så tragisk beslutning
Anne Lise Hexeberg Nyberg Utrolig beslutning,foster....... liv !
Ragnhild Helena Aadland Høen En tvillingabort er ikke en vanlig abort. I tillegg til at man fratar barnet tvillingsøskenet, øker dessverre faren for prematur fødsel pga det døde barnet som blir liggende i livmoren etter å ha fått sprøytet kaliumklorid inn i hjertet. I følge Nasjonalt senter for fostermedisin vil man i 15-20 % av "fosterreduksjonene" oppleve at også det ønskede barnet dør pga for tidlig fødsel. Andre tvillinger vil overleve, men med skader pga prematur fødsel. Medisinsk sett finnes det ingen grunn til å tillate tvillingabort - og det finnes gode grunner for å forby det. Dessverre er ikke denne avgjørelsen i Stortinget begrunnet i medisinske argumenter. Den bunner kun i at den foreldede, over 40 år gamle norske abortloven er blitt lyst hellig og uforanderlig - og tolket på verste vis.

https://www.dagensmedisin.no/.../frykter-konsekvensene.../


– Ved fosterreduksjon av tvillinger vil det ved 15-20 prosent av tilfellene føre til at en mister begge fostrene, sier…
DAGENSMEDISIN.NO
Synnøve Grøtteland Helland · 14 felles venner
Grusomt!ette er drap, så kvifor kaller ein ikkje dette med det rette navnet??
Ragnhild Helena Aadland Høen

Skriv et svar ...
Ragnhild Helena Aadland Høen Det er ikke bare norske fagfolk som tar avstand fra en slik abortpraksis. Ledende leger i Sverige, Danmark, Finland og England tar avstand fra tvillingreduksjon. Les dette innlegget av professor Ola Ola Didrik Saugstadhttp://www.aftenposten.no/.../Ledende-leger-i-Sverige...
Kari Stangebye · 5 felles venner
Som tidligere jordmor er dette rett og slett hjerteskjærende at vi i Norge tillater dette Jeg er kalt til å redde liv her i verden ikke ta liv. Faren for infeksjoner er alltid tilstede Hvilken mor kan etter noen år se tilbake og vite at jeg hadde to liv ,bare en fikk vokse opp ???Det blir viktig med oppfølging samtaler veiledning og informasjon om hva som kan skje .Men jeg er trist når politikerne går inn for dette.
Janny Idland · Venn av Torolf Nordbø og 2 andre
d æ sinnsjukt - at d skal være muligt å fjernet ett foster, fordi dei ikkje GIDDER å få to barn samtidig. Ufattelige egoisme av foreldre,
Ragnhild Helena Aadland Høen Jeg er fembarnsmor. Jeg kan skjønne at noen blir vettskremt ved tanken på å få to på en gang. Det ER krevende å få tvillinger. Derfor er det viktig å styrke velferdsordningene for flerlingforeldre slik at ikke fosterreduksjon blir ”løsningen” på et sosialt problem. KrF fremmer forslag om å utvide permisjonstiden ytterligere for foreldre som venter tvillinger eller flerlinger, slik at foreldrene kan være hjemme sammen i den første, mest intense perioden. Dette er gode tiltak som jeg håper vil få støtte fra andre partier.
Ragnhild Helena Aadland Høen Foreldre som får tvillinger vil få være hjemme sammen de fire første månedene etter fødsel - dersom KrF får gjennomslag. http://www.dagen.no/.../KrF-lanserer-tiltak-mot...

Foreldre som får tvillinger skal få være hjemme sammen de fire første månedene etter fødsel,…
DAGEN.NO
Janny Idland · 3 felles venner
Skulle ikkje vore lov å drepe det eine barnet og koss skal ein velge - trekke strå????????????.Ein unge er ein gudegave
Ragnhild Helena Aadland Høen Foreldrene får ikke lov til å avgjøre. De får f.eks. ikke bestemme om de vil beholde gutten eller jenta. Det skal være helsepersonellet som tar avgjørelsen. Men det blir ikke lett, nei. Lederen i Norsk gynekologisk forening, Jone Trovik, sier rett ut til NRK at «Fosterreduksjon er vanskelig fordi du skal la noen leve og andre ikke.» «Du skal velge den ene foran den andre». Og det er altså ikke så lett, skjønner vi, å skulle stå der og bestemme hvem som skal dø og hvem som skal få leve. https://www.nrk.no/.../drar-til-utlandet-for...

Norske kvinner som er gravide med tvillinger reiser til utlandet for å abortere ett av fostrene. Årsaken…
NRK.NO|AV NRK
Cathrine Trulsvik · 2 felles venner
Selv om det blir lov betyr ikke det at kvinner ønsker det- eller at det kommer til å bli benyttet. Jeg er så enig med Ragnhild Helena Aadland Høen om viktigheten av å legge tilrette for foreldre som venter så vel tvillingen som barn med spesielle behov. Jeg er ikke redd for å tillate dette- det jeg er redd for er at menneskelig kontakt- tid til samtaler- tid til å bli hørt, møtt og forstått, reduseres i takt med at medisinske muligheter tillates. En god samtale- hjelp til å finne ut av situasjonen- det er det vi trenger. Den ene gangen det faktisk er rett for en kvinne å ta det vanskelige valget med å aborterte et av barna, så skal hun ikke behandles som en kriminell.
Janny Idland · 3 felles venner
D æ ett luksusproblem i samfunnet, når dette skal bli lov. Sinnsjuk. I Norge har man ikkje så mange unger, at d sko fått blitt lov. Dei einaste gangene æg syn kan gå - æ ved ulevelige foster og genestiske sjukdommer der ungene vil dø som barn. Då får dei heller adoptere bort den eine og gi den ein sjanse
Silje Grytten · 17 felles venner
Janny Idland det har aldri forekommet at en kvinne i et normalt svangerskap med tvillinger en gang har bedt om abort på et av fostrene i Norge. Det blir helt feil å fremstille kvinner på denne måten, og Krf må ta ansvar for at kvinner fremstilles uriktig nærmest for late til å få tvillinger. Det har vært lov og mulig i mange år. Noen få med en syk tvilling eller i risikosvangerskap med 3 eller flere fostre har fått utført fosterreduksjon.
Ragnhild Helena Aadland Høen
Skriv et svar ... [min anm. 28.12.: Jeg hadde ikke sett denne kommentaren fra Grytten før i dag. Men det går bra. Påstandene hennes tilbakevises i debatten under her.]
Synnøve Grøtteland Helland · 14 felles venner
Kvifor seier dei fosterreduksjon, og ikkje fosterdrap?
Ragnhild Helena Aadland Høen Språket rundt abort er fullt av forførende, dødelige løgner, slik som det lingvistiske fenomenet «svangerskapsavbrudd» og nå altså det manipulerende nyordet «fosterreduksjon»; to ord som definitivt er symptomer på en samvittighet som ikke er i fred med seg selv. Når vi kaller ting ved deres rette navn og erkjenner at tvillingabort dreier seg om å avslutte menneskeliv blir det moralske alvoret synlig.

Abort er et vanskelig og følsomt tema å snakke om. Kanskje det aller mest følsomme vi har i dag. Som alltid når man beveger seg i minefelt, gjelder det å trø med varsomhet hvis du vil nå frem til den andre siden. I den offentlige abortdebatten velger jeg derfor å bruke "de vanlige" ordene om abort (som "abort" og "fosterreduksjon") fordi jeg ser at det er det som kommuniserer best med både meningsmotstandere og alle tvilerne som jeg ønsker å nå gjennom til.
Synnøve Grøtteland Helland · 14 felles venner
Jo, det er nok for å unngå å kalle et drap for et drap....
Ragnhild Helena Aadland Høen

Skriv et svar ...
Ragnhild Bøhler · Venn av William Bøhler
Heia KrF. ,,!
Anne Cathrine Fagerland · Venn av Olaug Vervik Bollestad
Bare trist dette😢å hvordan kan folk ha samvittighet til noe sånt?
Ragnhild Helena Aadland Høen Nordmenn flest er lovlydige og har en tendens til å tilpasse sin samvittighet og sine standpunkter i etiske saker etter hva som til enhver tid er norsk lov. Stortingets nye, utvidede tolkning av abortloven vil ha en sterk signaleffekt, og vil over tid endre både holdninger, handlingsmønster og det innerste i oss; selve samvittigheten.

I Sverige, hvor abortlovgivningen er svært liberal, er abortraten nesten den dobbelte av i Finland, hvor abortlovgivningen er meget restriktiv. Her i Norge ligger vi midt mellom de to både i lovgivning og i abortrate. Folk flest lytter til lovverket når de skal ta etisk vanskelige avgjørelser. Derfor er det så viktig at vi har riktig lovverk.
Ragnhild Helena Aadland Høen
Skriv et svar ...
Kurt Urholt Hva vil KrF gjør med dette i realpolitikken?

Jeg registrer at KrF aldri har nølt med å påta seg regjeringsansvar, dermed også politisk og moralsk ansvar for denne loven, opp gjennom historien?

Til sammenligning var KrF nylig (nesten) villig til å gå ut av regjeringen for et skarve budsjett.
Ragnhild Helena Aadland Høen Vel, som du ser jobber vi realpolitisk og aktivt med denne saken, og vi gir oss ikke. Vårt ansvar er å til enhver tid sørge for mest mulig gjennomslag for KrFs politikk.

KrF kan ikke la være å ta regjeringspolitisk ansvar bare fordi vi ikke får fullt gjennomslag for KrFs politikk. Å arbeide innenfor et demokratisk system innebærer at du jobber så hardt du kan, gleder deg over de seirene du får og sørger over tapene, bretter opp ermene og fortsetter. Og fortsetter. Og fortsetter.

Gjør den forskjellen du *kan* i verden. Det gjelder både i privatlivet og i politikken.
Kurt Urholt Ikke et helt uventet svar, Ragnhild.

Så jeg kan forstå det slik at om KrF skal komme til å felle en regjering en gang i fremtiden så må det være på en sak som er "viktigere" enn abortloven?

#littslemgutt
Kurt Urholt Jeg har stor respekt for deg personlig, Ragnhild, og jeg vet at du jobber knallhardt for dette, men ta med deg min hilsen ovenfor videre i partiet.

Jeg mener spørsmålet er betimelig å stille partiet KrF.
Ragnhild Helena Aadland Høen Du stiller ikke bare et spørsmål, Kurt Urholt. Du krever i praksis at KrF ikke skal være med i eller støtte noen regjering. Da kan man like godt legge ned hele KrF på riksplan. Er det virkelig det du vil? Selv mener jeg at Norge er bedre tjent med at KrF finnes og søker så mye innflytelse som mulig - både på lokalplan, fylkesplan og riksplan.
Kurt Urholt Her tror jeg vi er grunnleggende uenige, Ragnhild, jeg har ingen flere argumenter enn de jeg allerede har presentert ovenfor.

Ser ingen grunn til å resirkulere dem i en annen innpakning, så jeg foreslår at vi lar diskusjonen ligge (for denne gang) og ønsker deg en god jul.

🙃
Ragnhild Helena Aadland Høen God jul til deg også 😊
Ragnhild Helena Aadland Høen

Skriv et svar ...
Silje Grytten · 17 felles venner
Dette er dessverre ren løgn fra Krf sin side. Stortinget har ikke "sagt ja" til noe som helst. Loven ble hverken strammet inn eller utvidet denne uken. Departementet har kommet med en bekreftelse på at abortloven gjelder for alle kvinner, uavhengig av hvor mange foster kvinnen bærer. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende.

KrF og SP vil stramme inn abortloven, det fikk de ikke flertall for, men det er noe annet.

Det har til orientering aldri vært uført fosterreduksjon på en frisk tvilling i Norge. Men det har vært lov, og mulig siden 80 tallet. Likevel har det ikke skjedd, fordi kvinner i Norge ikke ber om det.

Det har derimot vært foretatt 2-4 fosterreduksjoner i året de siste 15-20 årene der kvinner har hatt mer enn to foster. Nesten alle disse inngrepene har vært utført på bakgrunn av medisinsk indikasjon. Altså at det har vært fare for mor eller barn. Det har ganske sikkert reddet livet til mange av de gjenværende fostrene.

Men svar gjerne på dette: mener man at i de ytterst sjeldne tilfeller der det av ulike grunner er aktuelt å ta bort ett eller flere fostre, skal være slik at hele svangerskapet må avbrytes? For det er hva innstramningen til Krf og SP betyr.

Innen 12 uke er det selvbestemt abort i Norge. Det er viktig å få frem at dette er ikke hva KrF og SP foreslo å endre nå. Konsekvensen av forslaget er at en gravid kvinne med flerlinger evt må abortere bort alle fostrene innen 12 ukers grensen. Det vil nemlig fortsatt være lov. Så ifg Krf og Sp er det «alle eller ingen». Det vil ikke lenger være tillatt for mor å beholde noen av fostrene.
Alle enige om at det er viktig å forebygge aborter. Det er ca 15 000 aborter i året nå, dette tallet er uforandret av abortlovens inntog. Men hvorfor en abort er verre hvis det er søsken igjen i svangerskapet som får leve forstår kun Krf og Sp.
Ragnhild Helena Aadland Høen Takk for innspillet, Silje Grytten. Fascinerende. Jeg er selvsagt dypt uenig med deg. Du skal få et skikkelig godt svar i morgen 😊
Silje Grytten · 17 felles venner
Uenighet er helt greit. Men fakta er ikke en mening, og blank løgn fra et politisk parti er uverdig.
Agnar Didriksen · Venn av Geir S. Toskedal
Lurer på dette i ditt "sanne" innlegg - litt klipp og lim :
"Det har til orientering aldri vært uført fosterreduksjon på en frisk tvilling i Norge" - " fordi kvinner i Norge ikke ber om det. " - "Det har derimot vært foretatt 2-4 fosterreduksjoner i året de siste 15-20 årene der kvinner har hatt mer enn to foster. Nesten alle disse inngrepene...."
- Her føler eg at det finnes eit eller annet mørketall du ikkje opplyser om.... NESTEN alle er ikkje det samme som alle.... Kva var det som blei vedtatt på tinget denne dagen - kan nokon forklare det ?
Ragnhild Helena Aadland Høen Silje Grytten er politisk rådgiver i Arbeiderpartiet. Jeg har vært i kontakt med helsepolitisk rådgiver i KrF. Det kommer mange gode innsigelser til Ap's innspill i løpet av dagen i dag, Agnar Didriksen.
Silje Grytten · 17 felles venner
Se også tråden på dette hos Idar Kjølsvik hvor Olaug Bollestad svarer Ap politiker Ingvild Kjerkol.
Silje Grytten · 17 felles venner
Agnar Didriksen nei det er ikke mørketall, dette er sjeldent og kun noen få leger kan utføre inngrepet. Det stemmer at ingen frisk tvilling har noen gang blitt abortert i Norge. Så bildebruken av to friske babyer er spekulativ. Deler en artikler fra dagens medisin så kan du lese selv, det ligger mange flere på DM også.

Ikke noe nytt ble vedtatt denne dagen. Lovavdelingen i Helsedepartementet har kommer med en beskrivelse av abortloven.
KrF og Sp ville ikke godta tolkningen av at abortloven også gjelder for kvinner med tvilling, trillinger eller firlinger og ville ha stortinget med seg på å kunne endre dette. Det ble avvist av SV, AP, V, H og Frp. Derfor er loven uendret. Det blir også galt å påstå at det har kommet en ny tolkning av loven.

Men som du vil lese i artikkelen er det ikke egentlig mulig å foreta fosterreduksjon før uke 12 (grensen for selvbestemt abort), så disse svært få tilfellene som utføres må gjennom nemd uansett. Det vet også helsepolitiker fra KrF Olaug Bollestad, og helsepolitiker/lege Kjersti Toppe fra SP, meget godt . Men politikere som i utgangspunktet er for å reversere og stramme inn abortloven bruker disse anledningene til å tegne opp usanne skremselsbilder. Hver gang de får muligheten..
Abortloven i Norge er streng, ingen partier ønsker å utvide den. Men loven har trygget kvinners helse og rettssikkerhet.
https://www.dagensmedisin.no/.../selvbestemt-foster.../
Olaug Vervik Bollestad Agnar Didriksen Saken om fosterreduksjon kom opp fordi fagmiljøene som jobber med dette mente tolkningen av loven ikke var entydig. Helsedepartementet valgte å spørre justisdepartementet om hjelp, og justisdepartementet tolket dette innenfor dagens lov. Saken er ikke bare en juridisk vurdering, fordi dette var ikke medisinsk teknisk mulig da loven ble behandlet og vedtatt i 1978. Derfor har denne problemstillingen aldri vært diskutert politisk. Det kom inn Ca 20000undeskrifter via organisasjonen Menneskeverd mot Justisdepartementet sin tolkning. Statsråden valgte å ikke ta imot alle disse underskiftene, det gjorde Sp og KrF. Og dette ble grunnlaget for et dokument 8 forslag. I dette forslaget ber Sp og KrF statsråden om å presisere at fosterreduksjon ikke skal være lov innenfor dagens lov. Dette sier flertallet i helse og omsorgskomiteen de ikke vil presisere og dermed er dette lov i Norge. Fagmiljøene sier det er ingen medisinsk gevinst og i tillegg krever en utvelgelse fra fagfolkene hvilke foster som på inngrepstidspunktet ligger lettest tilgjengelig til. Andre land i Europa som har tilsvarende abortlov som Norge har ikke tillatt dette.

https://www.dagensmedisin.no/.../frykter-konsekvensene.../

https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/02/ekstrem-planlegging

Ragnhild Helena Aadland Høen Takk for godt svar, Olaug!
Silje Grytten · 17 felles venner
Olaug Vervik Bollestad så da du innrømmer at dere ikke har dekning for innholdet i plakaten Hordaland KrF har laget, og som er delt mange hundre ganger?

At dere ikke får flertall om å foreta en endring om å gjøre noe ulovlig, er da vitterlig ikke det samme som at det blir lovlig. Det var lovlig hele tiden. Dog er problemstillingen helt søkt siden dette ikke er noe norske tvillingmødre etterspør.
Men hvorfor skal det være ulovlig og mer problematisk å fjerne ett av to foster, nå det er lov å fjerne ett i vanlige svangerskap, eller alle når det er flerlinger.
Hva er den prinsipielle forskjellen her?
Ragnhild Helena Aadland Høen Den som vil ha enda mer dybdeinnsikt i saken: Les KrFs merknader i komiteens innstilling. Der avviser KrF påstanden om at sykeligheten og dødeligheten går betydelig ned ved å fjerne foster fra flerlingesvangerskap. Dine påstander er ikke fakta, Silje Grytten, men påstander.

Professor i barnesykdommer ved Oslo universitetssykehus, Ola Didrik Saugstad, påpeker følgende i Aftenposten den 25. oktober 2016: «Flerlingefødsler øker risikoen for tidlig fødsel og mulige skader. Derfor begynte man å fjerne flerlingefostre.

Man reduserte fra fire eller tre til to fostre. Dette gir imidlertid bare en svært begrenset gevinst for de gjenværende fostre. I tillegg er det en risiko på 10-15 prosent for spontantabort eller svært tidlig fødsel hos gjenlevende fostre.

Jeg har selv sett tragedier i form av store skader på det gjenlevende foster som blir født ekstremt for tidlig.»

Hvordan tror du det er for foreldre å måtte leve med at barnet deres er blitt påført unødvendig, alvorlig, livsvarig skade fordi de valgte "fosterreduksjon"? Hvordan skal foreldrene forklare en slik situasjon for barnet som er skadet? Eller hvis de ikke forklarer at det er de som er skyld i skadene barnet har, hva gjør det med foreldre-barn-forholdet at foreldrene bærer på en så mørk og tung hemmelighet?

Den tolkningen av abortloven som komiteens flertall legger til grunn, er en radikal tolkning av abortloven. Du tar feil, Silje Grytten. Det har ikke vært lovlig å bedrive fostterreduksjon i Norge. Den foreldede abortloven, som ble laget lenge før fosterreduksjon ble teknisk mulig, sa ingenting om fosterreduksjon. Og dette er viktig å få fram: Fagmiljøene har ikke ment at abortloven skulle bety at fosterreduksjon skulle være tillatt i Norge. De var usikre på hvordan loven skal tolkes på dette feltet (fordi loven faktisk ikke sier noe om dette) OG de har kommet med sterke medisinske advarsler mot en generell åpning for fostterreduksjon.

https://www.stortinget.no/.../2016-2017/inns-201617-148s/


For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre…
STORTINGET.NO
Ragnhild Helena Aadland Høen Silje Grytten, du skriver: "Men hvorfor skal det være ulovlig og mer problematisk å fjerne ett av to foster, nå det er lov å fjerne ett i vanlige svangerskap, eller alle når det er flerlinger. Hva er den prinsipielle forskjellen her?"

Den prinsipielle forskjellen er at fostrene som får lov til å leve videre utsettes for en stor og alvorlig helserisiko. Det vet du veldig godt. Det *burde* du iallfall vite veldig godt, i og med at dette er ditt fagfelt.
Ragnhild Helena Aadland Høen De gjenværende, overlevende barn utsettes for en 10-15 % fare for svært prematur fødsel. Av disse vil mange dø og de andre få svært alvorlige funksjonshemninger med multihandikap, alvorlig cerebral parese, sansedefekter og alvorlig psykisk utviklingshemning. DETTE er det som Ap nå tillater ved å tolke norsk abortlov på den radikale måten dere velger å gjøre nå.
Silje Grytten · 17 felles venner
Ragnhild Helena Aadland Høen nei det er også galt.

"Fosterreduksjon som medisinsk inngrep ble utviklet av Dr. Mark I. Evans på 1980-tallet som et svar på komplikasjoner ved multiple svangerskap – ofte tre eller flere fostre – en uønsket konsekvens av mindre presis kunstig befruktning enn man har i dag".

Evans er utvilsomt verdens fremste ekspert på feltet, og har bidratt til svar for bruk i den norske debatten. Av leger som kan mindre enn ham om dette. I artikkelen jeg deler tilbakevises alle bekymringer og feilaktig prosentbruk om at 15% av gjenværende fostre dør.

Det er en av mange feilslutninger til de norske legene som har bidratt til å spre forvirring i den norske debatten.

"Ved tre eller flere fostre er risikoen så høy for svangerskapskomplikasjoner og alvorlig morbiditet hos fostrene, hvis de overhodet overlever, at fostrreduksjon ble ansett som en nødvendig prosedyre"

Evans er i dag president for blant andre International Fetal Medicine and Surgery Society Foundation og professor i fostermedisin ved Mount Sinai Medical School of NY. Ingen leger i Norge kan måle seg med kompetansen hans på feltet.

https://www.dagensmedisin.no/.../faglige-rad-i.../

Begår Nasjonalt senter for fostermedisin et overtramp med tanke på eget mandat – som er å…
DAGENSMEDISIN.NO
Silje Grytten · 17 felles venner
Hvis man ikke orker å lese hele artikkelen:

GUNSTIGE EFFEKTER. Et tvillingsvangerskap har forhøyet risiko for spontanabort på åtte prosent. Etter en vellykket fosterreduksjon i uke 12 faller spontanabortraten for gjenværende foster til 2,5 prosent (2,6). Imidlertid finnes en inngrepsrisiko for spontanabort i forbindelse med å gjennomføre FR. Ifølge tallene fra Evans har det gjenværende foster høyere sannsynlighet til å overleve hele svangerskapet dersom inngrepsrisikoen for spontanabort er 5,6 prosent eller lavere. I oversiktsartikkelen estimeres inngrepsrisikoen til å være fra to til fem prosent.

Med andre ord: En forhøyet risiko for spontanabort i forbindelse med FR oppveies av en redusert sannsynlighet for spontanabort i de gjenværende månedene av svangerskapet.
Silje Grytten · 17 felles venner
Ragnhild Helena Aadland Høen Ole Didrik Saugstad er en ganske ekstrem abortmotstander. Han besitter ikke en gang en brøkdel av Dr. Mark Evans sin kompetanse på dette medisinske området. Få norske leger har det på de minste medisinske feltene da volumet i et lite land aldri blir stort nok.

Det må også understrekes at det norske fagmiljøet ikke er enige, og det er noen få som har satt i gang denne noe kunstige debatten.
Ragnhild Helena Aadland Høen Du henviser til et leserinnlegg fra en person med Ph.D. i matematisk logikk og en lege og postdoktor ved UiO. Disse stoler du mer på enn professor i barnesykdommer Ola Didrik Saugstad som skriver i Aftenposten: "Flerlingefødsler øker risikoen for for tidlig fødsel og mulige skader. Derfor begynte man å fjerne flerlingefostre.

Man reduserte fra fire eller tre til to fostre. Dette gir imidlertid bare en svært begrenset gevinst for de gjenværende fostre. I tillegg er det en risiko på 10-15 prosent for spontanabort eller svært tidlig fødsel hos gjenlevende fostre.

Jeg har selv sett tragedier i form av store skader på det gjenlevende foster som blir født ekstremt for tidlig."

Selvsagt vil Dr. Mark I. Evans være stolt av sitt livsverk fosterreduksjon, og gjøre alt han kan for å fremstille saken slik at hans metode fremstår på beste måte.

Det er kun to sykehus i Norge som har utført fosterreduksjoner så langt. Saugstad arbeider ved et av disse to. Han vet hva han snakker om, og å underkjenne hans fagkompetanse ved et personangrept der du titulerer ham som "en ganske ekstrem abortmotstander" skulle være under Arbeiderpartiets verdighet . Nasjonalt senter for fostermedisin vet også hva de snakker om. Og Norsk gynekologisk forening er sterkt kritiske til fosterreduksjon.

Men jeg konstaterer at du vil avfeie og heve deg over de norske fagmiljøene, og det skjønner jeg. Hvis ikke hadde dere vært nødt til å gi KrF og Sp rett i at fosterreduksjon er noe prinsipielt nytt som abortloven faktisk ikke sier noe om.
Agnar Didriksen · Venn av Geir S. Toskedal
Så da kan det være noko i mine beraktninger her oppe i sauehuset like før jul :
Det å ikkje ta stilling til - er også å ta ein stilling
19.12 blir ein merkedag i historien. Kvifor ? - Jo , fordi vi trokket over ei diger grense.....
Til no har abortdebatten vært når eit foster skal kunne tas bort. Det har forståelig nok vært viktig å pressisere at det ikkje er eit barn , bare eit embryo eller eit foster - på ingen måte eit barn med livets rett....
Den 19.12 i 2016 endret lovverket og derved argumentene seg, sjølv om loven er lik så er det kommet ein "pressisering" som det for 40 år siden ikkje var kunnskap til å forutsjå , dengang loven om fri abort kom. Det er no lov å fjerne foster der det er to eller fleire og så la eit av dei bli tilbake for å bli til eit barn. -Ja det er fortsatt viktig å påpeike at det bare er eit foster - men argumentet holder ikkje lengre! Når vi tar bort eit av fostera så kjem det ut eit mindre barn under fødsel - og vi veit grunnen og vi veit at det skulle vært 2 -3-4 og ikkje eit barn som kom ut den dagen.
Når det no velges ut kven som skal få leve og kven som må dø - så er det nettopp det som er valget. Vi kan kalle det for embryo eller foster - ja du kan få kalle det for ein isbit eller ei bolle - men uansett kva du kaller det som ligg i magen så veit vi at dersom vi fjerner det eine så blir det mindre unger som kjem ut under fødsel. Med andre ord var det som blei fjernet eit barn - eit barn uten livets rett og uten rettsvern. Dei som bestemmer ein slik lov som gir rett til å drepe og fratar eit barn alle rettigheter til å leve - burde eigentlig bli stilt for retten sjølve.....
Til no har det vært ein viktig kamp å holde debatten om embryo eller fosteret og slippe å kalle det eit barn. Så lenge det ikkje er barn enda , så er det greit å fjerne det. Det er å sammenlikne med ein kreftsvulst osv..... Men fra den 19.12-2016 holder ikkje dette argumentet lengre.
Vi vil ikkje ha sorteringssamfunn seier vi og godtar ikkje at det utføres abort fordi barnet har Downs eller fordi det er gutt eller fordi det er jente- vi synest det er moralsk forkastelig - men fra 19.12-2016 er det god nok grunn at det er to eller fleire barn i magen..... Det er tydeligvis heilt greit - moralsk sett.....
Eit barn får vokse opp , vell vitende om at mor valgte bort hennes/hans tvilling bror/søster - og det uten at det var medisinske grunner som tilsa dette , til no har det normalt sett vært medisinsk grunn for slikt inngrep , no er det tolket til at det er kvinnens rettighet på lik linje med resten av abortloven.
Nok ein gang så trekkes dei 2 -3 tilfellene der det er fare for mor eller det andre barnet fram som kampsaken for å tolke loven slik det blir gjordt og som får gjennom i stortinget , men så vidt eg kan forstå av tolkningen så skal no alle mødre kunne velge bort dei barna ho ønsker - om det er 1 eller 3 eller 1 av 3 er hennes valg. Pr i dag er det ca 15-16.000 aborter pr år i Norge. Om det no blir 5 slike reduksjoner så er det likevell langt over dagens praksis.... Stortinget gir sitt stilletiende samtykke og barnemor blir presset til å ta valget sjølv.
Når mennesket tar Guds plass er det på tide å minne om at det er det vi driver med. Det å sette Gud på sidelinjen og ta bestemmelsene sjølve over liv og død er brudd på det første og andre budet. Når vi veit at det er eit barn vi fjerner og det gjeres fordi det er det enkleste , så er det eit brudd på det 5. budet og også det 7. budet. Når det påstås at det er eit foster og ikkje eit "barn til heving" (brød må heves først - men det skal jo bli brød) så er det brudd på det 8. budet. Dersom vi seier at eg eig min rett til å leve så er abort også brudd på det 9. og 10. budet, ettersom det 10. budet umulig kan settes ut i funksjon når det 9. budet brytes på denne måten..... Derved brytes bud nr 1,2,5,7,8,9 og 10 - tilbake står 3,4 og 6. Det kan trekkes i tvil om det 6. budet holdes når barn i familien drepes , så vi står igjen med det 3 og 4 som da mister sin logogiske funksjon... Dermed er alle 10 bud satt ut av kraft for å kunne gjere valget om fosterreduksjon. Dei som bestemmer slikt går mot Gud..... Dette er valget våre lovgivere pålegger stakkars mor....
Den 19.12-2016 endret det politiske bildet i Norge seg dramatisk. Partier gjekk mot Guds vilje sjølv om dei skriver i sine programmer at dei baserer seg på den kristne tradisjon og andre festtalers fine formuleringer- dei er herved avslørt. Om det var ein hestehandel for enkelte partier , så kan eg fortelje at vi handler ikkje med menneskeliv - sjølv politikk har ikkje lov å gå over lik.....
Legger ved dei 10 bud , så kan du sjekke sjølv :

1) Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2) Du skal ikke misbruke Guds navn.

3) Du skal holde hviledagen hellig.

4) Du skal ære din far og din mor.

5) Du skal ikke slå i hjel.

6) Du skal ikke bryte ekteskapet.

7) Du skal ikke stjele.

8) Du skal ikke tale usant om din neste.

9) Du skal ikke begjære din nestes eiendom.

10) Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.
(du finner dei i 2. mosebok kapittel 20)
Silje Grytten · 17 felles venner
Agnar Didriksen dette er bare ordinær abortmotstand. Som er greit nok.

Men IKKE noe nytt ble vedtatt denne dagen om dere gjentar det til det uendelige. Så KrF har brutt det 8.budet er grundig med sine falske påstander.
Ragnhild Helena Aadland Høen Konklusjonen fra Norge om at abortloven gir en rett til å få utført fosterreduksjon, vekker internasjonal oppsikt. Frem til 19. desember 2016 fantes det ikke et eneste land i Europa som har simpelthen slått fast at retten til selvbestemt abort også implisitt innebærer at den enkelte har krav på fosterreduksjon. I Sverige og Danmark finnes det ingen generell adgang til fosterreduksjon. Det burde det ikke være i Norge heller.
Agnar Didriksen · Venn av Geir S. Toskedal
"Agnar Didriksen dette er bare ordinær abortmotstand. Som er greit nok. " - - - - Tja , det er kanskje det , men ser du ikkje at det no må kalles for barnereduksjon og ikkje abort ? Liker ikkje slike utenlandske ord , la oss bruke norske ord og da blir "barnereduksjon" eit dekkende ord..... Før kunne du komme unna med foster , eller miss-foster som grunn for abort , men no lever ein av 2 som vitne om at det var barnedrap som blei utført.....
Silje Grytten · 17 felles venner
Agnar Didriksen et foster lever, men det er ikke et barn. Et foster kan ikke leve eller overleve utenfor mors liv. Så barnereduksjon er ikke et ord man kan benytte i denne sammenheng.
Silje Grytten · 17 felles venner
Ragnhild Helena Aadland Høen hva andre land måtte mene er ikke relevant. Norge har en streng abortlov, en del andre land har dårligere lover. Man kan være mot all selvbestemt abort. Jeg mener det er ekstremt og vi vet det er farlig for kvinner i land som har slike lover. Men man kan ikke være for selvbestemt abort å hevde at det er er verre og ta abort om det det er foster igjen i svangerskapet enn om det er ingen.
Dag Øivind Østereng Formaljuridisk kan det for meg se ut som om du, Silje Grytten, her har det sterkeste kortet, siden ingen lovendring har funnet sted. Men i rettspleien oppstår stadig nye problemstillinger som skal avklares og da skal det som kalles «reelle hensyn» tas stilling til. Dette er avvist av statsråden og departementet og slik sett medfører det et nytt faktum, nemlig det at antall foster ikke skal tas hensyn til med tanke på abort. Det skal ikke tas «reelle hensyn» (til fosterets rettsvern) der ønsket om abort er begrunnet i antall fostre, og den avklaringen er ny. Det er et faktum. Så kan du holde på formaljussen så mye du vil, lovgivende myndighet har talt om lovens anvendelse, og den medfører etter min og manges mening en reell svekkelse av fosterets rettsvern. Hvordan kan vi si det når lovens bokstav og intensjon er den samme? - Jo, fordi en ny problemstilling er løftet fram til avklaring og avvist. Det er også lovarbeid.
Ragnhild Helena Aadland Høen Silje Grytten: "Men man kan ikke være for selvbestemt abort å hevde at det er er verre og ta abort om det det er foster igjen i svangerskapet enn om det er ingen." Det er naturligvis den logikken som ligger bak Arbeiderpartiets holdning til fosterreduksjon.

Det er imidlertid fullt mulig å være FOR selvbestemt abort og MOT fosterreduksjon med grunnlag i helsefaren for de barna som *ikke* får en sprøyte med kaliumklorid i hjertet.

Det går an å være for vanlig abort og mot fosterreduksjon fordi man ser risikoen for å påføre alvorlige skader på de gjenlevende fostrene som blir født ekstremt for tidlig på grunn av fosterreduksjonen. Det er dem jeg snakker om. De barna som våre fremste eksperter har reddet fra å dø, men som de ikke kan redde fra å bli skadet: "Jeg har selv sett tragedier i form av store skader på det gjenlevende foster som blir født ekstremt for tidlig." (Prof. Saugstad)

Det finnes ulike tall rundt om risikoen for fostrene går opp eller ned ved reduksjon ned fra fire og fra tre fostre. Det finnes derimot ingen studier som sier at risikoen reduseres ved å redusere fra to til ett barn, slik Arbeiderpartiet nå gir blankofullmakt til. Risikoen ved en tvillingabort med to friske fostre går entydig kun én vei: opp.

Men så lenge du bestrider de norske fagmiljøene og mener det er grunn til å se bort fra helsefaren for de overlevende barna, skjønner jeg at du mener fosterreduksjon må være noe kvinner har full tilgang til, uansett hvilken begrunnelse de har (alt bortsett fra kjønn).
Silje Grytten · 17 felles venner
Les gjerne denne artikkelen av dr.Mark Evans. Verdens aller fremste ekspert på dette fagfeltet. De norske legene som har vært i mot dette har laget en kunstig debatt om noe de ikke kan nok om. Mange med meg vil nok hevde at motivasjonen for noen av dem var angripe loven om selvbestemt abort. Og at Krf bruker alle anledninger til det vet vi fra før. Men de må snakke sant og forholde seg til fakta. https://www.dagensmedisin.no/.../uvitenhet--eller.../
Silje Grytten · 17 felles venner
Ragnhild Helena Aadland Høen du må snart lese artikkelen fra den personen i verden som kan dette kanskje best av alle. Saugestad og Eggebø er ikke blant dem og de viser til forsking som ikke er holdbar i denne sammenheng.
Ragnhild Helena Aadland Høen Du mener at jeg må kun forholde meg til den personen som har oppfunnet og innført fosterreduksjon? Han som naturlig nok er interessert i å fremstille sitt "bidrag til den medisinske utviklingen" på beste måte? Det er ingen andre man bør lytte til? F.eks. noen som ikke har så sterke egeninteresser som Dr. Evans i saken? Innlegget hans avsluttes med "Ingen oppgitte interessekonflikter" - da trakk jeg på smilebåndet.

Det blir for dumt når argumentasjonen faller ned til nivået "KrFs argumentasjon kan ikke tas alvorlig fordi de er generelt imot abort." Senterpartiet er ikke imot selvbestemt abort. Likevel er de imot fosterreduksjon. Det er fullt mulig å innta den posisjonen, også for Arbeiderpartiet. Men dere vil ikke. Abortloven er blitt den helligste, mest urørlige loven vi har her i landet. Helligere enn Grunnloven. Uansett hvor foreldet den er skal den ikke røres. Selv ikke når den ikke sier noe om en medisinsk virkelighet som har oppstått etter at loven ble vedtatt.
Silje Grytten · 17 felles venner
Dr. Evans har reddet tusenvis av barn gjennom å redusere antall fostre fra tre-fire, til ett eller to. De fleste leger har vel "egeninteresse" i eget felt. Men hans ekspertise, tall, fakta og forsking er best, og naturligvis bedre enn de norske legene som knapt har vært borti problemstillingen. De norske legene vil neppe trekke fagkompetansen hans i tvil. Og det er den jeg viser til. Når Eggebø trekker frem en studie fra Israel med 35 tilfeller som dokumentasjon på at det i 15% prosent av tilfellene er fare for gjenværende foster, sier Evans at det tallet er 2-5%, men risikoen ved flerlingesvangerskap er større uansett så ett foster i magen er statistisk tryggest for overlevelse og unngåelse av for tidlig fødsel. Det er ikke en mening, det er et faglig argument som tilbakeviser et tall som har stått svært sentralt i den norske debatten. Det jeg skrev nå kan heller ikke tas til inntekt for et syn om at det er bedre å bære frem kun ett barn, alle innen fostermedisin vet at mer enn et barn i magen innebærer større risiko medisinsk sett. Du er for øvrig selektiv med argumentasjonen selv, for jeg ser du ikke nøler med å gjengi ord for ord hva de norske legene har påstått om dette. Så de stoler du tydeligvis på, selv om de er tatt i faktafeil og har utført så få tilfeller av dette at de antagelig ikke selv kunne publisert noe av forskningsmessig verdi. Man må klare å skille mellom meninger, følelser og fakta, særlig er i saker som er etisk betente.
Agnar Didriksen · Venn av Geir S. Toskedal
Eit argument er jo at det er foster og ikkje eit barn. Fakta er at eit barn først må være eit foster før det blir født. dermed er det barn som ligger i magen. Det må være eit fakta som ikkje kan bestrides - men det er vel følelser som gjer at det kalles for foster.....
Ola Didrik Saugstad At Mark Evans har reddet tusenvis av liv med sin metode er en påstand som bør begrunnes. Mark Evans har aldri tatt seg bryet med å teste ut sin metode i en randomisert studie. Da hjelper det ikke hvor mye erfaring han selv skulle ha med metoden . Når det gjelder de sjeldne tilfeller hvor såkalt fosterreduksjon gjøres på en medisinsk indikasjon, er det vel ingen i norsk fagmiljø som går mot det. Men hva er en medisinsk indikasjon. Er det feks all right at man ikke vil ha en gutt fordi det er mer slitsomt enn å ha en stille pike? Det er slike spørsmål jeg har prøvet å stille i flere tiår . Jeg mener at norsk abortlov har et hull som gjør at slike problemstillinger oppstår. Interessant at Silje Grytten karakteriserer det som et fanatisk syn. Fanatisk er det vel først når man som henne frykter debatt og meningsforskjeller.
Ragnhild Helena Aadland Høen Fosterredukjon pga. kjønn er av en eller annen grunn det eneste som flertallet i stortingskomiteen kan enes om at *ikke* er en gyldig abortgrunn. Absolutt alle andre grunner for "fosterreduksjon" er det nå åpnet opp for gjennom den radikale, nye tolkningen av abortloven.

Det er uforståelig at stortingsflertallet godtar at en lovavdeling i et departement skal få gi oss den mest radikale tolkningen av retten til selvbestemt abort som tenkes kan. Fosterreduksjon er en problemstilling som ikke en gang var teoretisk den gang vi fikk "retten til selvbestemt abort" i Norge.

En så alvorlig endring av norsk abortpraksis bør realitetsbehandles i Stortinget, ikke avfeies i en komité som hever seg over alle norske fagmiljøer ved å støtte seg til én forsker som ikke en gang har utført randomiserte studier.
Ragnhild Helena Aadland Høen Fosterreduksjon på noe annet enn en alvorlig medisinsk indikasjon har aldri før vært tillatt i Norge. Derfor har det vært utført så få fosterreduksjoner her i landet at det ikke finnes egen, norsk forskning på dette området ennå. Det vil det imidlertid være gode muligheter for i fremtiden nå etter at Arbeiderpartiet har fått det slik de vil.
Ragnhild Helena Aadland Høen Silje Grytten, du skriver at Evans hevder at risikoen for prematur fødsel ved fosterreduksjon bare er 2-5%, deretter er det vanskelig å skjønne hva du mener: "det tallet er 2-5%, men risikoen ved flerlingesvangerskap er større uansett så ett foster i magen er statistisk tryggest for overlevelse og unngåelse av for tidlig fødsel. Det er ikke en mening, det er et faglig argument som tilbakeviser et tall som har stått svært sentralt i den norske debatten. Det jeg skrev nå kan heller ikke tas til inntekt for et syn om at det er bedre å bære frem kun ett barn, alle innen fostermedisin vet at mer enn et barn i magen innebærer større risiko medisinsk sett"

Slik jeg forstår deg argumenterer du med at fosterreduksjon reduserer risikoen for spontanabort til et lavere nivå enn det er i et allminnelig tvillingsvangerskap. Samtidig hevder du at "det jeg skrev nå kan heller ikke tas til inntekt for et syn om at det er bedre å bære frem kun ett barn". Det er da jeg faller av. Logikken din henger ikke på greip. Hvis det er medisinsk tryggere, hvorfor tar du ikke konsekvensen av det? Hvorfor mener du ikke det er bedre å ta fosterreduksjon på det ene fosteret for å gi det andre fosteret en bedre sjanse til å overleve?
Ragnhild Helena Aadland Høen En annen ting, Silje Grytten, du skriver: "Men som du vil lese i artikkelen er det ikke egentlig mulig å foreta fosterreduksjon før uke 12 (grensen for selvbestemt abort), så disse svært få tilfellene som utføres må gjennom nemd uansett. Det vet også helsepolitiker fra KrF Olaug Bollestad, og helsepolitiker/lege Kjersti Toppe fra SP, meget godt . Men politikere som i utgangspunktet er for å reversere og stramme inn abortloven bruker disse anledningene til å tegne opp usanne skremselsbilder.".

De fleste fosterreduksjoner utføres innen uke 14. Det finnes knapt noen som får avslag i nemndene på søknad om abort innen uke 14. I praksis har vi fri abort i den perioden av svangerskapet i Norge.

Det er ingen grunn til å anta at nemndene vil stoppe en eneste av tvillingmødrene som ønsker at det skal settes en kaliumkloridsprøyte i hjertet til en av tvillingene. Og det ønsker du vel heller ikke at de skal? Eller?

Hvis du ønsker at de skal stoppes: vær så snill, begrunn det. Forklar oss hvorfor du mener de bør stoppes i abortnemndene. Du mener tross alt at de skal ha samme rett til fri abort som alle andre kvinner har.

Dette er ikke noe "usant skremmebilde". De faktiske forhold er at tvillingabort av friske barn er blitt fullt tilgjengelig for alle tvillingmødre, uansett begrunnelse, etter at Ap, H, V og Frp har godtatt Justisdepartementets radikale tolkning av abortloven.
Ragnhild Helena Aadland Høen Den som lurer på hvordan lovtolkningen av abortloven har vært frem til nå kan ta en kikk på denne NRK-artikkelen: https://www.nrk.no/.../gjennomforer-fosterreduksjon-1...

Les den og prøv deretter å forklare det norske folk at man ikke har fått en ny, radikal tolkning av abortloven.

Dette er skrevet i 2014:
"I dagens regelverk er det uavklart hva som er lov. I 2001 kom helsedepartementet frem til at hvis det var stor fare for at det ene fosteret hadde en alvorlig sykdom, kunne det aborteres. Om antallet friske foster kan reduseres, er ikke omtalt i abortloven, forskrift eller rundskriv.

Allerede våren 2009 ba legene ved Rikshospitalet om en avklaring fra Helsedirektoratet. I et brev til direktoratet skrev de at «denne problemstillingen har så tunge etiske aspekter ved seg at den bør vurderes nøye».

Et år senere sendte direktoratet dette videre til Helse og omsorgsdepartementet, men de har fortsatt ikke gitt svar."

Nå har vi altså fått et svar - fra Justisdepartementet - og denne nytolkningen av abortloven er blitt ny abortpraksis i Norge. Kvinner skal ha rett til å foreta tvillingabort på lik linje med andre aborter, dvs på alle andre indikasjoner enn kjønn.


Fosterreduksjon gjennomføres ikke bare utenlands, men også hjemme i Norge. Norsk gynekologisk…
NRK.NO|AV NRK
Agnar Didriksen · Venn av Geir S. Toskedal
"Tall fra medisinsk fødselsregister viser at det er gjort 16 reduksjoner ved flerlingsvangerskap fra 2006 til 2012. 14 av dem på syke fostre." står det i artikkelen , Silje Grytten påstår feilaktig :"
Det har til orientering aldri vært uført fosterreduksjon på en frisk tvilling i Norge"
Difor etterlyser eg ein forklaring på hennes " Nesten alle disse inngrepene har vært utført på bakgrunn av medisinsk indikasjon." - enten er det ingen eller så er det nesten ingen - enorm forskjell og viser at ho lyg...... som ho påstår at Krf gjer.... Ellers er vel det meste av hennes påstander no tilbakevist og ho kan annsjå det som eit svar.....
Ragnhild Helena Aadland Høen Det kan være samsvar mellom disse to påstandene. De to friske fostrene fra abortregnskapet kommer sannsynligvis fra tre- eller firlingsvangerskap.

Poenget er: Tidligere har man kun utført fosterreduksjon på medisinsk indikasjon. Nå er det åpnet for en generell adgang til fosterreduksjon, på lik linje med annen abort. Det er et hav av forskjell på det.
Silje Grytten · 17 felles venner
Ragnhild Helena Aadland Høen igjen; jeg ønsker ikke at de skal stoppes, jeg sa ikke at jeg ville nemndene skal gi avslag. Jeg bare gjenga hva realiteten er, hvilket ifg fagmiljøet er at FR stort sett må gjennomføres etter 12 ukers grensen er passert. Det er forskjell på meninger og fakta, er det så vanskelig å forstå? Jeg mener forøvrig at nemndene er overflødige, jeg ser ikke at de har noen medisinsk verdi som ikke kan fylles av behandlende lege som kjenner kvinnen. Å sitte med fremmede mennesker å forklare seg er avlegs og gir ingen helsegevinst for noen.
Ragnhild Helena Aadland Høen Ja, det er forskjell på meninger og fakta. Og fakta må du forholde deg til: fosterreduksjoner kommer nå til å bli fullt tilgjengelige for alle tvillingmødre som ønsker det. Her er et annet faktum du ikke kan benekte: dette er en radikal, ny tolkning av abortloven som innebærer en reell endring av abortpraksis i Norge.
Ragnhild Helena Aadland Høen

Skriv et svar ...
Pål Johannes Er ikke problemet at man benytter seg av kunstig befruktning? Om man ikke hadde benyttet seg av det, så er det vel ekstremt skjeldent med mer enn to barn i svangerskapet. Jeg har sikkert ett litt annet syn på det en de fleste, men abort er jo aldri greit, enten det er 1 eller 4 barn.
Ragnhild Helena Aadland Høen De fleste av flerlingsvangerskapene som Dr. Evans utfører fosterreduksjon på, skyldes kunstig befruktning. Her i Norge har man imidlertid gått bort fra praksisen med å sette inn mange befruktede egg. I de fleste tilfeller setter man nå inn bare ett befruktet egg, og aldri mer enn to - nettopp fordi disse kunstig fremkalte tre- og firlingsvangerskapene innebærer en reell trussel for liv og helse for barna
Ragnhild Helena Aadland Høen

Skriv et svar ...
Kurt Urholt Det som overrasker meg (skjønt det begynner å bli lite som gjør det) er at ingen setter søkelyset på de kapitalinteressene som står bak kampanjen for tvillingabort.

I 2009 (var det ikke da?) fikk vi den nye ekteskapsloven med innbakt rett til assistert befruktning for lesbiske ektepar. Nå er kampen i gang for den samme retten til dette også for enslige kvinner. Stadig flere grupper vil få dette og det åpner seg et stadig voksende marked innenfor den private "helse"-sektoren.

Som kjent er sjansen stor for at det blir flere fostre ved denne typen befruktning. Dette igjen genererer et ønske om å kunne tilby en vare uten risiko for dette.