Google Analytics

08 mai 2019

Gud signe vårt dyre fedreland

Fri!

Friheten er en liten jente som løper lykkelig nedover gata vår. Det er 8. mai. Det er sol og vår. Det er 74 år siden freden kom - og ble.
Løp, lille jente, løp. Norge er fritt!


🎶 "No er det i Norig atter Dag med Vaarsol og Song i Skogen" 🌳🌿🍃

Frigjøringsdagen, 8. mai 2019.

Gud signe vårt dyre Fedraland


Gud signe vaart dyre Fedraland
Og lat det som Hagen bløma! 
Lat lysa din Fred fraa Fjell til Strand
Og Vetter fyr Vaarsol røma! 
Lat Folket som Brøder saman bu, 
Som Kristne det kann seg søma! 

Vaart Heimland i Myrker lenge laag, 
Og Vankunna Ljoset gøymde. 
Men Gud, du i Naade til oss saag, 
Din Kjærleik oss ikkje gløymde: 
Du sende ditt Ord til Norigs Fjell, 
Og Ljos yver Landet strøymde. 

Og Norig det ligg vel langt i Nord, 
Og Vetteren varer lenge; 
Men Ljoset og Livet i ditt Ord
Det ingen kann setja Stenge. 
Um Fjellet er høgt og Dalen trong, 
Ditt Ord heve daa sitt Gjenge. 

So blømde vaart Land i Ljos og Fred, 
Det grodde saa grønt i Lider, 
Men atter seig Natt paa Landet ned
Med Trældom og tunge Tider. 
Og Folket det sukka etter Ljos, 
Og du lyste upp umsider. 

Og Morgonen rann, og Myrkret kvarv, 
Som lenge vaar Lukka skygde, 
Du atter oss gav vaar Fridoms Arv
Og honom i Trengsla trygde. 
Du verna vaart Folk og gav oss Fred, 
Og Landet med Log me bygde. 

Vil Gud ikkje vera Bygningsmann, 
Me faafengt paa Huset byggja. 
Vil Gud ikkje verja By og Land, 
Kann Vaktmann oss ikkje tryggja. 
So vakta oss, Gud, so me kann bu
I Heimen med Fred og Hyggja! 

No er det i Norig atter Dag
Med Vaarsol og Song i Skogen. 
Um Sædet enn gror paa ymist Lag, 
Det brydder daa etter Plogen. 
So signe daa Gud det gode Saad, 
Til Groren ein Gong er mogen! 

Elias Blix, 1891

Evig takknemlighet 🇳🇴

Flagget til topps ved St Olav domkirke i dag.
(Alle foto: Ragnhild Aadland Høen, Oslo, 8. mai 2019)

Høre den?

Her kan du høre en nydelig og høytidelig innspilling av «Gud signe vårt dyre fedreland» av Forsvarets stabsmusikkorps på Spotify. Høytid på den gode, ekte måten. Den som går langt ned i hjerterota på deg. 

Må Gud virkelig velsigne dette landet. I dag. Alle dager ❤️Foto: Faksimile, Dagen 9. mai 1845
(Abonnenter på Dagen har digital tilgang til alle utgaver av avisen helt fra august 1919 til i dag)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Velkommen til å kommentere her! Kommentarmoderasjon er kun slått på for bloggposter som er eldre enn 7 dager. Alle andre kommentarer blir publisert umiddelbart.