Google Analytics

15 oktober 2012

Ettertanke | Å føde Gud

At Maria kalles "Guds mor" er en av de kraftigste Kristus-bekjennelsene vi har.
Barnet hun fødte er GUD.

Denne statuen har jeg
kjøpt gjennom the Catholic Company. Den er laget i Luca i Italia.

 

Jesus oppfylte over 300 profetier fra Det gamle testamentet. Én av dem er denne: ”Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.” (Jes 7,14)


Mange lurer på hvorfor vi kristne holder så hardt på at Maria var jomfru. Er det egentlig så nøye? Ja, faktisk. Hvorfor? Fordi barnet hun fødte er Guds sønn, ikke Josefs. Han er Immanuel – Gud med oss. Han er Gud.

Luther, Calvin, Zwingli, katolske og ortodokse kristne er dessuten enige om én ting til: At Jomfru Maria er Semper Virgo. Hun forble jomfru livet ut. Hvorfor er det så viktig? Fordi det var Guds enbårne sønn hun fødte. Fram til rasjonalismen på 1700-tallet var dette barnelærdom for alle kristne, uavhengig av konfesjon. Maria var den porten som Guds sønn kom inn gjennom til verden, deretter ble porten lukket.

Det aller mest misforståtte navnet Maria har, er ”Guds Mor”. Det betyr ikke at Maria skal tilbes, eller at hun er mor til Gud fra evighet av. Det betyr simpelthen at hun er moren til Jesus, som er Gud. Av sin frie vilje valgte Gud ut Jomfru Maria til å bli sin mor. Derfor ærer vi henne. Maria selv er et ydmykt menneske. Gud opphøyer alltid de små og ydmyke – ikke de store og stolte.

Gud opphøyet tenåringen Maria til å bli den som bar tidenes frelsesplan inn i verden. Dypest sett er det hva vi også er kalt til. Guds Ord skal inkarneres i oss. 

Dermed blir spørsmålet: Hvordan kan Guds Ord bli levende i deg, i din kropp? Hva vil Jesus med deg i dag? Vær sikker på at Gud vil noe med livet ditt, også denne mandagen. Bare spør ham, han svarer mer enn gjerne.

Første gang publisert i avisen Vårt Land 22. mars 2010


Jeg er veldig glad i denne vakre statuen.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen


Andre tekster om Maria på Sta. Sunniva-bloggen

18 kommentarer:

 1. Men fikk ikke Maria og Josef barn sammen????

  SvarSlett
 2. Nei, de gjorde ikke det. Maria og Josef fikk ikke barn sammen. Som sagt: Det var først med rasjonalismen på 1700-tallet at noen kristne (protestanter) begynte å tenke at Jomfru Maria hadde biologiske barn med Josef. Selv de store reformatorene Luther, Calvin og Zwingli tok det som en selvfølge at Jomfru Maria forble jomfru livet ut. Gjennom kristendommens 1700 første år var dette barnelærdom for alle kristne, både katolske, ortodokse og protestantiske kristne.

  Den katolske kirke og Den ortodokse kirke har ikke endret syn på dette, for den kristne troen kan ikke forandres etter smak og behag og tidenes omskiftelighet. Noe som er sant kan ikke plutselig defineres som usant. Derfor er det fortsatt sant at Maria var den porten som Guds sønn kom inn gjennom til verden, deretter ble porten lukket.

  SvarSlett
 3. Tja, her er det kanskje behov for en noe mer nyansert fremstilling. Faktum er at NT omtaler Jesu "brødre" og "søstre", men det er vanskelig å fastslå med sikkerhet hvem disse var. Rent språklig er det mulig at det dreier seg om Jesus halvbrødre og -søsken, enten barn av Maria og Josef eller Josefs barn (fra tidligere ekteskap). Men det kan også dreie seg om mer eller mindre nære slektninger. Ulike syn har vært representert gjennom kirkehistorien. For en katolikk vil Kirkens dogmatikk være avgjørende.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hadde Josef barn fra tidligere ekteskap????
   Det har jeg aldri hørt tidligere!

   Slett
  2. Kirken lærer bare at Maria var vedvarende jomfru. Den sier ikke at Jesu "brødre" og "søstre" (Mark 6,3) var Josefs barn fra et tidligere ekteskap. Det mest sannsynlige er at "brødrene" og "søstrene" var fjernere slektninger av Jesus.

   "Bror" i Bibelen betyr slett ikke alltid "bror" på norsk. Her er noen eksempler: Lot beskrives egentlig som Abrams bror (1 Mos 14,14), men Lot var sønn av Aran, Abrams avdøde bror (1 Mos 11,26-28) - Lot var altså Abrams brorsønn. Jakob kalles "bror" av sin onkel Laban (1 Mos 29,15). Kisj og Elasar var sønner av Mahli; Kisj hadde egne sønner, men Elasar hadde ingen sønner, bare døtre. Disse døtre giftet seg med sine "brødre", Kisj' sønner. Disse "brødre" var i virkeligheten fettere (1 Krøn 23,21-22). And so the story goes.

   Du kan lese MASSE om diskusjonen rundt dette temaet inne på katolsk.no, nærmere bestemt her:

   http://www.katolsk.no/tro/tema/maria/artikler/jomfru

   Hvis du ikke orker å lese alt, trenger du egentlig bare å lese de fire katolske innleggene i debatten. Svært interessant lesning! Anbefales!

   Slett
  3. Det er riktig at Kirken lærer at Maria forble jomfru, dvs. aldri hadde sex med noen (for å uttrykke det litt prosaisk). Men det kan en ikke uten videre slutte av de bibelske tekster. Faktum er at Bibelen ikke sier noe om emnet. Flere tolkninger er mulige.

   Det er nok litt problematisk å henvise til GT-tekster. NT-gresken kan nemlig skille mellom "bror" og "slektning". Men det er helt klart at det greske ordet for "bror" kan ha en videre betydning, som "halvbror", "slektning" eller som hedersbetegnelse. Så når NT omtaler Jesu brødre (og søstre), er ikke det ensbetydende med at Jesus, biologisk sett, hadde halvsøsken. Men han kan ha hatt det. Læren om at Maria forble jomfru, er ikke i strid med NT. Men den bygger på én av flere kirkelige tradisjoner.

   Slett
  4. Vel, hvis vi først skal bevege oss i inn i greskspråklige feinschmekkerier kan det være greit å få med seg hva Claes Tande skriver i innlegget jeg har refert til ovenfor.

   Her skriver han:

   "Kvalbein fremholder: At "brødre" i GT kan bety "fetter", skyldes at hebraisk mangler ord for "fetter". Men dette lar seg, sier han, ikke overføre til NT, som er skrevet på gresk, som har ordet "fetter" (anepsios).

   Motargumentet er svakt. Det strider mot oppslagsverk for nytestamentlig gresk (Bagster, Kittel I,144, se note 2!). Det meste av NT ble forfattet på gresk av og for personer fra jødisk språk- og kulturområde. "Bror" ble brukt om fjernere slektninger også i andre semittisk influerte greske tekster fra samme tid, f.eks. hos Josephus (JosAnt I 12,1-209ff).

   Sammenligningen med GT er relevant. (1) De greske oversettelser av GT fra 200-300 år f.Kr., Septuaginta (LXX), har "adelfos", bror, også der konteksten røper fjernere slektskap (man oversatte ordet fremfor betydningen). (2) Ekspertene er enige om at muntlig arameisk tradisjon gikk forut for de greske evangelietekster. NT er full av "LXX-gresk".

   Det er riktig at koiné-gresk skrevet av feinschmeckere ikke uten videre ville omtalt en fetter som bror. Men i NT-koiné føyer slik språkbruk seg inn i et mønster: Arameisk transplantert til gresk. Mest utpreget jødegresk finner vi hos evangelistene. At de ikke brukte greske ord som ikke hadde motstykke i lesernes dagligtale, er ikke merkelig. Kolosserbrevet (med NTs eneste anepsios) har derimot noe av den minst semittiskpregede koiné i NT."

   Slett
  5. Det er også greit å få med seg hva Den katolske kirkes katekisme sier om saken. §500 kommenterer "alltid jomfru"-innsigelsene på en kort og grei måte slik:

   "Mot dette innvendes det undertiden at Skriften nevner Jesu brødre og søstre. Kirken har alltid forstått disse stedene slik at de ikke henviser til andre barn av Jomfru Maria. Jakob og Josef, "Jesu brødre" (Matt 13, 55), er nemlig sønner av en Maria som er Kristi disippel, og som ganske riktig omtales som "den andre Maria" (Matt 28, 1). Det dreier seg altså om nære slektninger av Jesus, etter en uttrykksmåte som er kjent fra Det Gamle Testamente."

   Du kan lese mer om Maria her i katekismen: http://www.katolsk.no/tro/kkk/k1_15

   Det viktigste som blir sagt om henne der, er faktisk den første paragrafen: "487. Det som den katolske tro tror om Maria, har sitt grunnlag i det den tror om Kristus, mens det den lærer om Maria, igjen kaster lys over det den tror om Kristus."

   http://www.katolsk.no/tro/kkk/k1_15

   Slett
 4. Hva er grunnen til at oktober blir kalt for rosenkrans måneden?
  Jeg er ikke så redd for Maria lenger! Hun er faktisk et forbilde!

  SvarSlett
 5. At det NT kaller Jesu brødre og søstre, var Josefs tidligere barn eller fjernere slektninger, er mulige teorier, men Kirken mener altså ikke noe om det, bare om at Maria forble jomfru. Jeg selv tror halvsøskenteorien er den mest sannsynlige. Muligens ble den lansert av Hieronymus, husker det ikke helt sikkert. Oktober er rosenkransmåneden fordi festen for Vår frue av rosenkransen er i oktober, nærmere bestemt den 7. Opphavet til den festen er beskrevet her: http://www.katolsk.no/biografier/historisk/okt07

  Noe av det mest talende som er sagt om Maria står i tidebønnene for en av hennes fester. Der kalles hun " Adams datter og Guds mor". Der er hele vår frelseshistorie i et nøtteskall.

  SvarSlett
 6. Tusen takk for fint svar, men vet man noe om Josef før han traff Maria? Jeg har aldri hørt at han skulle hatt en kone før.

  SvarSlett
  Svar
  1. Vi vet i det hele tatt lite om Josef, dessverre. Bibelmaterialet er så tynt. Vi kan bare anta ting om ham ut fra det som skrives (og ikke skrives) der. Vi vet at han fortsatt levde da Jesus var tolv år (da Maria, Josef og Jesus drar til Jerusalem og det ikke fortelles om noen søsken). Han må imidlertid ha dødd en eller annen gang før Jesus hang på korset på Golgata. Der overfører jo Jesus ansvaret for Maria til sin venn disippelen Johannes, og "fra da av tok disippelen henne hjem til seg"(Joh 19,26-27).

   Dersom Josef hadde levd, eller dersom Jesus hadde helsøsken eller halvsøsken, ville ikke Maria da ha bodd med Josef/sine stebarn/sine egne barn? Vi vet iallfall én ting: Hun gjorde ikke det. Ansvaret for henne var fra nå av Johannes'.

   Men som både Heidi og jeg har presisert: Her kan du tenke hva du vil. Kirken mener ikke noe om hvem "brødrene" og "søstrene" til Jesus er, den fremholder bare at Maria forble jomfru, fordi det er dette som har noe å si for læren om JESUS: Jesus er Guds eneste/enbårne sønn. Det kom ingen "Guds andre sønn" og Maria fødte heller ingen "Guds datter". Jesus er helt unik i menneskenes historie og i frelseshistorien. Han er "GUDS ENBÅRNE SØNN". Det er DETTE dogmet Kirken tviholder på når den fastholder at Maria forble jomfru.

   Utrolig fint det du skrev, Heidi, at "Noe av det mest talende som er sagt om Maria står i tidebønnene for en av hennes fester. Der kalles hun " Adams datter og Guds mor". Der er hele vår frelseshistorie i et nøtteskall." Nydelig! Takk for at du delte det!

   Slett
 7. Jeg er helt enig i læren om at Maria var jomfru da Jesus ble unnfanget og født. Det jeg ikke får helt tak i, er hvorfor det er viktig å holde fast på at hun forble jomfru etterpå. Sett at Maria og Josef faktisk fikk fire sønner og noen døtre sammen etter at Jesus var født. Ville det i så fall være et argument mot at Jesus var unnfanget ved Den hellige ånd og født av jomfru Maria?

  SvarSlett
  Svar
  1. Hvis Maria fikk barn som Josef var far til, ville det ikke vært et argument mot at Jesus var unnfanget ved Den Hellige Ånd og født av jomfru Maria.

   MEN hvis Maria fikk flere barn ville det gitt god grobunn for å hevde at Maria som hadde født Guds sønn faktisk hadde født flere av Guds sønner, og ikke minst: Guds datter, noe som fort ville ledet oss inn i polyteistisk gudinnedyrkelse. Semper Virgo-dogmet utelukker muligheten for den slags vranglære effektivt en gang for alle innenfor kristen tro.

   Når prester som statskirkens Gyrid Gunnes vil kalle Gud for Mor er hun langt inne i en gudinnedyrkelse. Det må hun gjerne være, men hun kan ikke kalle det for kristen tro.

   Slett
 8. Jeg avviser fullstendig moderdyrkelsen som Gyrid Gunnes driver med. Den har ingenting i kristen tro å gjøre. Men er det sammenheng mellom dette og det å holde muligheten åpen for at Maria og Josef fikk barn sammen? Den gudinne som Gunnes dyrker hevdes da ikke å være datter av Maria og Josef? Ville Gunnes' lære falle sammen hvis Maria var semper virgo?

  Er det noen eksempler fra historien på at Jakob eller andre av Jesu angivelige søsken er blitt forsøkt guddommeliggjort?

  SvarSlett
  Svar
  1. Frode, du spør om det er noen eksempler fra historien på at Jakob eller andre av Jesu angivelige søsken er blitt forsøkt guddommeliggjort. Svaret er: Ikke som jeg vet om (men korriger meg hvis noen vet bedre!). For min del vil jeg si at dette er én blant mange ting som tyder på at katolske og ortodokse kristne har rett når vi sier at Jesus ikke hadde biologiske søsken.

   Men som det påpekes lenger her oppe i debatten: Faktum er at flere bibeltolkninger er mulige. Spørsmålet blir til syvende og sist om du stoler på Kirken eller ikke.

   Slett
 9. men uansett: ifølge Aquinas er kjønnethet en menneskelig kategori. Gud i seg selv er hinsides kjønn.

  Solveig

  SvarSlett
  Svar
  1. Stemmer, Solveig. Gud er ånd, og bare kropper kan ha kjønnsorgan og kjønn. Som mennesker er vi skapt i Guds bilde, og det gjelder både mann og kvinne, ikke bare mannen.

   Likevel holder vi fast ved at Gud er vår Far, slik Jesus lærte oss det. Og Jesus (som er Gud) er entydig mann. Faktisk.

   En venninne av meg kom bestyrtet tilbake fra en metodistkirke i New York. Da de skulle be Fader Vår hadde hele menigheten istemt "Our Father Mother God". Grøss! Et regelrett ubibelsk og ukristelig gudsbilde. Dessverre er det på full fart inn i Den norske kirke og diverse andre trossamfunn som har startet med kvinnelige prester (eller prestinner som de vel tradisjonelt kalles).

   De siste årene har en del norske kvinneprester begynt å omtale Gud som mor eller med kun kjønnsnøytrale termer. Det tror jeg ikke er noen god løsning. Gud er allvitende og allmektig. Han stod fritt til å gå inn i historien på en hvilken som helst måte. På Jesu tid fantes det for eksempel gudinner og prestinner i alle kulturer rundt Israel. Gud kunne til og med ventet til våre dager og inkarnert seg som en kvinne som vitnet om at Gud er mor, hvis han ville det. Han gjorde ikke det. Han ble mann. Og denne mannen brukte utelukkende navnet Far om Gud.

   Forfatteren C. S. Lewis profeterte at enhver kirke med kvinnelige prester vil begynne å kalle Gud for mor. I USA er dette allerede gått i oppfyllelse, og Norge ligger som vanlig bare noen år etter. Jeg kan ikke se at kristendommens Gud noe sted har ymtet frampå om at han også er gudinne. Derfor tenker jeg at det er helt greit at Den katolske kirke aldri kommer til å få kvinnelige prester.

   Gud bevare meg for gudinnedyrkelse. For det første fordi det er usant, ubibelsk og ukristelig. For det andre fordi gudinnedyrkelse alltid hører sammen med barneofringer - noe vi ser gjentar seg for eksempel gjennom Den norske kirkes prestinne Gyrid Gunnes som offentlig ber til en gudinne og som aktivt kjemper FOR abort, dvs. at barn skal ofres for de andres beste - et klassisk resultat av gudinnedyrkelse. Det er den samme gamle, djevelske skiten, bare i ny og sluere innpakning.

   La meg ile til og si at jeg har tre venninner som er prester i Den norske kirke og som forkynner tradisjonell luthersk lære. En av dem sier likevel: "Jeg er kvinneprest, men av den typen som nesten mener at det er galt med kvinnelige prester", nettopp fordi hun ser hvilken teologisk utvikling kvinneprestene har brakt inn i statskirken.

   Slett

Velkommen til å kommentere her! Kommentarmoderasjon er kun slått på for bloggposter som er eldre enn 7 dager. Alle andre kommentarer blir publisert umiddelbart.