Google Analytics

Viser innlegg sortert etter relevans for søket tunold. Sorter etter dato Vis alle innlegg
Viser innlegg sortert etter relevans for søket tunold. Sorter etter dato Vis alle innlegg

29 oktober 2013

Klostertomt på Selja sikret

TUNOLD-GÅRDEN: Til alle dere som har bedt konkret om at alt skal legge seg til rette med en klostertomt på Selja: Tusen takk for forbønn. Nå kan dere takke!

Selja er stedet der Kirken i Norge ble født. Jeg tror oppriktig at både benediktinerne og Selja har en viktig rolle å spille også i fortsettelsen av Norges kristningshistorie. Benediktinerne på Selja var viktige for Norges omvendelse i fortiden - de vil også være det i fremtiden.

I dag tar jeg båten til Selje i Nordfjord. Onsdag overtar vi nemlig Tunold-gården på "den heilage øya Selja" sammen med to andre familier. 60 mål med klostertomt er sikret.


Samme dag stiftes Pilegrimsfellesskapet St. Sunniva (knyttet opp mot Sunnivaleia), og stiftelsen skjer på Tunold-gården. Deo gratias!

Varmt velkommen

Seljes kommunevåpen
med den hellige Sunniva
Sigrid Undset forsøkte i sin tid å kjøpe jord på Selja, i 1926. Kommunestyret satte imidlertid en stopper for salget fordi hun var katolikk, og de ville ikke ha noe "senter for katolsk propaganda" på Selja.

Tidene forandrer seg. Siden den gang har kommunen fått opp øynene for vernehelgenen sin, og i dag ønsker Selje kommune oss varmt velkommen. Ordfører Ottar Nygård har lovet oss et lite bordflagg med verdens vakreste kommunevåpen (se bildet). Jeg er sikker på at Sigrid Undset fryder seg sammen med oss. 

Tunold-gården

Tunold-gården er den eneste gården på Selja der det ikke er gjort arkeologiske funn som vanskeliggjør bygging av et kloster.

Her kan du lese mer om Tunold-gårdens historie, og om folkeminnegranskeren og kunstmaleren Bernt Tunold som ble født der i 1877. Jeg siterer fra introduksjonen:
"Kva tid er du fødd, spurde journalisten som intervjua Bernt Tunold i 1934. I 1577, svara Tunold. I 1577, undra journalisten. Det som hende for 3-400 år sidan er meg like nært som det som hende for tretti år sidan, svara Tunold. I går eller for tusen år sidan, kva tyder slikt når ein står over for dei verkelege verdiane i livet, venleiksverdiar og åndsverdiar?" 
En spennende mann. Bli mer kjent med ham her. 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

KLOSTERØYA: Benediktinerklosteret fra 1100-tallet, sett fra sydøst med Stadtlandet i bakgrunnen. Klostergården er midt i bildet og til høyre ser du kirketårnet og ruinene av St. Albanuskirken. Fotografiet er tatt på Seljumannamesse, 8. juli 2013.
Foto: Roy-Olav T. Øien (C), publisert med tillatelse

Benediktinerne på Selja

Vi skal ikke bo på Tunold-gården. Den kommer til å bli brukt som fritidsbolig og til små retretter/retreater, ungdomssamlinger, prester som trenger ferie o.l. 

Klosteretableringen ligger 10-20 år frem i tid. Benediktinerklosteret i Fontgombault i Frankrike har satt ett krav for å etablere seg på Selja: Norske kall (altså munker fra Norge), og slikt tar tid... Hovedoppgaven til Tunold-gården i ventefasen, blir å gi næring til kall til Selja. Her kan du lese mer om benediktinerne på Selja - i fortid og fremtid.

Vil du bli med?

MUNKER I FONTGOMBAULT: Be om munker til Selja!
Vil du bli med og bære frem klosterprosjektet på Selja? Vi er svært takknemlige for forbønn. Be om munkekall! 

I tillegg er du velkommen til å ta kontakt hvis du er interessert i å kjøpe en andel i Tunold-gården. 

Eller kanskje du kan tenke deg å bekoste reisen til Fontgombault for en ung mann som lurer på om han har kall til Selja? Ta kontakt! Adressen min er raadland[a]hotmail.com

Be om et nytt kloster

I dag og alle dager:
Be om at benediktinerne skal vende tilbake til Norge, til Selja.
Be om at unge nordmenn skal få kall til å bli munker på Selja, og be om at de skal våge å svare ja til Guds kall.
Be for Norges omvendelse! 
 

LES OGSÅ:


Vi har heldigvis en del klostre i Norge allerede. Hvem som helst kan besøke et kloster eller delta på en retrett (retreat) i katolsk regi. Klostrene er Den katolske kirkes største gave til alle i Norge, uavhengig av hvilken trostilhørighet du har. Jeg kan anbefale disse norske klostrene.

SELJA, DEN GRØNNE ØYA: Tunold-gården sett mot nord. For at Selja igjen skal bli det kraftfulle kristentroens sentrum som det en gang var, trenger vi at benediktinerne vender tilbake til oss. Vi trenger at de arbeider, ber og tilber Gud døgnet rundt på Selja, slik at turistene og pilegrimene kan bli trukket inn mot gravitasjonsfeltet som oppstår rundt dem som elsker og tilber Gud - slik at de kan få møte den oppstandne Herren Jesus Kristus.

08 juli 2022

Vi etablerer venneforening for Selja klostergård

Velkommen til stua i Tunoldgården på Selja 8. juli 2022 klokken 16.00. Vi starter venneforening!
Foto: EWTN, Colm Flynn

I 2013 var vi tre katolske familier som kjøpte Tunold-gården sammen, for å sikre jord til en fremtidig klosteretablering på Selja. 8. juli 2022 starter vi en venneforening for alle som vil være med og be og arbeide for Norges omvendelse, for kristen enhet i Norge og for benediktinernes reetablering på Selja.


Foreningen får navnet "Venner av Selja klostergård", fordi det ikke kan kalles et kloster ennå. Men vi ønsker altså at denne gården, Selja klostergård, skal være i Kirkens tjeneste allerede nå. En person bor der for tiden fast og ber for Norge.

Det er plass til at 14-15 personer kommer og overnatter på Selja klostergård, så det er mulig å ta med mindre ungdomsgrupper hit, eller prester kan komme og bare hvile seg. Priorinnene til St. Elisabeth-søstrene har kommet og hatt retrett på gården. Det må gjerne flere gjøre. Det er bare å ta kontakt! Vi nås på e-post: selja.klostergard@gmail.com og telefonnr. 988 50 488. 

Et lengre intervju om etableringen av venneforeningen kan leses på katolsk.no: Vil samle kristenheten om Selja – Venneforeningen skal arbeide for at gården og Selja skal bli et sted for bønn.

Bli med i venneforeningen

Så fort foreningen er registert i Brønnøysundregisteret og vi har alle formalia på plass, vil det bli mulig å melde seg inn i foreningen her: https://seljaklostergard.blogspot.com/ Styret kommer til å starte oppbyggingen av denne nettsiden så snart venneforeningen er etablert. 

Hvis du vil melde din interesse allerede nå, kan du sende oss en epost til selja.klostergard@gmail.com, så vil vi ta kontakt med deg så snart alt er registrert og på plass.


Tunold-gården er på 60 mål og ligger på østsiden av den hellige øya Selja.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Bare her det er mulig å bygge

Vi kjøpte Tunold-gården på Selja i 2013 for å sikre jord til at det kan bygges et nytt benediktinerkloster på Selja i Guds tid, når Gud vil.

Tunold-gården er den eneste eiendommen på Selja som er solgt ut av slektene på Selja etter at øya ble bebodd igjen etter Svartedauden. Resten av øya er under spesialvern, så det er bare på disse seks gårdene på østsiden at det er mulig å bygge et nytt kloster. 

Selja er Norges første hellige sted. Dette er stedet der Kirken ble født i Norge. Med andre ord er dette et sted som er ytterst viktig for alle kristne i Norge, og som har kraft til å samle oss til ett. Her er også godt bevarte ruiner av Norges kanskje eldste kloster. Kirkehistorien lærer oss hvor viktige klostrene var og er for utbredelsen av evangeliet i en nasjon.

Styremedlemmer

Både katolske og protestantiske kristne fra mange ulike konfesjoner har i flere år ytret ønske om at det må komme i gang en venneforening for nytt kloster på Selja. Dette ønsker vi at skal avspeiles også i styresammensetningen, slik at alle kristne kan oppleve at dette prosjektet er deres, og ikke bare katolikkenes.

Styret vil bestå av:

 • Styreleder: Ragnhild Aadland Høen – Den katolske kirke, Oslo
 • Nestleder: Sofia Bruno – pinsekarismatiker, Kvinesdal/Selja
 • Pater Egil Mogstad – sokneprest i Den katolske kirke, Trondheim
 • Mathias Bruno Ledum – katolsk presteseminarist, Roma
 • Francesca Bleken – Den katolske kirke, Oslo
 • Bjørn Olav Hansen – baptistpastor, Gjøvik
 • Beate Osdal – Den norske kirke, Selje
Varamedlemmer:
 • Marga (Malgorzata) Hauge – Den katolske kirke, Sandnes
 • Håvard Sand – Ungdom i Oppdrag Norge, Hamar
 • Henriette Drangsland – pinsekarismatiker, Bærum

Hovedhuset er bygget i 1920. Tunold-gården har eget naust, og låve med trampoline og sauefjøs.

Formål og aktiviteter

Den nøyaktige beskrivelsen av foreningens formål og aktiviteter, §2 i foreningens vedtekter, lyder slik:

Foreningens motto er benediktinernes motto: «Ora et labora» – «be og arbeid».

Foreningens formål skal være å be og arbeide for Norges omvendelse:
1. Gjennom at den hellige øya Selja igjen blir et bønnested som samler alle kristne i Norge og styrker den kristne enheten i Kristus.

2. Gjennom at benediktinerordenen, Ordo Sancti Benedicti (O.S.B), igjen vender tilbake til klosterøya Selja.
Foreningen ønsker at Selja og Tunold-gården – Selja klostergård – skal være kjennetegnet av benediktinernes karisme: Gjestfrihet. Både før og etter klosteretableringen skal foreningen be og arbeide for at Selja skal være et sted der folk kan møte den levende Gud, lære ham å kjenne, elske og tilbe ham. Foreningen vil be og arbeide for at Selja skal være en kristen, åndelig oase som favner alle, styrker dem og utruster dem til et liv i Kristus.
«Det som skjer, har skjedd før,
og det som skal hende, har også hendt.
Gud søker opp igjen det som forsvant.»
Forkynneren 3,15
Selja er stedet der Kirken ble født i Norge, og foreningen mener at Selja innehar en viktig rolle også i fortsettelsen av Norges kristne historie.

Benediktinerne var av avgjørende betydning for Selja og Norge i fortiden, og det er vår overbevisning at de også vil være det i fremtiden. Foreningen skal derfor aktivt understøtte rekrutteringen av benediktinermunker og hjelpe til med å bruke og ta vare på Selja klostergård fram til klosteret blir etablert. Etter at munkene er kommet, skal foreningen beholde sitt overordnede mål og sitt punkt 2.1, mens punkt 2.2 vil bli «Gjennom å be for klosteret og arbeide for å styrke klosterets økonomi.»

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:
 • Være pådrivere for å styrke Selja som bønnested og pilegrimsmål.
 • Organisere bønn og retretter på Selja klostergård.
 • Ta imot pilegrimer til Selja.
 • Styrke feiringen av seljumannamessen på Selja.
 • Oppmuntre og inspirere til nasjonal og internasjonal forbønn for klosteretableringen/klosteret.
 • Organisere dugnader.
 • Organisere og promotere innsamling til formålsbestemte prosjekter.
 • Gi finansiell støtte til menn som ønsker å utforske munkekallet.
 • Andre aktiviteter som støtter opp om formålet.

Velkommen til å bli med på sjøsettingen av trinn 2 i klosteretableringsprosessen på Selja!


Saken ble oppdatert 13. juli 2022 med informasjon om intervjuet i avisen Dagen.

Les mer:


Abonnenter på avisen Dagen kan lese en lengre sak om venneforeningen, der baptispastor og styremedlem Bjørn Olav Hansen og jeg er intervjuet: Protestanter og katolikker går sammen for å be fram et benediktinsk kloster.

Bjørn Olav Hansen sier til Dagen:
– Planene om å reise et nytt kloster på Selja er veldig spennende. Det dreier seg om Norges eldste kristne røtter. Jeg har også fulgt Ragnhilds arbeid over flere år, og setter stor pris på visjonen hennes og på det mennesket hun er.

På spørsmålet "Hva er ditt håp for venneforeningen?" fra Dagens journalist svarer Hansen:
– Håpet mitt er at det skal munne ut i et nytt benediktinsk kloster. Og at bønneflammen som har vært der i så mange år, skal tennes på ny. At det skal bli et bønnealter for Norge.


14 januar 2014

Vinterbilder fra klosterøya Selja

LANGT NED: De massive terrassene i helgenanlegget utenfor Sta. Sunniva-kirken ble bygget på 1000-tallet. De imponerer 1000 år senere også. Terrassene har trolig hatt en liturgisk funksjon ved at de ga anledning til prosesjoner og plass for de pilegrimene som ventet på å få passere gjennom den bittelille pilegrimskirken utenfor hulen oppi fjellveggen. Sta. Sunniva-kirken der helgenskrinet stod er bare 14 x 6,5 meter stor (utvendige mål), mens terrassene er på hele 380 kvadratmeter. I bakgrunnen: Den mektige Stadt-halvøya med et hvitt slør av snø.

Alle foto: Ragnhild H. Aadland Høen

I helgen var jeg på den hellige øya Selja. Her er noen bildeinntrykk fra ei øy der "jord og himmel kviler, stilt i heilag fred" nå midtvinterstid.

 

Både fredagen og lørdagen var vi så heldige at vi kom oss ut til kloster- og helgenanlegget på Selja. Fredag dro vi ut med båt, mens lørdag gikk vi til fots fra Tunold-gården, langs den gamle pilegrimsveien som går på flaten på nordsiden av fjellet. Søndag hadde vi planlagt å ta den lange turen over fjellet, opp til 201 m.o.h, men et vakkert lag med snø satte en effektiv stopper for den planen.


 

 Dag 1 - fredag 11. januar 2014


På oppdrag fra NRK Sogn og Fjordane kjørte Riksantikvarens mann Bjørn Jensen oss ut til klosteret med båt klokken 11.00. Været var flott: Nesten vindstille. Lett skydekke. Bittelitt yr i fem-ti minutter, ellers oppholdsvær.

KLOSTERANLEGGET: St. Albanus-klosteret på Selja og Nidarholm-klosteret utenfor Trondheim er de to eldste klostrene i Norge. Hvilket av disse to benediktinerklostrene som får æren av å bli kalt det første klosteret i Norge avhenger av hvilken bok du leser. Det som iallfall er sikkert, er at Selja er det eldste pilegrimsmålet i Norge og et helt spesielt, hellig sted.

Kloster- og helgenanlegget på Selja trekker hvert år til seg flere tusen turister og pilegrimer. Tilstrømningen er størst i tiden rundt Seljumannamesse 8. juli. I januar er det vinter og stille. De eneste vi møtte denne dagen var to villsauer som hadde overvintret på øya.


KLOSTERANLEGGET: Sett fra den nederste terrassen. Herfra har du fri utsikt over Stadthavet i vest. Nærmest i bildet, like ved den hellige kilden, ligger en bygning som sannsynligvis var klosterets sykestue. Til venstre for klosterkvadranten ligger klosterets gjestehus - en stor, todelt bygning som vitner om stor pilegrimstrafikk.NRK-REPORTASJE: Reporteren fra NRK Sogn og Fjordane var sammen med oss både ute på klosteret og på Tunold-gården i til sammen 6,5 timer. Resultatet kommer i Vestlandsrevyen onsdag 15. januar 2014. I midten Bjørn Jensen, til høyre Kathrine Tallaksen Skjerdal.

 Dag 2 - lørdag 11. januar


Lørdagen opprant med sol fra blå himmel, vindstille og bittelitt minusgrader. En nydelig dag på Selja.

 
GRØNN VINTER I KIRKEN: Glimt fra klosterkirken, sett fra høyalteret. Tårnet ble bygget på 1100-tallet og har stått gjennom vinterstormer og orkaner fra havet ute ved Stadt gjennom snart 900 år.

Klosteret ble plyndret for stein like etter reformasjonen. Litt senere ble enda mer stein fjernet ved en dansk kongelig resolusjon: De vakkert tilhugde steinene utgjorde et praktisk byggesett for Tycho Brahes stjerneobservatorium. Selve kirketårnet var imidlertid så sterkt at de ikke greide å få steinene ned. Murarbeidet i tårnet er av en slik kvalitet at tårnet fortsatt står i sin fulle høyde, noe det også gjorde før det ble restaurert tidlig på 1900-tallet.
I KLOSTERTÅRNET: Klosteret hadde to tårn. I tillegg til kirketårnet hadde klosteret et tårn i sør. Her står Johanne Lein (t.v.) og Kathrine Tallaksen Skjerdal i sørtårnet, i en trapp som i dag ender i luften, tre meter over bakken. I bakgrunnen sees terrassene foran huleåpningen. De majestetiske terrassene var hvitkalket i sin tid, og blir i den islandske Flateyjarbók (1300-tallet) kalt "et av de største byggverkene som folk har laget av dette slaget". Den øverste terrassen ligger 50 m.o.h.


STILLE VINTERFRED I KLOSTERET:

Fager kveldsol smiler
Over heimen ned,

Jord og himmel kviler
Stilt i heilag fred.


Berre bekken brusar
frå det bratte fjell.
Høyr kor sterkt det susar
i den stille kveld.


Ingen kveld kan læra
bekken fred og ro,
inga klokke bera
honom kvilebod.


Så mitt hjarta stunder
bankande i barm,
til eg ein gong blundar
i Guds faderarm.


VAKKER VINTERBUNAD: Fjellveggen utenfor Sankta Sunniva-hulen hadde tatt finstasen på.
 
HELLIG STED: Kelterne snakker om "thin places"; steder der hinnen mellom himmel og jord er ekstra tynn. "Heilagøya Selja" er et slikt sted, og Sunniva-hulen er det helligste stedet på Selja.

Selja kalles ofte "stedet der Kirken i Norge ble født". Den lutherske pilegrimspresten Arne Bakken kaller Sunniva-hulen "livmora som fødde Kyrkja i Noreg".
Sigrid Undset kalte hulen for "det eldste kirketak i Norge". Her var Olav den Hellige i år 1015.

Det er nesten så du kan høre hjerteslagene fra Norges hjerte banke fra inni fjellet.
Innerst i hulen er det en alterstein.
Husk å ta med lys og fyrstikker!

 Dag 3 - søndag 12. januar


Som bildene viser: Søndag ble en klar og vakker vinterdag med sol og snø.

KLOSTERJORD: Tunold-gården ligger på østsiden av øya, der også alle de andre gårdene på Selja ligger. Gården har den suverent luneste beliggenheten på øya, og er den første gården som ble bebodd igjen på 1800-tallet etter at Svartedauden hadde sørget for avfolkning av øya i sin tid. I dag bor det én fastboende familie på Selja, mens de andre gårdene brukes som fritidsboliger.

Tunold-gården er den gården som Sigrid Undset ville kjøpe av kunstmaleren Bernt Tunold i sin tid, i 1926. Hun fikk nei fra herradstyret fordi de ikke ville ha "et senter for katolsk propaganda" på øya. Den 30. oktober 2013 overtok mannen min og jeg Tunold-gården sammen med to andre familier. 60 mål klosterjord var sikret. Det var formelig så vi kunne høre Undset fryde seg i himmelen ;)


VINTERLYS: I bakgrunnen; Stadt-halvøya badet i ettermiddagssol. I forgrunnen: Den nordligste delen av Selja.
FARVEL SELJA: Neste gang vi sees er det nok blitt sommer, og jeg har med meg mann og fem barn.

Tunold-gården ligger sør-øst på øya og går fra strandkanten og helt opp til der granskogen møter himmelen oppe på fjellet til venstre i bildet
.
SANKTA SUNNIVA: Statuen ble reist av lokalbefolkningen i Selje i juli 2013, etter initiativ fra foreningen "Venner av Selja kloster" (der alle kan bli medlem; alle som synes at det er viktig å ta vare på og få fram kunnskap om historien rundt Selja kloster og helgenanlegg.)
 Sankta Sunniva har fått selveste æresplassen i Selje der hun står innerst i havnen i Selje, sterk og fri, og skuer mot de to øyene sine vest i havet: Selja og Eire (Irland).

 

LES MER OM SELJA:

12 juli 2018

Klostertur på St. Benedikts minnedag

NORGES ELDSTE KIRKETAK: Målet for pilegrimsvandringen var klosteret og Sunniva-hulen, også kjent som St. Mikaels-kirken.

I går, 11. juli, var det St. Benedikts minnedag. Hver dag ber vi om at benediktinerne skal vende tilbake til Norge, til Selja. 11. juli ber vi ekstra mye.


"Jeg ønsker intet heller enn å vie hele mitt liv til Gud." Ordene tilhører den hellige Benedikt av Nursia (480-547), grunnleggeren av benediktinerordenen. Les gjerne helgenbiografien hans på katolsk.no, eller få med deg denne inspirerende og kortfattede introduksjonen hos Bjørn Olav Hansen.

Bispevisitas på Tunold-gården

7. juli hadde vi besøk på Tunold-gården av biskop Bernt Eidsvig, ordfører i Selje Stein-Robert Osdal, riksantikvar Jørn Holme og tre personer fra riksantikvarens følge. Det var første gang siden 2011 at biskop Eidsvig var på Selja, og første gang han har besøkt Tunold-gården. Vi kjøpte Tunold-gården i 2013 nettopp for å sikre klostergrunn slik at det kan bygges et nytt benediktinerkloster på Selja – når Guds tid er inne. Derfor var det svært inspirerende at biskopen fikk besøkt klostertomten og Tunold-gården på lørdag!

8. juli gjorde jeg et intervju med biskop Bernt Eidsvig til katolsk.no. Jeg skal få publisert hele reportasjen på bloggen, men her er en viktig smakebit derfra:
– Både Østlandet, Trøndelag og Nord-Norge har alle fått klostre, men ikke Vestlandet. Her på Selja har vi den best bevarte benediktinerruinen i Norge, og benediktinerne er den eneste av middelalderens ordener som ikke har returnert ennå. Hva tenker biskopen om det?
– Vi får håpe at Vestlandet har det beste til gode! Det er en tradisjon som er brutt, men man kan bygge en bro over avgrunnen. Én ting er viktig: Vi trenger kall herfra – norske kall. Da tenker jeg ikke på avstamning, men på stedet hvor Kirken er. Kall er helt entydig et resultat av bønn – bønn og offer. Hvis vi ikke ber, kommer det ingen kall. Jeg vil oppfordre folk til å be om kall. Det er kraft i den bønnen. Det vet jeg. Det er jo jeg som tar imot kallene i første omgang, og det er jeg som til slutt vier dem eller tar imot de evige løftene. Jeg ser bønnens kraft veldig tydelig.

Klosteret? Den lette veien går her.

Norges best bevarte benediktinerruin

På Benedikts minnedag 11. juli la vi ut på pilegrimsvandring til den best bevarte benediktinerruinen i Norge: St. Albanus-klosteret her på Selja. Den enkleste veien til klosteret er å gå den vanlige pilegrimsveien langs nordsiden av øya. Vi valgte i stedet å gå den tyngste veien: Over fjellet. Det er få som går denne stien i dag, så stien er i ferd med å gro igjen, men vi vet jo veien, så det går bra. 

Stien over fjellet er rimelig luftig og går langs stup på sørsiden, men nå er det tørt og fint og vi passet godt på hverandre. Jeg skal imidlertid innrømme at jeg sang litt på "Alltid freidig når du går veier Gud tør kjenne" og ikke minst på "Du omgir meg på alle sider" - du vet, den som har verset "Når min veg går gjennom tette skodda, nær ved bratte stup og djupe vatn, då er du nær meg, på alle sider, du har lova vera med kvar ein dag." Nå var det ingen tåke denne dagen, men det var definitivt et bratt stup med dypt vann nedenfor der...
På toppen. Nyter utsikten.

Halleluja, vi klarte det! Nå er det bare "den lette delen" ned til klosteret igjen.
Rundt halsen: St. Benedikt-medaljongen jeg kjøpte på Saint Michael's Abbey i Farnborough, England i 2011.


Hånd i hånd. Johannes og Maria.

Frihet! Og nedoverbakke! Løpe, løpe!

Fornøyd pilegrimsgjeng.

Panorama av kloster- og helgenanlegget, sett fra pilegrimsstien som går over fjellet. Klikk på bildet for å se det i større format!
Etter å ha bedt og sunget "Salve Regina" og "Maria Regina Mundi" i hulen, vandret vi nedover trappene, retning klosteret.

Det er 40 trappetrinn opp til Sunniva-hulen, fordi 40 er botens og ørkenens tall.
Detalj fra St. Sunniva-kirken som ligger rett utenfor hulen.
I tillegg til de 40 trappetrinnene, er det nå laget gelender og helt nye trappetrinn opp bakken der det tidligere kun var sti. Takket være Riksantikvarens skjøtselsprosjekt er det dermed lettere å komme seg opp til helligstedet også for dem som er litt dårlige til beins.
Farmor (74) trenger ikke det. Hun er minst like sprek som Dronningen (81).
Johannes drikker hellig vann fra Sunniva-kilden.
Utsikten fra øverst i klostertårnet. Det er fantastisk å være på Selja når hele Kirken er samlet og det er Seljumannamesse. Men det er jammen noe magisk med å være der og ha hele stedet for seg selv også... Vi er så utrolig heldige!
Inngangen til hulen ser du som det mørke området helt øverst, over terrassene.
I middelalderen var terrassene hvitkalket og et mektig skue fra sjøen. Et skikkelig landemerke.

Det er spennende å klatre opp den smale vindeltrappen i stein som leder opp til klostertårnet. "Du kan se hele verden herfra!" (sitat Maria, 4 år).
Fantastisk gøy å utforske og leke i fjæra nedenfor klosteret. Det er nokså stor forskjell på flo og fjære her.

Forsker. Hva skjer med en anemone hvis du prikker den litt i midten med en pinne?
Akvariet i fjæra.
Fjæra. Barnas lekegrind. Så spennende!
Så mye å utforske over alt!
I fjor gikk jeg til Löplabbet og gav bestillingen "Jeg vil ha sko som er gode å både gå og løpe i, og som passer til både sti og asfalt."

Meant to be. Da jeg kom hjem oppdaget jeg at skomodellen heter Peregrine. Det betyr pilegrim. Og ja, jeg kan bekrefte at de passer til å "run anywhere". 

Hjemme igjen hos Sunniva som er i full gang med å stålbørste nordveggen av Tunold-gården. Hvis noen føler seg kallet til å bli med og male er det bare å si fra! I dag, 12. juli, har vi fått montert stillas.
Alle foto: Ragnhild H. Aadland Høen, 11. juli 2018

Les også:
01 mai 2021

Se katolsk TV-program fra Selja

Dronefoto: Colm Flynn/EWTN

Visste du at verdens største religiøse tv-nettverk, katolske EWTN, har vært i Norge for å lage miniserien Catholic Scandinavia? I løpet av noen intense dager besøkte TV-teamet deres Selja, Trondheim, Ålesund, Bergen og Oslo. I dag har den første delen av den første episoden - fra Selja - blitt frigitt (med norsk teksting) på YouTube slik at alle kan se den!Norgesturneen var en del av en større reise som det amerikanske tv-nettverket EWTN (Eternal Word Television Network) gjorde til hele Skandinavia. I YouTube-videoen varer innslaget fra Selja lengre enn det som ble sendt på tv. Her kan du se de 11 minuttene fra Selja:


Du kan slå på norske undertekster ved å klikke på tannhjulet nede til høyre i videovinduet.

Besøk SeljaAlle episodene av Catholic Scandinavia kommer med norsk teksting hos St. Rita radio. Hver lørdag i mai kommer en ny del om det katolske livet i Norge.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. De er veldig takknemlige for alle som støtter radio- og tv-arbeidet deres økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller til kontonummer 3905.10.86949.


EWTN er verdens største katolske tv-stasjon. I august 2019 fikk jeg gleden av å ta med et av tv-teamene deres til den hellige øya Selja. Fra venstre: Rebecca Amos, meg, journalist og fotograf Colm Flynn, produsent Casey Renda og fotograf John Elson.
Foto: Colm Flynn


Katolsk miniserie

Selv møtte jeg tv-teamet i Ålesund. Derfra kjørte vi sammen til Selje, der vi reiste ut til Selja på ettermiddagen, og dro rett ut til klosteret. Der intervjuet de Bjørn Jensen, leder for Riksantikvarens skjøtselsprosjekt på Selja. Han fortalte om kloster- og helgenanlegget på Selja og gjorde historien levende. Deretter overnattet vi (altså de fire i tv-crewet + jeg) på Tunold-gården. Det gjorde godt å være på et så fredelig sted, syntes alle sammen.

Neste dag gjennomførte de tv-intervjuet med meg på Tunold-gården (om Sta Sunniva og om klosterplanene), før de tok hurtigbåten til Bergen og St. Paul menighet. Selv kjørte jeg leiebilen tilbake til Ålesund og fløy hjem til Oslo - mange velsignelser rikere. Tenk å få to sånne bonusdager på Selja! Fantastisk. Jeg håper disse to opptaksdagene kan gjøre at mange flere mennesker oppdager Selja.


Promovideo for miniserien

Her kan du se promovideoen til miniserien Catholic Scandinavia (varer i 1 minutt).Her kan du se en liten snutt med dronevideo fra da vi kjørte båt over fra Selje til Selja:
 
Starter ikke dronevideoen? Da kan du se den her: facebook.com/ColmFlynnIRE/videos/349773975961450/


Foreldrene mine bor i Bergen, men de var tilfeldigvis i Selje akkurat den dagen, så da fikk jeg noen minutter med dem med på kjøpet :) Til høyre står Sankta Sunniva (i italiensk marmor) og skuer utover i retning de to grønne øyene sine: Selja og Eire.
Foto: En tilfeldig forbipasserende


Her er et av bildene du så meg lene meg tilbake for å få tatt i dronevideoen. John Elson bor i Irland og frilanser for EWTN.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Det var en fantastisk solnedgang denne kvelden.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen


Innerst i Sunnva-hulen. Litt ekstra lys må til for at hele verden skal kunne se det hellige stedet.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Klostermurene og to fra tv-crewet ut mot storhavet. Mektige Stadt til høyre i bildet.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Så var det tid for å bære kamerautstyret tilbake til Tunold-gården og lage middag.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Vakkert, vakkert, mykt augustlys inn fra havet.
Klikk på bildet for å se fotografiet i skarpere og større format.

Foto: Colm Flynn/EWTN

Produsent Casey Renda gjør seg klar for intervjuet i stua på Tunold-gården.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Velkommen til Selja og Tunold-gården! Her er det 60 mål jord, nok plass til å bygge et nytt benediktinerkloster på den hellige øya - når Gud vil.
Foto: Colm Flynn/EWTN