Google Analytics

26 juli 2014

St. Paul katolske gymnas ferdig og klar til skolestart

SKOLEKAPELL: På utsiden av St. Paul gymnas' skolekapell står denne statuen av St. Sunniva. Kapellet heter selvsagt Sancta Sunniva kapell.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

 

Ombygningen er fullført: Gamle Florida sykehus i Bergen har blitt til St. Paul gymnas. Prosjektet er et av de største Den katolske kirke i Norge har hatt ansvar for i nyere tid, skriver katolsk.no.


Eiendomsansvarlig Hai-Nam Vy i Oslo katolske bispedømme opplyser til katolsk.no at prosjektet ble ferdig innenfor tiden, vedtatt budsjett og avtalt kvalitet. 
 
DETALJ: Dørhåndtaket til skolens kapell.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Nyoppusset, ny skole

Katolsk.no melder:
St. Paul gymnas, som er Norges første og foreløpige eneste katolske videregående skole, startet opp med undervisning i midlertidige lokaler i 2012. Da det ble klart at tidsrammen holdt og gymnaset fra skolestart 2014 kunne drives i sine nyoppussede og permanente lokaler, fikk dette også utslag på søkermassen. Full kapasitet er 270 elever, dvs. tre klasser på hvert trinn. Fra årets skolestart vil det være tre fulle klasser på første årstrinn.
 Les St. Olav kirkeblads oppslag om prosjektet: "Nytt liv på ærverdig grunn."


ÅPNINGSMESSEN: St. Paul gymnas startet opp høsten 2012 i midlertidige lokaler. Bildet er fra den høytidelige åpningsmessen i skolekapellet 20. august 2012, med både elever, lærere og foreldre til stede.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Høytidelig velsignelse

Biskop Bernt Eidsvig vil foreta den høytidelige velsignelsen av bygningen på skolestartdagen 18. august.

Gymnaset vil ikke bli rammet av den varslede streiken i skolesektoren.

FRONTEN: Inngangen til skolekapellet.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen
SKOLEKAPELLET: ... og slik ser hele fronten til skolekapellet ut. Et vakkert, lite kapell, ikke sant?
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

HELE GYMNASET: St. Paul gymnas fotografert fra sjøsiden (i en annen årstid). I forgrunnen ligger det økumeniske Sta Sunniva Studenthjem (Collegium Stae Sunnivae) som holder jevnlige messer, daglige tidebønner og ukentlige Taize-samlinger i skolekapellet.
Foto: Katolsk.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Velkommen til å kommentere her! Kommentarmoderasjon er kun slått på for bloggposter som er eldre enn 7 dager. Alle andre kommentarer blir publisert umiddelbart.