Google Analytics

19 februar 2013

Ettertanke: Har Gud virkelig sssagt?

SLANGENS ELDSTE TRIKS: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal [fyll inn det som passer i tiden]?".
Foto: Spisharam/Flickr Creative Commons


Jeg synes jeg hører ham, slangen i Edens hage: «Har Gud virkelig ssssagt at dere ikke skal ssspise av noe tre i hagen?» Det er bare så inderlig typisk ham. Å lage en sånn salig blanding av sannhet og løgn.


Det er det eldste trikset i boken – det dukker opp allerede på side tre i Boken – og likevel fungerer det like effektivt den dag i dag. Du har sikkert hørt det: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal [fyll inn det som passer i tiden]?" Jeg tipper at du til og med har lest det i avisen den siste uken hvis du tenker deg om?

Slangen er en mester i å vri sannheten.
Gang etter gang lykkes han med å ødelegge tilliten vår til at Gud er god og vil oss godt. Resultatet blir selvsagt ulydighet og avstand, for hvem vil være lydig mot en som ikke vil deg godt? Hvem vil følge bud som ikke er gode? Ikke Eva, ikke Adam, ikke jeg.

Løgnens far er en mester i å vri Guds klare ord til det nesten ugjenkjennelige. Misforstå meg ikke: Jeg er ikke en av dem som mener at Bibelen er et magisk, selvfortolkende dokument. Men jeg mener heller ikke at Sannheten er noe vi kan finne opp eller vedta på et velmenende møte.

Sannheten kommer til oss utenfra. Den kommer til oss gjennom Guds ord, Guds åpenbaring, formidlet til oss gjennom Kirken. Helt fra apostlene av har Kirken forvaltet den alminnelige, klassiske, apostoliske troen som er felles for alle kristne over alt og til alle tider, ”den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert” (Jud 1,3).

Det er selvsagt opp til hver enkelt av oss hvordan vi vil forholde oss til den apostoliske læren og hvilke andre røster vi velger å lytte til. Men kom ikke her med en ny lære og påstå at Gud sa noe annet enn det han sa. DEN går jeg ikke på, altså. Jeg er ikke dum. Jeg har lest side tre.


Første gang publisert i avisen Vårt Land 15. februar 2013, da 1 Mos 3,1-7 var dagens bibeltekst:
Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; for da skal dere dø.» Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet.
(1 Mos 3,1-7)

16 kommentarer:

 1. Den gangen var slangens løgn at mennesker skulle "bli som Gud".

  Nå er slangens løgn at kvinner skal "bli som menn".

  Den løgnen kalles "feminisme" og "likestilling".
  Men den fungerer på nøyaktig samme måte.

  Den sår misnøye i Eva`s hjerte og får henne til å ønske mer enn Gud har tildelt henne.

  Akkurat som i Edens hage.


  SvarSlett
  Svar
  1. Anonym, du gir uttrykk for å være mot likestilling, noe som skulle innebære at du er mot lik lønn for likt arbeid, du er mot at kvinner skal ha tilgang til utdanning, du er mot at vi skal ha like arverettigheter som menn, du er mot at vi skal ha ytringsfrihet, bevegelsesfrihet og stemmerett i samfunnet osv. Mener du virkelig det? Det er i tilfelle helt hårreisende, spør du meg. Selvsagt er kvinner like mye verd som menn, og selvsagt skal kvinner ha de samme rettighetene i samfunnet som det menn har!

   Det jeg imidlertid antar vi kan være enige om, er at djevelen i vår tid har rotet til fryktelig mye som har med menneskesyn, kjønn og sex å gjøre. Han har spredd mange løgner om hva et menneske er, hva en mann er, hva en kvinne er, hva sex er, hva barn er, hva et ekteskap er osv.

   Disse store temaene er alt for omfattende til at jeg kan skrive fyllestgjørende om dem i kveld. Jeg må nøye meg med denne lille smakebiten.

   Slett
  2. Mange av Jesu disipler var kvinner, men de ble ikke nevnt i like stor grad som mennene. Men Jesus var den første feminist! Og Gud kom med et viktig budskap da Maria, en tenåring som ble gravid utenfor ekteskapet, skulle vise seg å være guddommens mor. Man kan bli katolikk av mindre ;-)

   Slett
 2. Bestemor: Bibelen, Guds ord, leses og tolkes på forskjellig vis i disse tider. Ifølge Johannes Åpenbarings siste vers taler Jesus til Johannes om dette. "Den som legger til eller trekker fra noe i denne bok er allerede dømt." Les selv! Johannes Åpenbarig 22.18-21.


  SvarSlett
 3. "Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot." Sitat Paulus (2. Kor 11,3-4). Jeg våger påstå at han hadde peiling på hva han snakket om, Paulus.

  SvarSlett
 4. Man bør passe seg for å bli paranoid, så man ikke til slutt ser djevelen bak hver busk, på enhver tv-skjerm og i enhver avis. Verden er adskillig mer sammensatt enn som så, og livet er uhyre mye mer mangefasettert enn at det bare skulle handle om godhet versus ondskap, og dyd versus synd.

  SvarSlett
  Svar
  1. Selvsagt. Men i vår kulturkrets er del vel ikke paranoia eller en usunn opptatthet av djevelen som er det mest fremtredende? Jeg vil heller hevde at det er det stikk motsatte som er vårt problem: Vi tenker, lever og oppfører oss som om den onde og det onde ikke fantes, noe som gjør oss sørgelig mer sårbare for angrep.

   Spørsmålet blir: Finnes det egentlig en utbredt, reell opplevelse av dyd og synd i dag? Til og med skillet mellom godt og ondt er utvisket - tilbake står vi med de fattige moralske vurderingsalternativene "lurt" versus "ikke så lurt".

   Jesus lærte oss å be "fri/frels oss fra det onde" (som i følge språkforskerne like godt kan oversettes med "fri/frels oss fra den onde"). Vi skal selvsagt ikke se djevelen bak hver sving, men vi skal heller ikke leve som om det/den onde ikke finnes. En sunn, kristen balanse er nødvendig - i trygg forvissning om at Jesus er den sterkeste. Tenker jeg :)

   Slett
  2. Takk Ragnhild for tankevekkende Ettertanke, og ett velfundert svar til "Anonym 16.03"

   Slett
 5. Bibelen skal leses med forsiktighet, og ikke som en Guds sannhet åpenbart for oss. Bibelen har en kanonhistorie. Tekstene er redigert og satt sammen av mennesker. Mye er tatt fra og lagt til under veis. Er slangen djevelen, eller er slangen faktisk Kristus? Er det ondt for mennesket å søke kunnskap, eller det livsviktig?

  Når Jesus blir fristet av djevelen i ødemarken, hva er det som skjer? Han blir tilbudt all verdslig makt i bytte mot himmelriket, hvis han bare faller på kne for djevelen.

  Jesus sa at fariseerene og de skriftlærde var djeveldyrkere, ja, at de til og med var djevelens egne barn. Hvem er djeveldyrkerene i vår i tid? Søk kunnskap, så du kan bli fri.

  SvarSlett
  Svar
  1. Bibelen kan tolkes ulikt, slik de liberale protestantiske teologene ganske riktig påpeker. For å klare å ta vare på troen er vi helt avhengig av den kirkelige overleveringen, tradisjonen.

   Det nye i Luthers prinsipp om "Skriften alene" var ikke Bibelens autoritet i lærespørsmål, eller dens unike posisjon som hellig skrift. Det nye var at Skriften ble helt alene. De første kristne hadde ikke noe nytestamente. De hadde en levende apostolisk tradisjon som først mye senere hjalp dem til å skjelne hvilke skrifter som skulle utgjøre Skriften.

   Uten tradisjonen som rettesnor for bibeltolkningen vakler teologien fram og tilbake i takt med tidsånden - og i takt med den enkeltes forvirring. Teorien din om at slangen er Kristus er et godt eksempel på det sistnevnte.

   Slett
  2. Kjenner du særlig godt til skapelsesberetningens historie? Slangen som bilde på Kristus er eldgammel i teologien, og ikke min egen teori. Og jeg er ikke forvirret. Er du?

   Slett
  3. All vranglære er gammel. Det at en teori er "eldgammel i teologien" er ikke et bevis på noe som helst. De gnostiske evangeliene er også eldgamle, men det gjør dem ikke til troverdige sannhetskilder av den grunn.

   Slett
  4. Jeg svarte bare på om det var min teori eller ikke, siden du påsto at slangen som Kristusbilde var min egen teori. Det er det altså ikke. Forøvrig kan jeg legge til at slagen som bilde på Kristus absolutt ikke er vranglære i noen kristne kirkesamfunn, og heller ikke i Den katolske kirke. (Jfr Moses som løftet slangen i ørkenen.)

   Diskusjonen er med dette avsluttet fra min side.

   Slett
  5. Diskusjonen er ikke avsluttet fra min side. Jeg må bare finne tid til å skrive, for her gravde Google opp MYE stinkende gnostisk materiale.

   Slett

Velkommen til å kommentere her! Kommentarmoderasjon er kun slått på for bloggposter som er eldre enn 7 dager. Alle andre kommentarer blir publisert umiddelbart.