Google Analytics

søndag 8. juli 2012

Ettertanke | Deus semper major

«Sannheten er en historie full av skjønnhet og mysterier, fullkommen kjærlighet og evig liv.»
Bibelen min fra 1860,
«Den Hellige Skrift», en skattkiste av liv og mysterier.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Kirken har til alle tider sett på evangeliet som et stort, kosmisk drama. Guds historie er «Den store historien» der alle våre individuelle historier hører til og finner sin mening. Bibelen forteller denne Store historien.


Den hellige skrift er ikke primært en doktrinebok. Den er ikke skrevet for å forklare deg alt, for Gud er alltid større enn noe du kan forstå. «Deus semper major», som kirkefedrene sa – «Gud er alltid større».

Kristendommen er ikke en tørr byråkratisk greie av typen: «Vær så god, her er skjemaet og prinsippene, bare les gjennom og signer, så er du frelst.» Hvis troen reduseres til å bli «en hjerneaktivitet for dem som har skjønt det», får du en kristendom uten tiltrekningskraft, en tro uten mysterier. Ikke en gang Gud blir noe særlig hellig eller annerledes da. Hvorfor skulle du knele i undring og ærefrykt for denne lille guden – han passer jo inn i skjemaet, bare se her så fint det går.

Kristentroen handler ikke om å være grepet av tanker og teorier. Den handler om å være grepet av Kristus. Ja, Kirken har mange læresetninger og det SKAL den ha, for Kirken har uendelig mye viktig og sant å si om den treenige Gud. Kirken har fått i oppdrag av Jesus å forkynne Sannheten for alle folk. Men Sannheten er en historie full av skjønnhet og mysterier, fullkommen kjærlighet og evig liv. Å være kristen handler om å være grepet av Sannheten Kristus Jesus; Han som ble en av oss fordi han elsker oss og vil at vi skal leve evig med ham. Det handler om å elske Han som alltid er større enn vi noen gang klarer å begripe.

«Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.»
(Fil 3,12)

Bønn
Gud, du vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.
Vi ber deg: Send ut arbeidere som forkynner ditt ord med trofasthet,
så alle folk lærer å kjenne deg, den eneste sanne Gud,
og ham du sendte ut, Jesus Kristus, din sønn, vår Herre. Amen.
(Etter en gammel katolsk bønn)

Publisert første gang i Vårt Land 25. april 2012.

Dette er det aller første innlegget som ble publisert på Sta. Sunniva av Selja-bloggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar