Google Analytics

15 januar 2022

Ettertanke | Barn, ikke tjener

For alle som er kalt til å delta i Kirkens arbeid – altså alle døpte – er det en fare for at man går inn en tjenerrolle, der det du gjør blir selve identiteten din. Det er godt og helt riktig å ville tjene Gud og gjøre det Gud vil. Men det definerer ikke hvem du er. Din dypeste, sanne identitet er uavhengig av hva du får til (eller ikke får til) eller hvem du er i de andres øyne.

(For øvrig: Les andakten for å forstå hvorfor teksten er illustrert med et bilde av pave Johannes XXIII.)

Det er umulig for meg å lese dagens profeti fra det gamle testamentet uten å høre ekko fra det nye testamentet. I Messias-profetien sier Gud: «Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede.» (Jes 42,1) Hører du gjenklangen av Faderens ord til Sønnen under dåpen i Jordan-elven? Og på Forklarelsens berg? 


Dette er slik det gikk til under dåpen: «Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» (Mark 1,11) På Forklarelsens berg forteller Matteus om hvordan det «kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» (Matt 17,5)

Hvis norsklæreren min hadde vært her nå, hadde han sagt: «Her har Gud tatt i bruk to språklige virkemidler: Gjentakelse. Og kontrast.» For det er mye som er helt likt her. Og noe viktig som er helt annerledes.

Med all mulig tydelighet sier Gud: «Se her, dette er den Messias dere har gått og ventet på», før han fortsetter: «Men han er så mye mer enn det dere forventet. Han sprenger skalaen. Han er ikke bare «min tjener», «min utvalgte». Han er «min sønn», «den elskede»! I ham har jeg min glede. Hør ham!»

Har du hørt sangen «Barn, ikkje tenar» av musikeren Sølvi Hopland? Den er skrevet til deg som har Guds ord som ditt yrke, og som derfor står i ekstra fare for å gjøre tjenesten til selve identiteten din. Men teksten er fin for oss andre også: 
«Du må`kje tru at du skal bera meg! Som om eg må haldast oppe heile tida. Ikkje gløym at det er eg som bere deg. […] Eg ropar igjen, har prøvd så mange gonger: Eg elskar deg mitt barn, EG ELSKAR DEG! Du er ikkje uunnverleg som min tenar, men som barnet mitt er du umisteleg!»
Hvordan tror du det er å ha lederansvaret for 1,3 milliarder kristne i en tid som vår? Hvordan er det å ha det øverste ansvaret for at evangeliet blir forkynt for alle verdens mennesker? Jeg antar det føles sånn cirka som å ha vekten av hele verden på dine skuldre. Og det er det bare Gud som tåler å ha. Ingen kan fungere som Peters etterfølger uten den herlige innstillingen som pave Johannes XXIII (1881-1963) hadde. Han ba om kvelden: «Det er din kirke, Gud, nå går jeg og legger meg.» (Altså: Jeg har gjort det jeg kan, ved Guds nådes hjelp. Resten er opp til Gud.)

For alle som er kalt til å delta i Kirkens arbeid – altså alle døpte – er det en fare for at man går inn en tjenerrolle, der det du gjør blir selve identiteten din. Det er godt og helt riktig å ville tjene Gud og gjøre det Gud vil. Men det definerer ikke hvem du er. Din dypeste, sanne identitet er uavhengig av hva du får til (eller ikke får til) eller hvem du er i de andres øyne.

Din virkelige identitet er forankret i noe fast; i hvem du hører til hos. Hvem er du? Du er Guds barn, den elskede. Og som barn er du umistelig. Hvis du ikke har den identiteten helt på plass, så be: «Lær meg å tenke dine tanker om meg, Gud. Hjelp meg å se meg selv med ditt blikk.» Deretter lytter du.

Jeg håper du vil gå ut i denne dagen med disse ordene fra Gud til deg: «Du er mitt barn, den elskede, i deg har jeg min glede.» Og ta gjerne også med deg disse ordene: 
«Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.» (Sef 3,17) 
Ha en velsignet dag, du Guds elskede.

Første gang publisert i avisen Vårt Land 8.1.2022 da Jes 42,1-7 var dagens bibeltekst.

Lytt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Velkommen til å kommentere her! Kommentarmoderasjon er kun slått på for bloggposter som er eldre enn 7 dager. Alle andre kommentarer blir publisert umiddelbart.