Google Analytics

17 mars 2013

De tre pavene som står for tro, håp og kjærlighet

PAVENE OG DE TEOLOGISKE DYDENE: Pave Frans med Caritas (latin for kjærlighet/nestekjærlighet). Pave Benedikt XVI og Fides (latin for tro). Pave Johannes Paul II og Spes (latin for håp).

Det er ikke jeg som har laget denne bildekomposisjonen av de tre pavene, men jeg synes jeg den traff godt. Her skal jeg utdype hvorfor.


Møt pavene og dydene - i kronologisk rekkefølge.

PAVE JOHANNES PAUL II OG HÅPET


Da pave Johannes Paul II stod på balkongen som nyvalgt pave og kom med sine første ord, sa han de legendariske ordene: "Vær ikke redde - åpne dørene for Kristus!" - ord som senere skulle bli et ledemotiv for hans pontifikat. 


HÅPETS PAVE: Pave Johannes Paul II.
Hele tre ganger sa han det under sin første tale fra balkongen: "Vær ikke redde!" Senere skulle han komme til å gjenta det gjennom hele pontifikatet, igjen og igjen: "Aldri gi opp håpet." "Vær ikke redde." Hva er det eneste som kan knekke håpet? Redselen. Hva får du når redselen er borte? Håp.

Håp til de unge

Pave JPII brakte på en spesiell måte håp og fremtidshåp til Kirken - spesielt til de unge, som han særskilt støttet ved å starte opp Verdensungdomsdagene. 

 Han gav også håp til de kristne i det kommunistiske Øst-Europa, ikke minst til de kristne i hans hjemland Polen som ble fri i løpet av den tiden han var pave - med pavens aktive hjelp. For å sitere Aftenpostens Sven Egil Omdahl: "Etter Johannes Paul II og hans bidrag til kommunismens kollaps er det ikke så mange som siterer Stalins sarkastiske spørsmål om hvor mange divisjoner Paven har." Pave Johannes Paul II praktiserte den fryktløsheten og det håpet som han forkynte.

Her er noen illustrerende håpssitater av pave Johannes Paul II:

HANS FØRSTE ORD: "Be Not Afraid! Open up, no; swing wide the gates to Christ. Open up to his saving power [...] Be not afraid!"

ALDRI GI OPP: “I plead with you - never, ever give up on hope,
never doubt, never tire, and never become discouraged. Be not afraid.” (Pave Johannes Paul II i "In My Own Words")
IKKE FORTVIL: “Do not abandon yourselves to despair. We are the Easter people and hallelujah is our song.”

VÆR IKKE REDD: “Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep and let down your nets for a catch.”

VÆR IKKE REDD: “This is no time to be ashamed of the Gospel. It is the time to preach it from the rooftops. Do not be afraid to break out of comfortable and routine modes of living in order to take up the challenge of making Christ known in the modern metropolis.”
HÅPSGIVENDE SITAT: “It is Jesus that you seek when you dream of happiness; He is waiting for you when nothing else you find satisfies you; He is the beauty to which you are so attracted; it is He who provoked you with that thirst for fullness that will not let you settle for compromise; it is He who urges you to shed the masks of a false life; it is He who reads in your heart your most genuine choices, the choices that others try to stifle.

It is Jesus who stirs in you the desire to do something great with your lives
, the will to follow an ideal, the refusal to allow yourselves to be ground down by mediocrity, the courage to commit yourselves humbly and patiently to improving yourselves and society, making the world more human and more fraternal.”

PAVE BENEDIKT XVI OG TROEN


Pave Benedikt XVI var helt sentral i det forrige århundrets fornyelse av katolsk tenkning.


TROENS FORSVARER:
Pave Benedikt XVI
Få andre har formet vår tids katolske tenkning i en så sterk grad som pave Benedikt - både da han var var pave, da han var prefekt for Troskongregasjonen og gjennom sitt arbeid som peritus (teologisk spesialist) for biskopene ved Det annet Vatikankonsil.

Tro og fornuft

Pave Benedikt XVI var - og er - en tydelig "Troens og tankens forsvarer" i en forvirret verden. Det er en grunn til at det er utgitt en bok om ham med nettopp den tittelen.

Pave Benedikt fremholdt stadig den naturlige og gudgitte sammenhengen mellom tro og fornuft. Han hadde alltid en åpenhet for nyere filosofi, og vektla frimodig trosforsvar; apologetikk.

Kirkelærer

Tracey Rowland skriver: "Given the successive waves of intellectual combat he has endured in the service of the Church he loves, a future pope may well declare Benedict XVI a Doctor of the Church." Hennes analyse av pave Benedikts pontifikat er en av de mest dyptloddende jeg har lest til nå, du finner den her i Catholic World Report - anbefales!

Her er noen illustrerende sitater av pave Benedikt XVI:


SANNHETENS FORSVARER: “In the course of my intellectual life I experienced very acutely the problem of whether it isn't actually presumptuous to say that we can know the truth - in the face of all our limitations. I also asked myself to what extent it might not be better to suppress this category. In pursuing this question, however, I was able to observe and also to grasp that relinquishing truth doesn't solve anything but, on the contrary, leads to the tyranny of caprice. In that case, the only thing that can remain is really what we decide on and can replace at will. Man is degraded if he can't know truth, if everything, in the final analysis, is just the product of an individual or collective decision.

In this way it became clear to me how important it is that we don't lose the concept of truth, in spite of the menaces and perils that it doubtless carries with it. It has to remain as a central category. As a demand on us that doesn't give us rights but requires, on the contrary, our humility and our obedience and can lead us to the common path.”
― Pave Benedict XVI
DEN VOKSNE TROEN: “The aim of all Christian education, moreover, is to train the believer in an adult faith that can make him a "new creation", capable of bearing witness in his surroundings to the Christian hope that inspires him.”
― Pave Benedict XVI  The Sacrament Of Charity: Sacramentum Caritatis
LEVENDE TRO: “Faith that is lived from deep within amid a secularized world is the most powerful ecumenical force that brings us together, guiding us towards unity in the one Lord. And we pray to him, asking that we may learn to live the faith anew, and that in this way we may then become one”
― Pave Benedict XVI
LITT APOLOGETIKK: “We are not some casual and meaningless product of evolution. Each of us is the result of a thought of God. Each of us is willed. Each of us is loved. Each of us is necessary.”
― Pave Benedict XVI
VED VÅR TRO: “Dear friends, may no adversity paralyze you. Be afraid neither of the world, nor of the future, nor of your weakness. The Lord has allowed you to live in this moment of history so that, by your faith, his name will continue to resound throughout the world.” 
― Pave Benedict XVI
KONSEPTET SANNHETEN: “It is obvious that the concept of truth has become suspect. Of course it is correct that is has been much abused. Intolerance and cruelty have occurred in the name of truth. To that extent people are afraid when someone says, "This is the truth", or even "I have the truth". We never have it, at best is has us. No one will dispute that one must be careful and cautious in claiming the truth. But simply to dismiss it as unattainable is really destructive."
― Pave Benedict XVI,  Light of the World: The Pope, the Church, and the Sign of the Times - A Conversation with Peter Seewald

(PS: Tips til lesere som ikke har den gode, lettleste boken "Troens og tankens forsvarer": Du får den for bare 129 kr nå.)


PAVE FRANS OG KJÆRLIGHETEN


Pave Frans er allerede kjent for en tro som er virksom i kjærlighet. Da han stod på balkongen som nyvalgt pave og kom med sine første ord, var det kjærligheten som var hans gjentatte budskap.


"FØRER FORSETET I KJÆRLIGHET":
Pave Frans
Pave Frans er Kirkens 266. pave. Han er likevel den første paven i historien som har tatt navnet Frans - etter St. Frans av Assisi, de fattiges forkjemper, den ydmyke helgenen og store kirkereformatoren.

Frans' kjærlighet

Frans av Assisi er kjent for sin kjærlighet til Skaperverket og for sin reservasjonsløse nestekjærlighet, spesielt kjærligheten til de fattige. Under pave Frans' presseaudiens i går var det nettopp kjærligheten til de fattige og kjærligheten til skaperverket som paven betonet da han skulle forklare hvorfor han valgte å ta navn etter St. Frans av Assisi.

Det er liten grunn til å tvile på at pave Frans vil forsøke å leve som Frans av Assisi, i og med at han har gjort det til nå. Som erkebiskop i Buenos Aires gav han avkall på palass og privatsjåfør, og knelte ned foran aidssyke og kysset deres føtter (mens Frans av Assisi altså i sin tid gav avkall på all rikdom og pleiet de spedalske).
 
ALLES TJENER: Pave Frans viser oss at Gud er kjærlighet.

Oppriktighet

Når du leser om livet hans som biskop og erkebiskop, ser du at dette ikke er en holdning han pynter seg med akkurat nå fordi det gjør seg bra på tv. Han er en oppriktig etterfølger av Frans av Assisis enkle livsstil. Og nå vil han altså tjene Kirken i Roma som "fører forsetet i kjærlighet".

 

Sitat fra pave Frans' første ord til Kirken:

"La oss nå begynne denne veien, bispedømmet Romas biskop og folk - Kirken i Roma som "fører forsetet i kjærlighet". En vei preget av broderskap, kjærlighet og tillit oss i mellom. La oss be for hele verden for en stor søskenkjærlighet."
Du kan lese alt han sa her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Velkommen til å kommentere her! Kommentarmoderasjon er kun slått på for bloggposter som er eldre enn 7 dager. Alle andre kommentarer blir publisert umiddelbart.