Google Analytics

tirsdag 1. januar 2019

Ettertanke | Født av en kvinne


Det er ingenting Maria heller vil enn å vise oss Jesus. Guds sønn. Marias sønn.

I dag, 1. januar, feirer vi høytiden for Guds hellige mor Maria.


Mange lurer på hvorfor katolske og ortodokse kristne er "så opptatt av Maria". Først vil jeg si at vi ikke er Mariasentrerte. Vi er Jesussentrerte. Men siden Maria henger så nøye sammen med Jesus, går det ikke an å rive henne løs fra Jesus. De to henger nøye sammen, på en nesten fysisk måte. Faktisk henger de sammen på en fysisk måte. Og på en åndelig måte.

Jeg tror Maria betyr så mye mer for oss i de historiske kirkene fordi inkarnasjonen er så viktig for oss: "I tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne". (Gal 4,4)

Hvor var det Gud ble menneske? Inne i mennesket Maria.
Alt hos oss er mer inkarnatorisk, mer kroppslig. Vi tror ikke bare på en åndelig, usynlig kirke, men på en både usynlig og synlig, "inkarnert" kirke som er Jesu legeme på jorden.

Dessuten tror jeg det er sånn fordi det alltid har vært sånn. Det er ikke vi som er rare, vi er bare vanlige kristne som tror slik kristne har trodd over alt og til alle tider. Da Jesus hang på korset gav han oss sin mor som vår mor, og siden har alle kristne forholdt seg til henne på den måten, gjennom alle århundrer, helt til det var noen som fant på noe annet på 1500-tallet.

Maria er Kirkens mor. Det har Kirken alltid tenkt. Jeg vet få som sier det så godt som bror Arnfinn Haram ved St. Dominikus kloster:

MATER DEI


Mater Dei
kva veit eg om deg?

det er så mange som har freista
å viske bort biletet ditt
vekk frå augo
vekk frå hjarto
hjå dei som trur på son' din

kva skal det tene til
å stoppe munnen
på dei som prisar deg sæl?

Skrifta held ikkje opp med sin tale
Elisabeth helsar deg like fullt
som velsigna mellom kvinner:
benedicta tu!

og han som dei vil ære
ved å gløyme deg
talar tungt og tydeleg frå krossen:
ecce mater tua!
og eg svarar:

mor!

Dette nære morsforholdet til Maria ønsker Jesus at vi alle skal ha, vi som er hans brødre og søstre. Han ønsker ikke at vi skal være morløse. Vi har barnekår hos Gud, vår Far, og Jesus har gitt oss sin egen mor til å være vår mor.

Det som var og er Marias hovedoppgave, er å gi oss Jesus. Å gjøre ham tilgjengelig for oss, å dra oss nærmere ham. Å peke og peke og peke på Jesus og si «Det han sier dere, skal dere gjøre.» (Joh 2,5) 

Det er ingenting Maria heller vil enn å vise oss Jesus. Guds sønn. Marias sønn. Og så mye vet jeg som er mor selv: Ikke noe menneske er bedre egnet enn hans mor til å hjelpe deg å elske ham av hele hjertet.


Første gang publisert i avisen Vårt Land 20. desember 2018 da Gal 4,1-5 var dagens bibeltekst


Post Scriptum - litt latinforklaring til diktet: 

Mater Dei betyr Guds Mor. 
Benedicta tu betyr "velsignet er du" = Elisabeths hilsen til Jomfru Maria. 
Ecce mater tua betyr "dette er din mor", som var det Jesus sa til disippelen Johannes ved korset.
Lese mer om Maria?


Her kan du lese foredraget mitt "Maria Møy den reine" som jeg holdt for lutheranere i Den norske kirke i Øyestad gamle kirke. 


I foredraget går jeg gjennom viktige fester og dogmer, og jeg tar for meg alle de misforståelsene om Maria som jeg kunne komme på.

Jeg skal gi en smakebit fra foredraget ved å dele avsnittet om Marias tittel "Guds mor", siden det er den dagen vi feirer i dag:

"Noe av det mest talende som er sagt om Maria, står i tidebønnene for en av hennes fester. Der kalles hun "Adams datter og Guds mor". Det er hele vår frelseshistorie i et nøtteskall.

At Maria kalles Guds mor er nok den av hennes titler som oftest blir misforstått av protestanter. Det er ingen – hverken katolske eller ortodokse kristne – som tror at Maria er mor til Gud fra evighet av. Hun er et menneske, og bare det. Det vi bekjenner når vi sier Mater Dei – Guds Mor – er en sterk Kristus-bekjennelse. Som alt annet med Maria handler også denne tittelen om Jesus: Vi bekjenner at sønnen hennes faktisk er Gud.

"Dette svimlende faktumet, at en jente i tenårene fikk bli Guds port inn i verden, tar ingenting bort fra Guds herlighet, det innebærer ingen subtraksjon i den tilbedelsen vi bare får gi til den ene og sanne Gud. Det gjør hans herlighet større." sier den svenske presten Anders Piltz.

Han fortsetter:
"Maria forholder seg ikke til Jesus som 1 + 1 = 2, som to konkurrenter om oppmerksomheten, men som 1 x 1 = 1, to som samvirker i samme plan, bare ikke på samme plan. Maria er helt og holdent en skapning. [...]
Maria er ikke en distra­herende faktor i utkanten av scenen, hun er prototypen for det troende mennesket, kalt som vi er til å bli Kristusbærere, til å føde Kristus til verden gjennom vårt liv!"
Navnet Guds mor er dessuten hentet direkte fra Bibelen, der Elisabeth kaller henne for nettopp dette: Herrens mor, når hun sier sitt Benedicta tu – velsignet er du:

«Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg?" (Lukas 1,42)

Les hele Maria-foredraget her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar