Google Analytics

lørdag 31. mars 2018

Påskeaften | Dagen da Jesus vekker de døde

I HAGEN: "For din skyld er jeg, din Gud, blitt din sønn. For din skyld har jeg, din Herre, tatt en slaves skikkelse. For din skyld er jeg, som bor i himmelen, steget ned til jorden og under jorden. For din skyld er jeg blitt et vergeløst menneske, en død blant de døde. For deg, som gikk i Edens have. ble jeg utlevert til mine fiender i en have, og i en have ble jeg korsfestet."

Bildet er fra
en av de kirkene jeg elsker høyest i Roma: Den vakre kirken Santa Maria in Trastevere. Det er tatt på kvelden langfredag 2004 da hele koret i kirken var gjort om til Jesu gravhage.

(Foto: Ragnhild H. Aadland Høen)

Få med deg en av de vakreste påskeprekenene som noen gang er skrevet: "En gammel homilie til den store og hellige Sabbat", av biskop Epifanios av Salamis (300-tallet).


Denne homilien er 2. lesning under lesningsgudstjenesten på påskeaften. Jeg hørte den første gang i 2011 da jeg feiret påske hos karmelittnonnene i Tromsø, og den gjorde evig inntrykk. Den tåler defintivt å leses om igjen år etter år, i århundrer etter århundrer...

Hva er dette? En stor stillhet råder i dag over jorden, og en stor ensomhet. En stor stillhet fordi Kongen sover. Jorden rystet i angst og ble stille fordi Gud sov inn i kjødet og gikk ned i søvnens rike for å vekke dem som hadde sovet i århundrer. Gud døde i vårt kjød, og dødsriket skalv. Gud sov inn for en liten stund og vekket dem av søvnen som holdt til i dødsriket.

Han går for å hente Adam, vår første far, det tapte får. Han går til alle som sitter i mørke og dødens skygge. Han går til Adam og Eva for å løse dem av deres bånd, han som både er deres Gud og deres sønn.

Han går inn til dem med korsets seierrike våpen i hånden, og Adam, den første skapning, vår første far, det første dødelige menneske og den første som ble holdt fangen av døden, hørte Herrens trinn. Han gjenkjente hans stemme og ropte ut: «Jeg hører fottrinn av en som kommer!» Og mens han talte, trådte Herren inn. Da vår første far, Adam, så ham, ble han rystet, slo seg for sitt bryst og ropte: «Min Herre er med oss alle!»

"FÓR NED TIL DØDSRIKET":
Jesus tramper på dødsrikets porter
og frelser Adam og Eva.
Ved Jesu side står helgener fra
det gamle og det nye testamentet:
Kong Saul, Kong David, Johannes Døperen.
I bakgrunnen andre mennesker som
Jesus har frelst.
Da grep Herren Adams hånd og sa: «Reis deg opp, du som sov, reis deg opp fra de døde, og jeg vil glede deg med mitt lys. Jeg er din Gud, og for din skyld er jeg blitt din sønn.

Stå opp, du som sov, for jeg skapte deg ikke for at du skulle være her, lenket i dødsriket. Reis deg opp fra de dødes midte, for jeg er de dødes liv. Reis deg, du mine henders verk, du som ble skapt i mitt bilde. Reis deg og la oss gå herfra, for du er i meg og jeg er i deg; nå er vi ett.

For din skyld er jeg, din Gud, blitt din sønn. For din skyld har jeg, din Herre, tatt en slaves skikkelse. For din skyld er jeg, som bor i himmelen, steget ned til jorden og under jorden. For din skyld er jeg blitt et vergeløst menneske, en død blant de døde. For deg, som gikk i Edens have. ble jeg utlevert til mine fiender i en have, og i en have ble jeg korsfestet.

Se på mitt ansikt hvor de har spyttet på meg for din skyld, så jeg kunne gjeninnsette deg i paradiset. Se på mine kinn merkene etter slagene; ved dem har jeg gitt deg, som er mitt bilde, din skjønnhet tilbake. Se på min rygg sårene etter hudstrykningen, ved dem har jeg tatt bort den syndebyrde som lå på dine skuldre. Se mine hender som ble naglet til treet for din skyld, du som en gang gjorde urett og rakte hånden ut mot treet. Jeg sovnet inn på korset, og spydet gjennomboret min side for din skyld, du, menneske, som sovnet inn i paradiset og som i din søvn var opphavet til Eva. Såret i min side helbredet deg fra såret i din side. Og nå vekker min søvn deg fra dødsrikets søvn.

Reis deg, la oss gå herfra – fra døden til livet, fra det dødelige til det udødelige, fra mørket til det evige lys! Reis dere alle! La oss gå herfra – fra smerten til gleden, fra fengslet til det himmelske Jerusalem, fra lenkene til friheten, fra fangenskapet til paradisets gleder, fra jorden til himmelen. Min himmelske Far venter på det fortapte får; en trone er gjort rede, bærerne står og venter, bryllupssalen er gjort i stand, de evige boliger er pyntet, skattkammeret er åpent, Guds rike venter på dere!»


Første gang publisert her på bloggen påskeaften 2013BRYLLUPSSALEN ER GJORT KLAR: «Reis deg, la oss gå herfra – fra døden til livet
, fra det dødelige til det udødelige, fra mørket til det evige lys! Reis dere alle! Min himmelske Far venter på det fortapte får; en trone er gjort rede, bærerne står og venter,
bryllupssalen er gjort i stand, de evige boliger er pyntet, skattkammeret er åpent, Guds rike venter på dere!»

Den rike utsmykningen, symbolikken, bildene, alteret (en himmelseng/brudeseng), selve feiringen av messen - ALT i kirken Santa Maria in Trastevere skal være en forsmak på Det himmelske Jerusalem.

Legenden forteller at pave Callixtus I (217-222) grunnla en huskirke her allerede på begynnelsen av 200-tallet. Santa Maria in Trastevere er en av de eldste kirkene i kristenheten som ennå er i bruk, og den bærer spor av arkitektoniske elementer og kunst fra hele den perioden den har eksistert.

Foto: Ragnhild H. Aadland Høen, langfredag 2004

Les også:
fredag 30. mars 2018

Langfredag | Korsets gåte


SYMBOLTUNGT: Kirkens flagg på halv stang i dag. Jesus er død.

Langfredag. Over alt flagger katolske kirker på halv stang i dag. I Norge er vi spesielt velsignet: vi har korset i flagget vårt.


Det var så stappende fullt i kirken i dag at folk knelte i bønn rett på gulvet i hele våpenhuset. Et direkte oppbyggelig syn. Rørende. Sterkt.

Til slutt sang vi salmen «Hill deg, frelser og forsoner»:

«hva elsket du hos støvet,
at du ville alt oppgive
for å holde oss i live,
gi deg til oss fullt og helt?

Ja, jeg tror på korsets gåte
gjør det, Frelser, av din nåde.
Stå meg bi når fienden frister,
rekk meg hånd når øyet brister,
si: Vi går til Paradis!»

Mektig!

I morgen, påskenatt

Klokken 23 i morgen lørdag er det påskenattmesse i St Olav. Det er den sterkeste og den vakreste messen som Den katolske kirke feirer. Anbefales på det varmeste. Velkommen, velkommen! Messen starter utenfor kirken, der den hellige påskeilden tennes.

I påskenattsliturgien tennes det store påskelyset utenfor kirken. Deretter bæres det inn i kirken av en diakon som synger påskelovsangen Exsultet når han har kommet helt frem i kirken. Alle får små miniversjoner av påskelyset, som tennes fra Kristus-lyset. Bortsett fra de små lysene i hendene er hele kirken i mørket frem til evangeliet leses. Da kommer alt lyset på, bjellene ringer og orgelet tar av. Kristus har oppstått! Midt i vårt dypeste mørke kom han med lys, og med evig liv til vår død.
«Døden er oppslukt, seieren vunnet.
Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?»
(1. Kor 15, 54-55)

Påskenattmessen er helt spesiell, og fullstappet av mystikk og symbolikk. Elsker den!

Ikke gå glipp av den fantastisk fine påskenattmessen! Alle er velkommen!

I St Paul kirke i Bergen starter påskenattsliturgien kl 22, mens i St Olav i Oslo og St Olav i Trondheim starter den kl 23.

Her er de katolske messetidene over hele Norge i påsken: http://www.katolsk.no/organisasjon/norge/paasken

PELIKANEN: Pelikanen som gir blod fra sitt eget bryst til barna sine er et gammelt kristent symbol på Jesus.


DEN UNIVERSELLE FORBØNN: «La oss be for dem som ikke tror på Gud, at de ved oppriktig å søke det som er rett, kan nå frem til Ham»

[Bønn i stillhet. Alle kneler. Deretter sier presten:]

«Allmektige, evige Gud, du har skapt alle mennesker til i lengsel å søke deg, så de først finner fred når de finner deg. Gi at ingen må støtes bort, men la alle få se din godhets tegn og dine troendes vitnesbyrd, og nå frem til gleden ved å bekjenne at du er den ene, sanne Gud og menneskehetens Far. Ved Kristus, vår Herre.»

(Forbønnsdel 8 av 10. Les hele her: http://liturgi.info/Langfredag)

Over inngangsdøren står det: «Her er Guds hus og himlens port»

Alle foto: Ragnhild Aadland Høen, langfredag, 30. mars 2018

Les også:

torsdag 29. mars 2018

Ettertanke | Der kjærligheten ofrer alt
Det er få ting som slår det å få bli med til mørket i Getsemane, til hagen der kjærligheten ofrer alt.

Våkenatt i Getsemane hage i St Olav domkirke i Oslo.
 «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» (Matt 26,38)

På slutten av skjærtorsdagens messe bæres hostiene (de innviede nattverdsbrødene) til en liten Getsemane-hage i kirken. Etter messen er det våkenatt og tilbedelse helt til morgenen gryr.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen, skjærtorsdag 2018

Det er få ting som slår det å få bli med til mørket i Getsemane, til hagen der kjærligheten ofrer alt.


Fastetiden er eneste lang forberedelsestid til påske. Når vi har kommet så langt som til skjærtorsdag, er det vanlig i katolske kirker at mange blir igjen og våker med Jesus i Getsemane etter at kveldsmessen er over. Alle menigheter innreder en liten hage i kirken, der vi har våkenatt og tilbedelse gjennom hele natten, helt til morgenen. De ulike gruppene i menigheten bytter på å ta ansvaret for våkenatten. Vi synger, ber høyt, ber stille og mediterer – vi er til stede i Getsemane sammen med disiplene og Jesus. Vi ser Jesus ligge skjelvende på kne og be. Vi ser at han er tung. Tung i sjelen og i kroppen. Tung av sorg. Vi ser at han er redd. Dypt ensom. At han har så sterk angst at han svetter blod. At han gjør det alt sammen for oss. For meg. Fordi han bare elsker, elsker, elsker oss. Meg.

Den store redningsoperasjonen begynner å ta skikkelig tak her i dagens bibeltekst, i Getsemane. Gjennom påskens hellige triduum – de tre dagene fra skjærtorsdag til påskenatt – snus menneskehetens historie på hodet. Alt som gikk galt rettes opp igjen.

Adam og Eva sa nei til Guds vilje i hagen – i Guds Paradis. Den andre Adam, Jesus, sier ja til Guds vilje i hagen – i vår mørke hage, i Getsemane. Selv om det kostet. Blod. Angst. Ensomhet. Selve livet.

Da Edward Payson Hammond var i Getsemane-hagen i Jerusalem i 1866, skrev han den vakre salmen «Den stunda i Getsemane». Der i Getsemane har jeg også vært, helt fysisk, i stillheten blant de 1600 år gamle oliventrærne. Derfor kommer Jesus og bibelhistorien så ekstra nært når jeg hører den salmen. Hammonds salme er full av sorg og smerte, men først og fremst peker den på håpet, livet og Guds store, store kjærlighet.
Lytt til Den stunda i Getsemane og bli med i bønnen:

«Av kjærleik der du sveitta blod,
Av kjærleik der du bad,
Av kjærleik skjelvande du stod,
Så eg går frelst og glad.

Men vil min kjærleik kolna av,
Min Frelsar, eg deg bed:
Å, minn meg om din kross og grav
Og om Getsemane!»

Først publisert i avisen Vårt Land 13. mars 2018, da
Matt 26,36-46 var dagens bibeltekst

JESUS ER HER: Bli her og våk med ham!
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen
våkenatten skjærtorsdag 28. mars 2013


Her kan du høre SKRUK synge "Den stunda i Getsemane" på Spotify. Nydelig!


Den stunda i Getsemane


Den stunda i Getsemane
Eg aldri gløyma kan,
Då du låg skjelvande på kne,
Min Gud og Frelsarmann.

Kor:
Getsemane, Getsemane,
Der du, min Frelsar god,
For meg låg skjelvande på kne
Så sveitten draup som blod!

Du sorgtyngd inn i hagen kom
Og stridde sårt for oss,
Du tok vår synd, vår død og dom,
Du bar det til din kross.

Kor

Av kjærleik der du sveitta blod,
Av kjærleik der du bad,
Av kjærleik skjelvande du stod,
Så eg går frelst og glad.

Kor

Men vil min kjærleik kolna av,
Min Frelsar, eg deg bed:
Å, minn meg om din kross og grav
Og om Getsemane!

Av Edward Payson Hammond (1866)

Norsk oversettelse: Johannes A. Barstad (1889) som nydiktet vers 3 ("Av kjærleik der du sveitta blod")

LES OGSÅ:


Messeplan for Den stille uke og påsken - vil du oppleve katolsk påskefeiring i år? Finn ditt nærmeste messested her.


Påsken 2004 i en av de kirkene jeg elsker høyest i Roma: Santa Maria in Trastevere. Hagen i koret tjener som Getsemane hage skjærtorsdag, og som gravhagen langfredag og påskeaften.

Santa Maria in Trastevere påsken 2004.
Alle foto: Ragnhild H. Aadland Høen

onsdag 28. mars 2018

Salve Regina og Maria Regina Mundi på Selja

Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Her kan du høre meg synge to gamle, katolske bønner i Sunniva-hulen på den hellige øya Selja: "Salve Regina" og "Maria Regina Mundi". Bli med i bønnen.


Det finnes uendelig mange innspillinger av Salve Regina med den kjente, gregorianske melodien. Maria Regina Mundi finnes det imidlertid ikke så mange opptak av. (Ikke en eneste på Spotify, og svært få på YouTube.) Men den bønnen er jo så nydelig at du bare høre den. Den bergtok meg og rørte meg til tårer allerede første gang jeg hørte karmelittnonnene i Tromsø synge den.

Vel, siden det er 2,5 år siden jeg tok lydopptaket på Selja tenkte jeg det var på tide å få det ut nå. I og med at Blogger.com ikke lar meg dele lydfiler, bare videofiler, følger herved en enkel, liten video der jeg har lagt til bilder jeg har tatt på Selja i årene 2015-2017.


Bønn

Videoen avsluttes med at treåringen Johannes og jeg ber sammen der innerst i Sunniva-hulen, også kjent som St. Mikaels-kirken. Sigrid Undset kalte hulen med rette for "Norges eldste kirketak". Susingen du hører i bakgrunnen er storhavet.


"When we pray, the voice of the heart must be heard more than that proceeding from the mouth."
St. Bonaventure


Dette er ikke et konsertopptak der jeg har gjort flere opptak. Det er et enkelt lydopptak gjort spontant med mobilen da jeg skulle be - et lydopptak av bønner som blir bedt med intensjonen om at benediktinerne vil vende tilbake til Selja og etablere seg med et nytt kloster på denne hellige øya - der Kirken i Norge ble født. Jeg håper du vil bli med på den bønnen.

Bli med til Selja, øya der undere fortsatt skjer.For å se videoen i fullskjerm, hold musepekeren over videobildet og klikk på firkant-ikonet nede i høyre hjørne. Se rød pil på skjermbildet under her 👇🏻


Les også her på bloggen: 3. oktober 2015 da Johannes og jeg ba i St. Mikaels-hulen på Selja, under Norges eldste kirketak.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

mandag 26. mars 2018

Palmesøndag og den hellige uke

Hosianna! Alle i menigheten får utdelt innviede grener til feiringen palmesøndag. 

"Tenk at nå er dagen her som jeg har lengtet etter! Jeg skal gå i toget, og jeg er så glad. Du kan tro jeg skal nok synge ut av alle krefter, svinge palmen min og rope høyt hurra!"


Hosianna! Det er palmesøndagens rop som dukker opp i hver eneste messe i Den katolske kirke, 365 dager i året: "Hosianna i det høye! Velsignet være han som kommer i Herrens navn" ber vi i sanctus-leddet under den eukaristiske bønn (kort sagt: under nattverden, som vi altså feirer hver dag hele året).

Engelsk og norsk messe

I år har jeg greid å pådra meg bronkitt, så det ble ikke noen avreise til Vestlandet. Ikke ble det høymesse med fem barn i palmesøndagprosesjonen klokken 11 heller. I stedet ble det engelsk kveldsmesse med ett barn klokken 18 (og to barn sendt til Vestlandet). Det var jeg strålende fornøyd med, formen tatt i betraktning.

Med et så rikholdig utvalg av messer som det er i Oslo, er det jo ikke noe problem å få med seg en messe. Bare i St. Olav menighet var det 18 (atten!) palmesøndagsmesser. Dagens konklusjon: Engelsk messe anbefales for protestanter med lavkirkelig bakgrunn (musikktype gitar) mens norsk messe anbefales for protestanter som heller mer mot korsang, orgel og høytid. 

Uansett språk: Stas å vifte med palmegreiner 🌴🌿, og på veien hjem oppdaget Maria statuen «Fearless Girl». Gleder meg til fortsettelsen. «Den hellige uke» er den fineste uken i året. ❤️ 

Jeg anbefaler virkelig alle å få med seg den katolske påskefeiringen! Du trenger ikke være katolikk, det er ingen som spør deg om hva du er eller hvem du er. Det er bare å komme :)

Kom, kom! Nysgjerrighet er en god nok grunn til å komme ❤️ 


VELSIGNELSENS BEGER: Nattverden er høydepunktet under messen palmesøndag, slik det er i alle messer.
«Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp?»
 (1. Korinterbrev 10,16)
Finnes det noe høyere å få del i enn det? Nei, det gjør det ikke.

Så kalles da også nattverden for det allerhelligste sakrament.
HIMMELPILEN: Høyt, høyt opp. St. Olav katolske domkirke ligger rett opp bakken fra regjeringskvartalet. Nærmeste t-banestopp er Stortinget. Bare følg Akersgata oppover til du kommer til Akersveien 1. Der finner du St. Olav. Der finner du Jesus.
SØNDAGSTUR: Nordmenns tradisjon med å gå på søndagstur, kommer selvsagt av at man pleide å gå til og fra kirken. Etter hvert sluttet folk å gå i kirken, men de fortsatte med å gå. Vel. Vi går fortsatt til og fra kirken, og på veien hjem fant vi Fearless Girl.

"Fryktløs jente! Hun er ikke redd for noen ting!" (sitat Maria med palmesøndagskvist)


AVDUKINGEN: Jeg var der da Kristin Skogen Lund avduket den verdensberømte statuen Fearless Girl fra New York, 8. mars i år. Tusen takk til Christian Ringnes for den fineste statuen på Karl Johan!

Foto: Dette bildet og det neste er tatt 8. mars 2018. Alle bildene før det er tatt av meg palmesøndag, 25. mars 2018.

FEARLESS GIRL x2: Bibelsk prinsipp: "Vær ikke bekymret for noe." (Fil 4,4)

"Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk." (Fil 4,13)

"Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere." (Fil 4,4-9)


LES OGSÅ:


Vil du oppleve katolsk påskefeiring i år?  Finn ditt nærmeste messested i den stille uke og påsken her.


TRADISJON: Det er tradisjon at man tar med seg de hellige greinene fra palmesøndag hjem og henger dem bak krusifikset. Før askeonsdag gir man greinene tilbake til kirken, der de brennes. Det er asken fra palmesøndagsgreinene som blir til asken vi bruker i kirken askeonsdag.

Krusifikset til venstre er innkjøpt i Roma. Det bysantiske krusifikset til høyre er innkjøpt i Sta. Sunniva boklade som er nedlagt nå. Det beste stedet å få kjøpt krusifiks i Norge i dag, er i St. Olav bokhandel. Ellers finner du mye fint på reise i katolske land!
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen, 26. mars 2018

tirsdag 20. mars 2018

Maria | Salve Mater Misericordiae

Gregoriansk sang og mirakuløst ikon. "Vår Frue av trøsten, Torino", er et ikon i bysantinsk stil som jeg er veldig glad i. Engelens hilsen til Maria var "Ave Maria, gratia plena" - "Hill deg, Maria, full av nåde" (Luk 1,28) Det er som full av nåde at Maria er full av trøst. Og ikke minst: Ved at hun gav oss Guds Sønn gav hun oss sann trøst - for alltid. Uansett teologisk begrunnelse: Dette er et ikon som gir trøst. Jeg elsker det blikket. "Skjønnheten skal frelse verden." (F. Dostojevskij).
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

Takket være den fine nettsiden JesusogMaria.net kom jeg over en nydelig, sunget bønn som var ny for meg.


Det er det som er så deilig med å høre til i Den katolske kirke; selv etter ti år føler jeg bare at jeg har stukket lilletærne oppi alt det Kirken har å gi meg. Det er så mye mer å utforske, og så mange flere skatter å dykke i og ta imot! Jeg kommer aldri til å bli ferdig med utforskningsekspedisjonen, selv om jeg blir 90 år. Det er simpelthen umulig å komme til bunns i alt Kirken har å gi på bare 90 år.

Salve Mater Misericordiæ

Jeg kan anbefale alle å ta en tur innom jesusogmaria.net, spesielt de av dere som er protestanter. Mye nyttig å lese om Maria!

Hvis du er så heldig å ha Spotify, kan du lytte til Salve Mater Misericordiæ her på albumet Sublime Chant av Cathedral Singers fra Holy Name-katedralen i Chicago, Illinois.

Dersom du ikke har en strømmetjeneste, kan du fortsatt få kjøpt albumet som CD. (Lenken går til det katolske Ignatius Press som har samme pris som Amazon: 17 USD. Ignatius Press er et av de beste katolske forlagene. Bedre å støtte dem enn Amazon.)

Dessuten kan du lytte til den nydelige gregorianske sangen på YouTube, helt gratis. 

Nydelige, klare stemmer i et stort, stort rom. Helt fantastisk de første 1:50 minuttene. Deretter, når de begynner å synge flerstemt, fra 1:52, er det bare å gi seg helt over. Får du ikke lyst til å synge sammen med dem? Det får jeg. Sukk. (Lykkesukk, altså.) Må bare vente til Himmelen først.
"et nos tandem post hoc exsilium, laetos juge choris caelestium. O Maria!"

"and at the last, after this exile, unite us with the praising celestial choir. O Mary!"
Hele teksten finner du under videovinduet her:LatinEnglish
Salve, Mater misericordiae,
Mater Dei et Mater veniae,
Mater spei et Mater gratiae,
Mater plena sanctae laetitiae,
O Maria!
Salve, decus humani generis.
Salve, Virgo dignior ceteris,
quae virgines omnes transgrederis
et altius sedes in superis.
O Maria!
Salve, Mater...
Salve, felix Virgo puerpera:
Nam qui sedet in Patris dextera,
Caelum regens, terram et aethera,
Intra tua se clasit viscera.
O Maria!
Salve, Mater...
Esto, Mater, nostrum solatium:
Nostrum esto, tu Virgo,
gaudium, et nos tandem post hoc exsilium,
Laetos juge choris caelestium.
O Maria!
Salve Mater...
Hail, Mother of mercy,
Mother of God and Mother of pardon,
Mother of hope and Mother of grace,
Mother, full of holy gladness.
O Mary!
Hail, honor of the human race.
Hail most worthy Virgin
because thou overcomest all virgins
and art seated of in highest honor.
O Mary!
Hail, Mother...
Hail, blest Virgin yet bearing child:
For He Who sits at the Father's right hand,
The ruler of heaven, of earth and sky,
has sheltered Himself in thy womb.
O Mary!
Hail, Mother...
Become, O Mother, our solace:
Be for us our source of joy,
and at the last, after this exile,
unite us with the praising celestial choir.
O Mary!
Hail mother...
JESU HELLIGE NAVN: Bryllup i Cathedral of the Holy Name i Chicago, der hele albumet Sublime Chant er spilt inn.
I taket ser du bokstavene IHS, som er Jesu monogram.
IHS er forkortelsen for Jesu navn på gresk: IHSOUS.

Foto: Wikimedia Commons

NAVNET JESUS: Bokstavene IHS er en forkortelse for Jesu navn, men de står også for Iesus Hominum Salvator - Jesus, Menneskenes Frelser.

Jesu hellige navn er mye brukt i kirkekunsten, fordi et navn på en spesiell måte representerer personen. 
Grunnen til at vi ærer Jesu hellige navn, er ikke fordi vi tror at det finnes noen makt skjult i bokstavene som utgjør navnet, men fordi det minner oss om alle velsignelsene vi får gjennom vår Frelser.

I katolske messer bøyer vi hodet for Kristus Kongen, i ærbødighet og kjærlighet, hver gang navnet Jesus nevnes i liturgien - for eksempel under trosbekjennelsen.

Navnet Jesus blekner aldri!
Foto: Flacsi.net

mandag 19. mars 2018

Josef | Mannen som elsket Maria


I dag er det minnedagen for Josef, Jesu fosterfar, skytshelgen for Kirken.


«Josef var en kjernekar. En alle drømte om å ha i nabolaget. En praktisk, godhjertet, omtenksom mann, som har øye for sine naboers behov. Trengte du å sette inn en dør, eller rette opp et vindu, så gikk du bort og spurte Josef, som sa ”jeg kommer bort i ettermiddag, og jeg skal ikke ha no’ for det, er du gæ’rn.” Sånn var Josef. […] Men den store kjærligheten i Josefs liv var at han var mannen som elsket Maria. Og han elsket Maria med en kjærlighet som ikke eide skygger eller brist av noe slag,» skriver Ole Paus.
I dag er det minnedag for Den hellige Josef. Josef må ha hatt en uendelig stor tillit til både Maria og Gud. Han visste veldig godt at han ikke var den biologiske faren til Jesus. Likevel elsket han Jomfru Maria og sønnen hennes, gutten som var «Guds Sønn» (Luk 1,35).

Ingen av oss har valgt foreldrene våre selv, bortsett fra Jesus. Når Guds Sønn valgte Josef som fosterfar, må det bety at han var den beste far jorden kunne oppdrive. Det trengtes når Guds Sønn skulle fostres, elskes og ikke minst beskyttes. Allerede rett etter fødselen måtte Den hellige familie flykte til Egypt. Der levde Josef og hans gåtefulle lille familie som flyktninger helt til kong Herodes var død.

Josef forsvinner ut av bibelhistorien etter at Jesus har fylt tolv år. Ingen vet når han døde, men det skjedde iallfall før Jesus døde på Golgata, ellers ville ikke Maria ha flyttet hjem til disippelen Johannes (Joh 19,27).

Uansett: Josef vil for alltid være mannen som elsker Jesus og Maria av et udelt hjerte. Han lærer oss å gjøre det samme. Takk, uendelig gode Gud, for din gode Josef!


LA OSS BE

Evige Far. Hjelp meg å legge livet mitt fullt og helt i dine hender, slik Josef gjorde det. 
Herre, vis meg din vei – den veien du vil jeg skal gå – og gjør meg villig til å gå den.  
Hellige Josef, be for oss!

Noe bearbeidet versjon av en ettertanke som første gang ble publisert i avisen Vårt Land 23. mars 2012

Vikig skytshelgen

Den hellige Josef er skytshelgen for den universelle Kirken; for mennesker i fortvilte situasjoner; mot tvil og fristelser; for de døende og for en god død; for familier, oppdragere, ektepar og familiefedre, barn, unge og foreldreløse; for alle slags hjem og hospitser; for boligsøkende, reisende og forviste; for arbeidere og håndverkere, særlig tømmermenn og snekkere; for brorskap og ordensfellesskap oppkalt etter ham; for jomfruelighet. For å nevne noe. Fullstendig liste finner du her på katolsk.no.

Les også:

På katolsk.no: Pave Frans' preken om Josef ved innsettelsesmessen hans 19. mars 2012 (oversatt til norsk)

lørdag 17. mars 2018

Den rystende kirkeasylsaken fra Fitjar

KONVERTITTER: Denne kristne småbarnsfamilien ble hentet ut av kirkeasyl av bevæpnet politi i Fitjar på Stord. I morgen skulle de bli deportert til Afghanistan der de vil være i dødsfare. Plutselig fikk de beskjed om at deportasjonen er utsatt.
Foto: Frank Gunnar Håvik

Denne saken er mye alvorligere for KrF enn Sylvi Listhaugs famøse Facebook-post. Regjeringen MÅ ordne opp i Fitjar-saken. Jeg klarer ikke å se for meg et verre tillitsbrudd enn dette fra en justisminister som sitter ved makten på grunn av KrF: En kristen småbarnsfamilie hentes ut fra kirkeasyl og sendes til døden i Afghanistan.

Blås i Espen Teigens elendig formulerte Facebook-post. Det er HER det brenner under beina på regjeringen. Jeg antar det er derfor den planlagte deporteringen uventet ble stoppet i dag. Mitt håp er at vi de nærmeste dagene vil se at det er mulig å berge både denne familien og Erna Solbergs regjering. De fortjener alle et langt og godt liv i Norge 💙Kirkeasylet

Litt om saken: Mens familien lå og sov knuste væpnet politi vinduet ved inngangsdøra og hentet den afghanske familien – et ektepar og de tre små barna deres på fem år, fire år og en baby på seks måneder  – ut av kirkeasyl i «Betania», frimenigheten Nytt Livs bygg på Fitjar i Hordaland, i slutten av februar. 

Nytt Liv er en menighet som tilhører kirkesamfunnet De Frie Evangeliske Forsamlinger. Betania er deres kirkebygg, og bygningen er regulert av kommunen til «offentlig/privat tjeneste». "Betania" er de facto ikke en bolig, slik politiet hevder at den er. Det har den aldri vært.

Familien har konvertert og er blitt kristne. UNE hevder at konversjonen ikke er reell, mens alle kristne som kjenner familien sier at konversjonen er reell.

Les mer om saken i avisen Dagen: Alvorlig brudd på kirkeasyletDette er en leder i Dagen, som du ikke trenger innlogging for å lese. Se nederst i saken hos Dagen for lenker til mange andre saker om kirkeasylsaken.


Oppdatering 18. mars kl. 15.31:

Økonomisk støtte

Du kan støtte familien økonomisk ved å overføre penger til konto i Sparebanken Vest 3520 35 42885, eller ved å vippse til 501348. Som et motsvar til Listhaugs blomster, har Leger uten grenser fått inn fantastiske 6 millioner kroner. Jeg håper også kirkeasylfamilien kan få solid støtte. De trenger støtte for å få en rettferdig behandling.

Det er fastetid, og jeg vil oppfordre deg til å tenke etter om du kanskje skal gi mer enn du ville ha gjort en vanlig dag. For:
"slik er fasten som jeg vil ha:
at du løslater dem som med urett er lenket,
sprenger båndene i åket
og setter de undertrykte fri,
ja, bryter hvert åk i stykker,
at du deler ditt brød med dem som sulter,
og lar hjemløse stakkarer komme i hus,
at du sørger for klær når du ser en naken,
og ikke svikter dine egne."
(Herren Gud, i Jesaja 58,6-7)


Bønnestøtte

Bli med og BE for denne familien. Be for myndighetene. Og be for møtet i KrFs landsstyre på mandag. Det er opp til KrFs landsstyre på mandag å avgjøre Norges regjerings videre skjebne. Det er et stort ansvar som påhviler en liten gruppe mennesker. Veien videre for Norge ligger i deres hender akkurat nå. De trenger din forbønn.

Ettertanke | To fostre møtes | Ave Maria av Franz Biebl

ANGELUS: I nesten 2000 år har Kristi unnfangelse gitt gjenklang gjennom Europa. Gjennom hundrevis av år har kirkeklokkene kalt til Angelus-bønn tre ganger hver dag. På dette bildet møtes Jesus og Johannes Døperen for første gang, mens de begge er på fosterstadiet. Foto fra utstillingen "Mary Expectant with Child" i Salzburg-katedralens museum (Nov 2006 – Jan 2007)

Kanskje tenker du at dagens bibeltekst handler om at Maria besøker Elisabeth? Det gjør den for så vidt, men først og fremst handler den om to fostre som møtes.


De to hovedpersonene i fortellingen er Jesus som er på fosterstadiet, og fosteret Johannes som blir hoppende glad når han får besøk av Guds Sønn: «Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd», roper Elisabeth høyt til Maria (Luk 1,44).

Johannes var seks måneder eldre enn Jesus. Det betyr at Jesus var yngre enn tolv uker da de to fostrene møttes første gang.

Gud må se uendelig stort på det lille fosteret. Han valgte selv å bli det. Gud ble en befruktet eggcelle, et embryo, et foster – et menneske i alle livets faser. Han ble et menneske, kort og godt. På ekte, helt fra unnfangelsen av. Inne i en jente i tenårene. Inne i Maria.

De kristne har alltid visst at Gud ble kjød i det øyeblikket Jomfru Maria sa sitt «fiat», sitt «la det skje». «La det skje med meg som du har sagt» (Luk 1,38). Derfor er Herrens Bebudelse en av kirkeårets største dager.

Den som lener seg på Marias bryst hører Guds hjerteslag slå der inne. Mykt og svakt. Men å, de er sterke – sterkere enn døden. «Mysterium! Jeg bøyer meg for menneske og Gud, og tilber gåten som er skjult bak barnets tynne hud.» (Eyvind Skeie)

I nesten 2000 år har Kristi unnfangelse gitt gjenklang gjennom Europa. Gjennom hundrevis av år har kirkeklokkene kalt til Angelus-bønn tre ganger hver dag,
året rundt, med sine tre ganger tre klokkeslag. Angelus-bønnen er grunnen til at Den norske kirke fortsatt har 3x3 klokkeslag i sine høymesser.

I middelalderen falt nordmenn på kne i tilbedelse på dette tegnet, der de sto og gikk, i by og bygd. Fortsatt kimer Angelus-klokkene fra katolske kirker i Norge – morgen, middag og kveld. Først er det tre ganger tre slag, deretter kiming.

Angelus betyr engel på latin.
I de første tre slagene sier engelen Gabriel: «Vil du?» 
I de neste tre slagene svarer Maria ja. 
I de siste tre slagene blir Kristus unnfanget. 
Deretter jubler klokkene mens vi selv gir vårt ja til Jesus og ber Angelus-bønnen:
«Vi ber deg, Herre, fyll vårt hjerte med din nåde,
så vi som ved engelens budskap har erkjent
at Kristus, din Sønn, er blitt menneske,
ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre.» Amen!

Første gang publisert i avisen Vårt Land 17. mars 2018 da Luk 1,39-45 var dagens bibeltekstFØR DE BLE FØDT: Bibelen forteller at Johannes Døperen (t.h.) var fylt av Den Hellige Ånd allerede mens han var et foster. Her tilber Johannes sin Herre Jesus Kristus mens de begge er i mors liv (Luk 1,41-44). Jesus (t.v.) løfter hånden til velsignelse, mens Johannes Døperen (t.h.) kneler i tilbedelse.

Foto: Utsnitt av samme bilde som ovenfor


Fosteret i Bibelen


”Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg.” Jeremia 1,5


”Helt fra mors liv skal han være fylt av Den Hellige Ånd.” Lukas 15,1 - engelens budskap om Johannes Døperen

”Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den Hellige Ånd og sa med høy røst: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd.” Lukas 1,41-44

”Herren har kalt meg fra mors liv. Mens jeg var i min mors indre har han nevnt mitt navn.” Jesaja 49,1

”Så sier Herren, din forløser, Han som formet deg fra mors liv” Jesaja 44,24

”For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom. Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.” Salme 139,13-16Her er hele Angelus-bønnen

Leddene merket V/F bes av presten/den som leder bønnen.
R/A bes av resten.

V Angelus Dómini nuntiávit Maríæ.
F Herrens engel brakte Maria det glade budskap. (Luk 1,26-38)

R Et concépit de Spíritu Sancto.
A Og hun unnfanget ved Den Hellige Ånd. (Luk 1,35)

V Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
F Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg (Luk 1,28), velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. (Luk 1,42) 

R Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

A Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime (Jak 5,16). Amen.

V Ecce ancílla Dómini.
F Se, jeg er Herrens tjenerinne. (Luk 1,38)

R Fiat mihi secúndum verbum tuum.

A Det skje meg etter ditt ord. (Luk 1,38)

V Ave, María, ...
F Hill deg, Maria...

R Sancta María, ...
A Hellige Maria, ...

V Et Verbum caro factum est.
F Og Ordet ble kjød. (Joh 1,14)

R Et habitávit in nobis.
A Og tok bolig iblant oss. (Joh 1,14)

V Ave, María, ...
F Hill deg, Maria...

A Sancta María, ...
A Hellige Maria, ...

V Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix.
F Be for oss, Guds hellige mor. (Jak 5,16)

R Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

A At vi må bli verdige til Kristi løfter. (2. Tess 1,11)

V Orémus.
Grátiam tuam, quaésumus, Dómine, méntibus nostris infúnde; ut qui, ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen.

F La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Det er vanlig å avslutte Angelus-bønnen med å synge Salve Regina. I påsketiden (fra 1. påskedag til pinse) brukes i stedet Regina Cæli.Stans opp der du er når du hører Angelus-klokkene kaller til bønn.
Maleriet Angelus (1857–59) av Jean-François Millet
Originalen henger i dag hos Musée d'Orsay i Paris.

Foto: Wikimedia Commons

Angelus i Franz Biebls versjon


"Ave Maria" av Franz Biebl (1906-2001) er uvanlig fordi den ikke bare består av Ave Maria. Den inneholder også nesten hele Angelus-bønnen. Lytt!


"Ave Maria" er engelens hilsen til Maria: "Hill deg, Maria". "Ave Maria" er også en kjent katolsk bønn:
Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg (Engelens hilsen, Luk 1,28), 
velsignet er du iblant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. (Elisabeths hilsen, Luk 1,42)  
Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime ("Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye", Jak 5,16).
Amen.

Lytt til Franz Biebls Ave Maria og bli bergtatt du også. Følg gjerne med på Angelus-teksten over her mens du lytter, hvis du ikke synes det er for forstyrrende.

Det finnes over 70 innspillinger av Franz Biebls Ave Maria på Spotify. For at du skal slippe å høre gjennom alle, har jeg gjort det for deg. Det er tre innspillinger som får pallplass. 

Slik har jeg valgt dem ut:

 • Ikke for raskt. (Det er mange som stresser og faller ut der.) 
 • Ikke for sent. (Mange som faller ut der også).
 • Rent. Helt rent. Ikke noe fomling og nesten-treff på tonen (overraskende mange som faller ut der også). Jeg må kunne slappe helt av.
 • Klang. Romklang som i en kirke. Og god klang i stemmene, så klart.
 • Bare mannsstemmer
 • Eller bare kvinnestemmer. Denne sangen er bare finest sånn. Lyden/uttrykket blir mye renere da. Jeg falt iallfall ikke for en eneste av "blandakor"-innspillingene.
 • Ikke skingrende med for mye vibrato. 
 • Ikke nasal solist. Eller for selvhøytidelig/pompøs solist.
 • Mykt og bestemt. Ikke utflytende, tungt eller dvaskt, og ikke for hakkete, stivt, hardt og dirigert.
 • Det skal være ekteikke tilgjort. Ikke for "flinkt". Med det mener jeg:

 • Det skal høres ut som en bønn. Som om de virkelig mener det de synger. Men ikke med overdreven innlevelse heller. Det skal ikke høres ut som at de fremfører et musikkstykke for et publikum. Det skal høres ut som om de synger en bønn som om ingen hørte dem. Fordi: da leder de deg inn i bønn.

 • Det skal være så vakkert at jeg får gåsehud en eller annen gang underveis.

Og jeg fant faktisk bare tre innspillinger som tilfredsstilte disse kravene.Her er de tre beste innspillingene av Franz Biebls Ave Maria:

1. Chanticleer - Chanticleer er et av verdens fremste mannskor. Deres innspilling er selve definisjonen på hvordan denne sangen skal høres ut - etter min mening. Hvis ikke disse klarer å lede deg inn i bønn er jeg usikker på om det er håp for deg. Neida. Men overjordisk vakkert er det definitivt. Løfter sjelen høyt, høyt opp i himmelen.

2. Akademiska Damkören Lyras - Ah, den diskanten som synger overstemmen alene! Gåsehudvakkert. Hun er bare til å bli lykkelig av. Verdt pallplassen alene. Men de synger heldigvis nydelig de andre i koret også. Ikke la deg narre av navnet på koret: Dette er ikke en akademisk flinkisfremføring. Dette er bønn.

3. The Dale Warland Singers - Definitivt den nest beste Spotify-innspillingen gjort av menn. Du bør høre denne før du hører Chanticleer. Sammenlignet med alle korene lengre nede på lista er denne en vinner. Vakker sang, herlig klang og ingenting feil. Definitivt verdt å bruke 6,5 minutter av livet på. (Men Chanticleer er altså enda mer himmelsk.)