Google Analytics

torsdag 16. august 2012

Ettertanke: Høvdingdatter av kongsslekt

ORDSAMLING: Andre samler på ting. Jeg samler på ord. Her er et viktig et som jeg fant i 1996.
Foto: Ragnhild H. Aadland Høen

”Adam av jorden, skapt til en himmel, du er adlet med lengsel,” skriver Ellen Merete van der Hagen.


Som Adams og Evas datter er jeg en svimlende komposisjon av atomer, muskler, hud og former. Jeg er også mye mer enn det. Jeg er sjel og ånd og har evigheten i hjertet.

Jeg er født som høvdingdatter. Kongsdatter. Og på et eller annet vis ligner jeg på min far Kongen, for det står i boken som han har gitt meg at han har skapt meg ”i sitt bilde” (1. Mos 1,27), ”lite ringere enn Gud” (Sal 8,6).

Som en annen i familien har uttrykt det: “Guds ære er det levende mennesket, og menneskets liv er å kunne se Gud." (Kirkefaderen St. Ireneus av Lyon, ca. år 135-202).

Den himmelsk gode Faren min har alltid ment at jeg er verd mer enn alle pengene i hele verden. Min verdi ligger i Gud, og han har personlig forsikret meg om at verdien er konstant himmelhøy og helt uavhengig av mitt funksjonsnivå, karrierenivå og popularitetsnivå. Jeg kan derfor med hånden på hjertet si at ja, jeg er opptatt av image. Jeg er opptatt av at jeg er skapt i “imago Dei”, i Guds image: “Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” (1. Mos 1,27)

Gud skapte meg fordi han elsker meg og vil leve med meg i all evighet. Når jeg elsker ham tilbake og gir meg helt hen til ham, mister jeg på en måte meg selv, slik man alltid gjør når man virkelig elsker noen. Men samtidig er det nettopp i den hengivelsen at jeg blir fri fra alt og finner livet og meg selv. Jeg blir den Ragnhild som Gud skapte meg til å være. Hans høvdingdatter. Kongsdatter. Og snipp, snapp, snute, dette eventyret gjelder i like stor grad deg – og det blir aldri ute.

Første gang publisert i avisen Vårt Land 16. august 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar