Google Analytics

onsdag 22. august 2012

Ettertanke: Hvordan tilintetgjøre en fiende

Hvordan kan fiender tilintetgjøres på en kristelig måte?
USAs 16. president Abraham Lincoln visste råd.
Foto: The White House

Bergprekenen kan til tider være steinhard å svelge.


Det gjelder ikke minst dagens avsnitt: ”Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham.” (Matt 5,39-41)

Betyr det at jeg ikke har lov til å sette meg til motverge hvis noen prøver å skade eller tilintetgjøre meg? Nei, for hvilket gudsbilde ville jeg fått da? Da ville Gud bli en djevelsk gud som elsker lovløsheten. Vi kan ikke bruke Bergprekenen til å slå ihjel det Gud ellers sier. Vår gode Far vil oss godt, og det finnes ingenting han avskyr så intenst som ondskap og lovløshet.

For å forstå dette bibelordet må vi skjønne hvem Jesus snakket til, og hvorfor han gjorde det. Jesus holdt Bergprekenen for de tolv disiplene sine, for å utruste dem til å utbre Guds rike. Det skulle ikke skje ved vold og maktbruk, men ved Guds kjærlighet. Oppdraget deres var å bringe evangeliet til alle mennesker, også mennesker som ønsket livet av dem. Jesu fiender skulle bli Jesu venner. ”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen.” (Matt 5,44-45)

Under den amerikanske borgerkrigen ble president Abraham Lincoln en gang kritisert for sin holdning til fienden. ”Hvorfor prøver du å bli venner med dem? Du burde prøve å tilintetgjøre dem!” var beskjeden han fikk. ”Tilintetgjør jeg ikke fiendene mine,” sa presidenten rolig, ”når jeg gjør dem til mine venner?”

Første gang publisert i avisen Vårt Land 16. august 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar